A Miasszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kath. Tanítónőképző-Intézetének Értesítője az 1933/34. iskolai évről (Pécs, 1934)

ЕЯЕНЕНЕЯЕДЕНЕНЕНЕНЕДЕНЕНЕНЕНЕДЕНЕДЕЯЕЯВЯЕНЕНЕДЕЯЕДЕНЕНЕН A MIASSZONYUNKROL NEV. NŐI KANONOK REND PÉCSI ROM. КАТИ. TANÍTÓNÖKÉPZÖ-INTÉZETÉNEK értesítője AZ 1933/34. ISKOLAI ÉVRŐL. a a я a я a я a я a я a я a я я а я а я а я а я a я а я а я a я а я a я а я а я a я а я a я а я а я а я а я a я а я а я а я а я a я а я а я в я а я a я а я в I я в ЕадаивдадададаваиаивдвЕададаввиаиасасаиасаиаиараиараиаиа д Е Д Е Д Г. д Е Д В д в в Е Ь Е К В в Е д в д Е В Е Д В в Е Д Е В В д Е д Е В Pi д Е В Е В В В Е В Е В Е В В в Е В KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG. «R* «Эх *1 19 3 4 Haladás Nyomdarészvénytársaság Pécsett (Király- és Szent Mór-utca sarok)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék