A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok-Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Leánylíceumának És Tanítónőképző-Intézetének Évkönyve az 1941/42. iskolai évről (Pécs, 1942)

PÉCSI EGYHÁZMEGYE. PÉCSI TANKERÜLET. A Hl ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK-SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. LEÁNYLÍCEUMÁNAK ÉS TANÍTÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE AZ 1941/42. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 47. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: DELI M. JÚLIA IGAZGATÓ. AZ INTÉZETNEK SAJÁT INTERNÁTUSA VAN. PÉCS, 1942. RÁKÓCZI NYOMDA, PÉCS, RÁKÓCZI-ÚT 35. - A NYOMDÁÉRT FELEL: KELLER JÓZSEF CÉGT.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék