A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Nevelő- és Tanintézetének Értesítője az 1910-1911. iskolai évről (Pécs, 1911)

1 A MIASSZONyUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI NEVELŐ- ÉS TANINTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE ftZ 1910-1911. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. PÉCS, 1911. HATH. HÍRLAPKIADÓ és nyomda részvénytársaság.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék