Pénzügyi Közlöny, 1892

1892-01-10 / 1. szám

— 1892. évfolyam. PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ALÁ RENDELT HATÓSÁGOK, HIVATALOK ÉS KÖZEGEK SZÁMÁRA. | . szám. JÍIADJA: A M. K. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. 1892. január 10. Tartalom. Általános törvények és szabályok. A magyar királyi pénzügyminisztérium ügy­beosztása tárgyában. — Közvetett adók és államegyedáruságok. Az átviteli árúforgalom kimutatása körül 1892. évi január 1-től kezdve életbe léptetendő némi módosítások tárgyában. Függelék. Vegyesek. — Közvetett adók és államegyedáruságok. — Személyi hirek. — A ^Budapesti Közlöny* hivatalos értesítőjében közzétett csődhirdetmények kivonata. r Általános törvények és szabályok. A magyar királyi pénzügyminisztérium ügybeosztása tárgyában. 1891. évi 3.210/P. M. szám. (Körrendelet valamennyi pénzügyi hatósághoz és hivatalhoz.) A m. kir. pénzügyminisztériumnak 1892. évi január hó 1-én hatályba lépett uj ügybeosztása tudomásul és megfelelő alkalmazkodás végett az összes pénzügyi hatóságokkal és hivatalokkal az alábbi lenyomatban közöltetik. Budapesten, 1891. évi deczember hó 29-én. Elnöki osztály. Teendői: .' o. * * J y&jsj/, 1. A pénzügyminisztérium és segédhivatalainak, az állafltqpmeti felü­gyelőségnek, a pénzügyi közigazgatási bíróságnak, valamint a központi dohány­jövedéki igazgatóság főnökének és pénzügyi főtanácsosainak személyes ügyei. 2. A pénzügyminisztérium, annak segédhivatalai és az államépületi felügyelőség szolgálatának berendezése és az ügymenet ellenőrzésére vonatkozó intézkedések. 3. A pénzügyminisztérium ügykörében előforduló és hozzáutalt adó­reformmunkálatok előkészitése és kidolgozása; az ezekrejguyitkozo statisztikai adatoknak és az összes egyéb anyagnak gyűjtése és az adóreformmunkálatok végrehajtásának előkészitése. >

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék