A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok-Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Leánylíceumának És Tanítónőképző-Intézetének Évkönyve az 1940/41. iskolai évről (Pécs, 1941)

1Г il PÉCSI EGYHÁZMEi PÉCSI TANKERÜLET. шa A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK-SZERZETESREND PÉCSI RÓM. KÁT­LEÁNYLÍCEUMÁNAK ÉS 9 9 99 TANIT0N0KEPZ0-1NTEZETENEK ÉVKÖNYVE AZ 1940/41. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 46. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: DELI M. JÚLIA igazgató.. PÉCS, 1941. Haladás Nyomda Részvénytársaság Pécs, Király- és Szt. Mór-u. sarok IS J1 __________________________11_____

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék