A Mi Asszonyunkról Nevezett Női Kanonok-Szerzetesrend Pécsi Szent Margit Leánylíceumának És Tanítónőképző-Intézetének Évkönyve az 1943-44. iskolai évről (Pécs, 1944)

PÉCSI TANKERÜLET. DUNÁNTÚLI KÁT. TANKERÜLET. internatus. A MI ASSZONYUNKRÓL NEVEZETT NŐI KANONOK.SZERZETESKEND PÉCSI SZENT MARGIT LEÁNYLÍCEUMÁNAK ÉS TANÍTÓNÖKÉPZŐ-INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE AZ 1943—44. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 49. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: RÓNAKY M. JOLÁNTA mb. igazgató. PÉCS, 1944. Haladás Nyomda Részvénytársaság, Pécs.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék