A Mi Asszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kath. Tanítónőképző Intézetének Értesítője az 1932/33. iskolai évről (Pécs, 1933)

Ia 4 it 1é A MI ASSZONYUNKRÓL NÉV. NŐI KANONOK REND PÉCSI ROM. KATH. TANITÓNŐKÉPZŐ INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/33. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék