A Miasszonyunkról Nevezett Pécsi Nőzárda Nevelő- és Tanintézetének Értesítője az 1902-1903. iskolai évről (Pécs, 1903)

\</^ w А Ml ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT PÉCSI NÖZÄRDA NEVELŐ- É5 TANINTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1Q02-1Q03. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI Wajdits Gyula kanonok. INTÉZETI IGAZGATÓ. ^1/ /í^ PÉCS, 1903. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. \)/j

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék