A Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola Értesítője az 1887/8-ik tanévről

A PÉCSI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐKÉ ÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1 88 7j8-IK TANÉVRŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DISCHKA GYŐZŐ KIR. FŐREÁLISK. IGAZGATÓ. PÉCSETT. LYCEUMI NYOMDA (FESZTL KÁROLYNÁL) 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék