A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1901-1902. tanévről

■ enesiLu rp FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1901—1902. TANÉVRŐL összeállította : GALLOVI® JÁNOS FŐREÁLISK. ID. IGAZGATÓ. PÉCSI IRODALMI ÉS KÖNYVNYOMDÁI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék