A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok Rend Pécsi Róm. Kat. Leánylíceumának És Tanítónőképző-Intézetének Évkönyve az 1939/40. iskolai évről (Pécs, 1940)

mii"' ■■■■■mm ■яшнмввввшаншвяввьанввшшш1 ■явввввв:::::;ввввввввааввввввввввввввввввввввявв1 BBifl:::,..BiiBBiBB::::::iiBBBBBflBBBBBBBiBBiBBBBiBiBflBaBBaBfli аввававвввавяваввввяьвввввавввввввваввввв::::::ввввя1 вввввввивввввввввввввшввиаввавввивввввввв......ввввв1 1 A Ml ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK REND BBBB PÉCSI RÓM. KÁT. . . LEÁNYLÍC EU MÁNAK BBBB BBBB BBBB ШШ re ■BBB С О BBBB 1 TANÍTÓNŐ KÉPZŐ-INTÉZETÉN EK «ма BBBB BBBB ÉVKÖNYVE ввив BBBB BBBB ./-ДВВВ ■ . - \ }r - У Y. .. , ... '"f / i AZ 1939/40. ISKOLAI ÉVRŐL BBBB * BBBB BBBB ■ BBBB :::: a tanítónöképző-intézet fennállásának 45. évében BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB ana BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG as: ваяв BBBB BBBB BBBB ВВЕЙ №9 ■ BBB ■ BBB ■ BBB Ío lí- ADHATÓ o| Eil p «3/ ■вы ■ BBB BBBB ■ BBB :::: :::: BBBB BBBB BINB ■ BBB. BBBB Í BBB BBB BBB í • ■ BBB ■■■■ ■■■■ PÉCS, 1940. RÁKÓCZI NYOMDA, PÉCS, RÁKÓCZI-ÚT 35. CÉGTULAJDONOS: KELLER JÓZSEF В34Ш впья BüdB ■■■■

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék