A Mi Asszonyunkról Nev. Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kat. Tanítónőképző-Intézetének Értesítője az 1937/1938. iskolai évről (Pécs, 1938)

A MI ASSZONYUNKRÓL NÉV. NŐI KANONOK REND PÉCSI ROM. KÁT. TANÍTÓNÖKÉPZÖ-INTÉZETÉNEK AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 43. ÉVÉBEN AZ 1937/1938. ISKOLAI ÉVRŐL. NtM la iDrtAft KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. P é c s, 1 9 3 8. =Ш Haladás Nyomda Részvénytársaság Pécs, Király- és Szent Mór-utca sarok. SS i::!í(i!:ííii::!í!i:!ííiií::íii:!:ííií::íiií!:íii!!!íi^

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék