A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Nevelő- és Tanítóintézeteinek Értesítője az 1916/17. iskolai évről (Pécs, 1917)

A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI NEVELŐ- ÉS TANÍTÓINTÉZETEINEK — FELSŐ LEÁNYISKOLA ÉS LEÁNYGIMNÁZIUM, ELEMI NÉPISK. TANÍTÓNÖKÉPZŐ-INTÉZET, MINDENNAPI ÉS ISMÉTLŐ ELEMI GYAKORLÓ LEÁNYISKOLA, POLGÁRI LEÁNYISKOLA, KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELEMI LEÁNYISKOLA — ÉRTESÍTŐJE AZ 1916/17. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. PÉCS, 1917 NYOMATOTT WESSELY ÉS HORVÁTH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék