A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1934-1935. iskolai évről (Pécs, 1935)

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1934—35. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: GYÖRKÖS JÓZSEF IGAZGATÓ. / 1 9 3 5. DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA RT. PÉCSETT. Hn я, f#|

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék