A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kath. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1927-1928. iskolai évről (Pécs, 1928)

1 1 . /У SZEKESFEHERVARI TANKERULET. y! ^ . -'2 s А MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI ROM. KATH. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1927—1928. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. PÉCS, 1928 NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék