A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Nevelő- és Tanintézetének Értesítője az 1909-1910. iskolai évről (Pécs, 1910)

(1л Сьуу?. & f­A MIASSZONYUNKROL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI NEVELŐ- ÉS TANINTÉZETÉNEK Értesítője AZ J909-J9J0. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG. PÉCS, 1910. NYOMATOTT A PÜSPÖKI KÖNYVNYOMDÁBAN. (IFJ. WESSELY KÁROLY.) о=п(г=а íP31^ ‘тЭМ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék