Pénzügyi Közlöny, 1891

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ALÁ RENMLT HATÓSÁGOK, HIVATALOK ÉS KÖZEGEK SZÁMÁRA. 1891-IK ÉVI FOLYAM. KIADJA: A MAGYAR KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. BUDAPEST, 1892. NYOMATOTT A MAGY. KIB. ÁLLAMNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék