A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Nevelő- és Tanítóintézeteinek Értesítője az 1917/18. iskolai évről (Pécs, 1918)

) L ' \ \ c A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI NEVELŐ- ÉS TANÍTÓINTÉZETEINEK- FELSŐ LEÁNYISKOLA ÉS LEÁNYGIMNÁZIUM, ELEMI NÉPISK. TANÍTÓNŐKÉPZÖ-INTÉZET, MINDENNAPI ÉS ISMÉTLŐ ELEMI GYAKORLÓ LEÁNYISKOLA, POLGÁRI LEÁNYISKOLA, KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELEMI LEÁNYISKOLA ­ÉRTESÍTŐJE AZ 1917/18. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. NYOMATOTT A DUNÁNTÚL (WESSELY ÉS HORVÁTH) R. T.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék