A Miasszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kath. Tanítónőképző-Intézetének Értesítője az 1933/34. iskolai évről (Pécs, 1934)

A MIASSZONYUNKRÓL NÉV. NŐI KANONOK REND PÉCSI ROM. KATH. TANÍTÓNÖKÉPZŐ-INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1933/34. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI AZ IGAZGATÓSÁG. Pétti Ál ami LertfHr 1 19 3 4 Haladás Nyomdarészvénytársaság Pécsett (Király- és Szent Mór-utca sarok)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék