A Szabad Királyi Pécsvárosi Teljes Alreáltanoda nyolczadik Értesítvénye 1864.

# A sz. kir. pécsvárosi teljes ALBEÁLTANODÁBA JÁRÓ TANULÓK ÉRDEMSOROZATA PÉCSÉIT 18(>5. NYOMATOTT A LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN s ez intézet N Y O L C Z A D I K AZ 1864/5. TANÉVRE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék