Pénzügyi Közlöny, 1922

Időrendi sorjegyzék

IDŐRENDI SORJEGYZÉKE a „Pénzügyi Közlöny" 1922. évfolyamának mindkét részében felvett törvények-, rendeletek- és egyéb közleményeknek, alosztályok szerint elkülönítve. A törvény vagy rendelet Tárg-y A Pénzügyi Közlöny Lap­szám kelte száma száma Lap­szám 1921. deo. 23. 6196/P. M. Általános törvények és szabályok. A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdijasok özvegyek és szülőtlen árvák) kedvezményes áru élelmiszer ellátása tárgyában .' \ 1 1 1 dec. 28. I 5453/P. M. A pénzügyministerium ügykörére vonatkozó szolgálati sza­bályok gyűjteménye 179. §-ának módosítása tárgyában . 1 3 dec. 81. | 1922. 1030S/H. E. . A trianoni békeszerződés 194. cikke alá tartozó jogok és érdekek bejelentéséről és zár alá vételéről szóló 9.311/1921. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában 2 46 január 4. 3.633. A francia állampolgárok javára fennálló egyes pénztartozá­soknak egyezségi uton való rendezésére megállapított határidőnek ujabb meghosszabbításáról szóló 1.360/1922. M. E. számú kormányrendelet végrehajtása tárgyában . 4 178 január 4. 102.666. Az úgynevezett tanácsköztársaság tartama alatt megállapított muukabérrendezés terhére engedélyezett munkabérrende­zési előlegeknek törlése tárgvában 2 50 1 január 6. 156.592. A m. kir. pénzügyőrségnél alkalmazásban álló tisztviselők és altisztek által a hivatalos kiküldetéseknél felszámitható illetmények szabálvozása tárgyában 2 51 január 17. 5633/P. M. A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdijasok, özvegyek és szülőtlen árvák) részére egyes esetekben Burgonya pót jegyeknek kiadása tárgyában . * 2 47 január 2U. 2606/M. E. A kispesti Wekerle állami munkástelep! lakások után fize­tendő közüzemi pótlék megállapítása tárgyában .... •4 180 január 20. 186.228. Az adóellenőrökként alkalmazott államrendőrségi detektívek tettenérői jutalékainak külön kezelése tárgyában . . . 2 54 január 27. 6.509. A pénzügyi alkalmazottak lakásainak biztosítása tárgyában . 2 52 jjanuár 28. 1097/M.E. A trianoni békeszerződés 168., 175. és 176. cikkeiben fel­sorolt ingóságok bejelentéséről és zár alá vételéről szóló 11.165/1921. M. E. számú kormányrendeletben f. évi január hó 31-ében megállapított bejelentési határidő meg­hosszabbítása tárgvában • 2­46

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék