A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1924-1925. iskolai évről (Pécs, 1925)

соэюкж:о:жж:о:жж:жжжо:ж:юо:юкж>окжж:юш^;жжж:ж1 MIASSZONYUNKROL NEVEZETT N01 REND PÉCSI ROM. KATH. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1924-1925. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. № PÉCS, 1925. jj >1 ^4 d l и - . NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBA^. □□ Ьжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж^ жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж:жж.жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék