A Miasszonyunkról nevezett női rend Pécsi róm. kath. Tanítóképző Intézetének értesítője az 1927-1928. iskolai évről (Pécs, 1928)

L

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék