A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok-Szerzetesrend Pécsi Róm. Kat. Leánylíceumának És Tanítónőképző-Intézetének Évkönyve az 1942/43. iskolai évről (Pécs, 1943)

PÉCSI EGYHÁZMEGYE. PÉCSI TANKERÜLET. A Ml ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK-SZERZETESREND PÉCSI ROM. KÁT. LEÁNYLÍCEUMÁNAK ÉS ' TAN ÍTÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETÉN EK ÉVKÖNYVE AZ 1942/43. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 48. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: RÓNAKY M. JOLÁNTA MB. IGAZGATÓ. AZ INTÉZETNEK SAJÁT INTERNÁTUSA VAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék