A Miasszonyunkról nevezett női rend Pécsi róm. kath. Tanítóképző Intézetének értesítője az 1927-1928. iskolai évről (Pécs, 1928)

A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI RÓM. KATH. TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1927/28. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG 19 2 8 DUNÁNTÚL EGYETEMI NYOMDA] A. PÉCSETT.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék