Pénzügyi Közlöny, 1946

1946-01-10 / 1. szám

LXXIII. évfolyam. Budapest, 1946 január 10. PÉNZÜGYI KIADJA A MAGYAR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN HÖ l.-ÉN, I0.-ÉN, 20.-AN. ELŐFIZETÉSI ÁRA: évi 20.000 pengő. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, I., INCE PÁPA-TÉR 5. — TELEFON: 160-413 A postatakarékpénztári csekkszámEa száma: 102.000. Előfizetési felhívás a „Pénzügyi Közlöny" 1946. évfolyamára. A M. Pénzügyminisztérium a Pénzügyi Közlöny 1946. évfolyamára előfizetést hirdet. A Pénzügyi Közlöny előfizetési ára a postai szállítási költségekkel együtt az 1946. naptári évre 20.000 P. Előfizetni csak az egész folyó naptári évre lehet. Az előfizetési ár legkésőbben az 1946. évi január hó végéig a Pénzügyi Közlönyhöz csatolt 102.000 számú „Pénz­ügyi Közlöny bevétele és egyéb bevételek, bevételi számla" elnevezésű postataka­rékpénztári befizetési lapon, vagy bianc. befizetési lapon lehet eszközölni. A reklamált példányok díjtalan megküldése csak abban az esetben lehetséges, ha a reklamálás a következő lappéldány megküldése után 15 napon belül a közlöny kiadóhivatalához (Budapest, I., Vár, Ince pápa-tér 5. sz.) beérkezik. A Pénzügyi Közlöny készletében levő évfolyamainak ára évfolyamonként 20.000 P, egyes számok ára pedig 850 P. Budapest, 1945. december. Tartalomjegyzéket lásd a 63. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék