A Miasszonyunkról Nevezett Női Rend Pécsi Róm. Kat. Tanítónőképző Intézetének Értesítője az 1929/30. iskolai évről (Pécs, 1930)

A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI REND PÉCSI RÓM. KÁT. TANÍTÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK rr értesítője AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. у «4 V1 KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG 19 3 0 DUNÁNTÚL KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PÉCS

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék