A Mi Asszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kat. Tanítónőképző-Intézetének Értesítője az 1936/37. iskolai évről (Pécs, 1937)

A MI ASSZONYUNKRÓL NÉV NŐI KANONOK REND PÉCSI RÓM. KÁT. TANITONOKEPZO-INTEZETENEK AZ 1936/37. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI AZ IGAZGATÓSÁG ijl Haladás Nyomdarészvénytársaság, Pécsett (Király- és Szt. Mór-utca sarok).

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék