A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának Értesítője az 1937-1938. iskolai évről (Pécs, 1938)

PÉCSI TANKERÜLET. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. SZENT ERZSÉBET LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T. Pécs, Perczel-u. 2. A nyomdáért felelős: Wessely Károly igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék