Pénzügyi Közlöny, 1944

1944-01-01 / 1. szám

LXXI. évfolyam. Budapest, 1944. Január Sió i. T/z 1. szám. a • PÉNZÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN HŐ I.-ÉN, 10.-ÉN ÉS 2(X~ÁN. ELŐFIZETÉSI ÁRA: évi 88 pengő. SZERKESZTŐSÉG: M. KIR. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM I. EM. — TELEFON: AUT. 1-600-50, KIADÓHIVATAL: M. KIR. ÁLLAMI NYOMDA, I. VÁR, KAPISZTRÁN-TÉR 1. TELEFON: AOT. 1-604-64. A postatakarékpénztár! csekkszámla száma: 102.000. jS^R NEMZETÉ r 1„r - f 1. ' , ^ JOöüsn osmi.Hmn » Elonzetesi felhivasX ^^tar. jt a „Pénzügyi Közlöny" 1944. évfolyam ara. A m. kir. Pénzügyminisztérium a „Pénzügyi Közlöny" (943. évfolyamára előfizetést hirdet. A „Pénzügyi Közlöny" előfizetési ára a postai szállítási költségekkei együtt az 1944. évre 18 pengő.„ !f íf Az előfizetési ár legkésőbben 1944. január hó végéig a Pénzügyi Közlönyhöz csatolt 102.000. számú postatakarékpénztár! befizetési lapon küldendő be. A reklamált példányok díjtalanul csak abban az esetben fognak megküldetni, ha a reklamálás a következő lappéldány megküldése után 8 napon belül a Pénzügyi Közlöny kiadóhivatalához (M» kir. Állami nyomda, Budapest, /., Vár) beérkezik, A „Pénzügyi Közlöny" régi évfolyamának ára, évfolyamonként 18 pengőben, egyes számok ára pedig 2 P-ben állapittaúk meg, Budapest, 1944, évi január hó. Tartalomjegyzék Jelen szám 24-ik oldalán. Jelen számhoz csatolva: Kimutatás a jövedéki kihágás és adótartozás froiatt körözött egyénekről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék