Gödöllői Dombvidék, 2010 (1. évfolyam, 1-8. szám)

2010-09-01 / 1. szám

r^DÖL'.Ő gyűjtemény (Kéthetente megjelenő ingyenes, független, közéleti újság :o **o o 1. évfolyam 1. szám - 2010. szeptember J. 1 A, (tTwOphT) r< WuShuang DaoYin Gerincproblémák megelőzésére, karbantartására. www.daoyin.hu Az első foglalkozás ingyenes. Részletes információ: (Alvég, Antalhegy, Belváros. Blaha, Fácános. Fenyves, Haraszt, Kertváros, Királytelep. Máriabesnyő, Nagyfenyves, Röges, Szilhát) 0620/451-3726 Egy induló lap elé... Polgármester-jelöltek Még meg sem jelent a Domb- A közéleti témák mellett a Dombvi­vidék első száma, már az elő­készületek illetve riportok ké­szítése során többen feltették a T,_.. „legfontosabb ” kérdést: Milyen politikai elkötelezettségű a lap? Hát igen... Mostanság komoly nehézségbe ütkö­zik Magyarországon kivívni a függet­len jelzőt. Ember legyen a talpán, aki egyáltalán megpróbálja, majd később tartani tudja magát ahhoz, hogy a vilá­got politikától függetlenül, mások befo­lyásoló szándéka ellenére önállóan szemlélje. Hangsúlyosan nagy a feladat (és a kísértés), ha eg}’ induló újság függet­lenségéről van szó, hiszen a választó- polgárok gondolkodásának, netán sza­vazatának. befolyásolására kiválóan alkalmas minden tájékoztató eszköz. Mi azonban nem kívánunk élni a ma­nipuláció lehetőségével. Meg fogjuk szólítani azt, akinek véleménye van, és azt is aki maképp látja ugyanazt. Tesz- szük mindezt azért, hogy az elhangzott álláspontok alapján az olvasó dönthes­sen, belátása szerint. Természetesen fizetett politikai hir­detés kerülhet majd újságunkba, de azt látható módon jeleznifogjuk. dék azokkal az értékekkel és életünk vezetéséhez szükséges tudnivalókkal is kíván foglalkozni, amelyek a minden­napok emberét érdeklik, közelről érin­tik. Fontosnak tartjuk, hogy a hétköz­napi (jogi, adózási, egészségügyi, pénz­ügyi, környezetvédelmi stb.) problé­mák megoldásához adjunk segítséget és információt, hiszen ezek azok a na­ponta előttünk álló feladatok, amelyek szövevényes rendszerében mind­annyian nagy segítségre szorulunk. Jelezzék nekünk milyen témákról ol­vasnának szívesen és írják meg véle­ményüket, javaslatukat lap útikkal kap­csolatban. Várjuk aktív együttműködé­süket! A főszerkesztő dr. Gémest György Lokálpatrióta Klub dr. Boros Andrea FIDESZ Kovács Barnabás MSZP Az idei ősz legfontosabb belpolitikai eseménye az október 3-adikai önkor­mányzati választás lesz, ezért igyek­szünk átfogó képet adni a kialakult helyzetről. Lehetőség szerint megszó­laltatjuk a jelölő szervezetek promi­nens személyiségeit, illetve szeret­nénk bemutatni a polgármesteri szék várományosait. Vállaljuk azt is, hogy feltesszük nekik olvasóink kérdéseit, ha levélben vagy e-mailben elküldik szerkesztőségünk címére. MSZP álom: megújuló váltópárt Az MSZP helyi és megyei elnökével, Kovács Barnabással beszélgettünk a vereségről, talpraállásról, megújulásról...- Kezdjük talán helyzetértékeléssel. El kell ismerni, hogy minden szem­pontból súlyos vereséget szenvedtünk a tavaszi választásokon. Innen próbálunk megújulva fölállni és felépíteni azt a vál­tópárti imidzset, amivel a demokráciák­nak megfelelően leválthatjuk a jobbol­dali kormányt.- A vereség tanulságai? Az MSZP kormánynak olyan intézkedé­seket kellett hozni, amelyek nem voltak népszerűek, mert az emberek zsebét érin­GÖDÖLLŐ, Szent Imre út 8-6. (Spar mellett) • Tel.: 28/510-825 • Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13, V: 9-12 HATVAN, Rákóczi út 33. • Tel.: 37/344-558 • Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 • www.diego.hu tették, ezen kívül nagyon erős és kemé­nyen támadó ellenzékkel szembesült a kor­mány, amire nem volt felkészülve. Mindez együtt oda vezetett, hogy az emberek elhit­ték amit a jobboldal mondott, de most meglátjuk mennyire fog realizálódni.- A párt vezetése figyelembe vette a helyi jelzéseket? Az MSZP egy teljesen demokratikus párt, így a helyi döntések helyi szinten születnek. Jó példa erre, hogyha a gödöl­lői szocialista párt úgy dönt, hogy XY-t akarja indítani polgármester-jelöltnek, akkor nincs az MSZP-ben olyan testület, amely ezt a döntést megvétózhatná.- .Azért biztosan egyeztetnek? Természetesen, de azt is látjuk, hogy a Fideszben és más jobboldali pártoknál ez teljesen másképp működik, ami egy­részről sokkal hatékonyabb, s néha az ember irigykedve nézi, hogy mennyivel eredményesebben lehet kezelni azt a szervezetet, ugyanakkor nem biztos, hogy szeretnék egy olyan párt tagja len­ni, ahol ennyire központosított a hata­lom, és felülről mondják meg, hogy mit csináljak. Folytatás az 5. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék