Pénzügyi Közlöny, 1943

1943-07-01 / 14. szám

Kör ö.z 6 t & e g y é » 8 HU H •ti h O m eve volt tartózkodási helye személyi adatai • által 1 elkövetett jövedéki kihágás kinyomozott lakhelye a m. kir, pénzügyig, jelentendő 77 Schmidt Béla Budapest j VII., Hernád-ti. 30. 21 éves, szolnoki születésü, rk., kertész segéd, atyja néhai Schmidt Béla, anyja néhai Magyar- Mária mesterséges édesitőszer és gyujtőszer ­adó Székes­fővárosi 95.207. 78 Szűcs András Fácánkert 51 éves, faddi (Tolna vm.) születésü, rk., napszámos, atyja Szűcs Mihály, anyja Nyirati Rozália dohány Szekszárd 79 Szvit lik Györgj' Sósfalu 146. sz. / 34 éves, sósfalui születésü, g. kel., napszámos, nős, vagyonos, magyar honos, atyja Szvitlik János, anyja Kerecsán Mária dohány Mára­maros­sziget 7.341/1942.­80 Ifj. dr. Sztankovics Viktor Budapest, Királyi Pál-u. 13/b. 35 éves, budapesti születésü, rk., hírlapíró, atyja dr, Sztankovics Viktor, anyja Korda Ella Mária dohány Zalaegerszeg 38.483. SÍ Szánti Istvánné sz. Gyöngyösi Eszter Kőrösmező, Ripinye völgyben kantinos 33 éves, paptamási (Bihar megye) születésü, ref., kantinos, atyja Uri Bálint, anyja Gyöngyösi Róza italmérési Máramaros­sziget 14.097. 82 Ifj. Szmolka János Tárkány-Vasdinnye puszta 31 éves, ácsi születésü, rk., dohány­kertész, atyja Szmolka János, anyja. Gyurcsovics Julianna dohány Komárom 29.027. 83 Szakács Kálmánné szül. Sztanek Emilia Budapest, XII., Agancs-u. 24, 44 éves, eperjesi születésü, rk., pensio tulajdonos, vagyonos, magyar honos, atyja Sztanek József, ányja Sztankovics Antónia italmérési Székesfőv. 77.971. 84 özv. Szemők Já­nosnó szül. Szűcs Borbála Alsónyéregyháza, Iskola-u. 128. 57 éves, ref., özvegy, háztartásbeli, atyja néhai Szües László, anyja néhai Vágó Katalin gyujtósaer­adó és sacharin Kecskemét' 60.767. 1942; 86 Szalai János Magyarbóly 37 éves, cserépváraljái születésü, rlt., napszámos, nős, egy gyermeke van, katona volt, atyja néhai Szalai József, anyja Farkas Rozál szivarka­papiradó Pécsí ­i 86 Sztancsik Mihály Budapest, VIII., Lujza­utca 27-29., III 54. 23 éves, szarvasi születésü, rk., napszá • mos, anyja Sztancsik Anna vám Közp. vám­igazgatóság 465/1941. 87 Szegedi Gyula 22 éves, beremendi születésü, rlt., pincér, atyja Szegedi Gyula, anyja Weiber Katalin mesterséges édesítőszer Pécs 3.174. 88 Szente János Győr, Soproni-ut 30. 48 éves, győri születésü, ev. } nap­számos, nős, egy gyermeke van, vagyon­talan, anyja Szente Erzsébet mesterséges édesítőszer Győr. 3.787/1942. 89 Tóth Sándor I volt Vésztő, báró Jósika-u. 23. 28 éves, vésztői születésü, ref., napszá­mos, atyja Tóth Fereno, anyja Molnár •j ózsa vám Gyula 475. | 90 Varga Pál • Oongrád, Arviz-u. 27. sz., Kétágu-u. 5. sz. Budapest, VH., Grassalkovieh­utea 17. 43 éves, bodonosi (Bihar tul ) születésü, rk.. vásári kereskedő, nőe Koncz Franciskával gyujtószer­adó i Komárom 29.949 #1 Vukováost Báda Ej vidék, Bogdán-u. 27. 68 éves, dobrinezi (Horvátország) szü­letésü, g. korcsmáros italmérési Zpiübör 85.90őu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék