A Mi Asszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kat. Tanítónőképző-Intézetének Értesítője az 1934/35. iskolai évről (Pécs, 1935)

JC_iLJt_Ji_3tJl_3!LJLJSCJl_3CJL3!LJUtlJUCJL3CJUELIUElJUCJUE!JL3iJl р ввивидиаЕаиаиаиаяаттттватнатттгтатватг[аг1атг1Г| A MI ASSZONYUNKRÓL NÉV. NŐI KANONOK REND PÉCSI ROM. KÁT. TANÍTÓNÖKÉPZÖ-INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE AZ 1934/35. ISKOLAI ÉVRÓL. /V M* A KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. 19 3 5 Haladás Nyomdarészvéiíytársaság Pécsett (Király- és Szent Mór-utca sarok) аиаЕаваоаиаизваииЕаваиавасаиаиаЕасавасаоаиаваряраРяииви a 3

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék