A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1906-1907. tanévről

i ÉRTESÍTŐJE □ ° flZ 1906-1907. TANÉVRŐL. □ □□□□□□□□□□ = fl PÉCSI = fllLflMI FŐREflLISKOIál — ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ: — GALLOVICH JÁNOS KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. PÉCSI IRODALMI ÉS KÖNy\?N70MDAI RÉSZVÉNVTÁRSASÁQ 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék