A Miasszonyunkról nevezett Pécsi Nőzárda nevelő- és tanintézetének értesítője az 1906-1907. tanévről (Pécs, 1907)

PECS, 1907. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—1907. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI FRANTICH ÁGOSTON KANONOK, IGAZGATÓ. A MIASSZONYUNK-ról nevezett pécsi nőzárda NEVELŐ- ÉS TANINTÉZETÉNEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék