Pénzügyi Közlöny, 1879

Időrendi sorjegyzék

IDŐRENDI SORJEGYZÉKE a „Pénzügyi Közlöny" 1879-ik évi folyamának mindkét részében felvett törvények, rendeletek és egyéb közleményeknek, alosztályok szerint elkülönítve. A törvény vagy rendelőt T á r £• y A Ténzügyi Közlöny Lap­szám kelte száma száma Általános törvények és szabályok. 1878. XXX. Törvényczikk. Az 1873. évi XXXIV. t.-cz. 3. §-ában meg­állapított határidőnek, valamint a Ilorvát-Szlavonországok beligazgatási költségei fedezésére meghatározott százalék érvényének meghosszabbításáról szóló 1878. évi I. t.-cz. 2 93 1878. XXXII. Törvényczikk az 1879. év első negyedében viselendő köz­terhekről és fedezendő államkiadásokról 2 94 1879. VI. Törvényczikk az 1879. év első negyedében viselendő köz­terhekről és fedezendő államkiadásokról szóló 1878. évi XXXII. trv.-czikk hatályának 1879. évi áprilishó 30-ik 10 318 ápril. 24. 25184 Az osztrák-magyar monarchiából Bosznia-Herczogovinába áthelyezett, illetőleg az ottani polgári közigazgatásnál szervezett ideiglenes állomásokra kinevezett tisztviselők és szolgák itteni illetményeinek beszüntetése, illetőleg azok ujabbi illetményeinek folyóvátétele iránt 20 339 ápril. 20. 21138 Az erdő-gyakornokok jutalmazása vagy segélyezése esetében betartandó eljárás iránt 21 345 1879. XXL Törvényczikk az 1875. évi közös zárszámadásra alapított leszámolás szerint, Magyarország terhére mutatkozó 25 375 1879. XXII. Törvényczikk az 187G. évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint, Magyarország terhére mutatkozó 25 370 1879. XXIII. Törvényczikk az 1S78. évi közösügyi költségekre, a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegekről . . 25 377

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék