A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1899-1900. tanévről

Értesítője AZ 1899—1900. TANÉVRŐL összeállította : DISCHKA GYŐZŐ KIR. FÖREÁr.TSK. IGAZGATÓ. P É C S I IRODALMI ÉS KÖNYVNYOMDÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1900. A PÉCSI ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék