A Mi Asszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kat. Tanítónőképző-Intézetének Értesítője az 1935/36. iskolai évről (Pécs, 1936)

ЕНЕНЕЯЕНЕНЕЯЕНЕНЕЯЕНЕНЕЯЕНЕНЕЯЕЯЕЯЕНЕЯЕНЕНЕЯЕНЕЯЕНЕЯЕНЕН Ei ­E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E A MI ASSZONYUNKRÓL NEV. NÖ1 KANONOK REND PÉCSI RÓM. KAT. г ___ г fr T ANITONOKEPZO-INTEZETENEK E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E В E E E E E E E E E E E E E E Értesítője AZ 1935/36. ISKOLAI ÉVRÓL. vá eu ■’V'i. 0v/ X p* и KÖZZETESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. 19 3 6 Haladás NyomdarészvénytárSaság, Pécsett (Király- és Szent Mór-utca sarok) H a я a я a я H а я a я a я в я а я а я в я в я я в в я в я в я в я в я в я в я в я в я в я в в я в я в я в я в я в я в я § в я в я я в я в я я в я в я в в ЕаВВВВЕВЕаЕВВВВВВаЕВЕаВаВВВВЕИЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕВЕДЕДЕВЕВЕЯЕВ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék