A Miasszonyunkról nevezett női rend Pécsi róm. kath. Tanítóképző Intézetének értesítője az 1928-1929. iskolai évről (Pécs, 1929)

A MIASSZONYUNKRÓL NÉV. NŐI REND PÉCSI RÓM. KATH. TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1928/29. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG. 19 3 9 DUNÁNTÚL E6YETEMI NYOMDA] A, PÉCSETT.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék