Gödöllői Dombvidék, 2011 (2. évfolyam, 1-11. szám)

2011-01-19 / 1. szám

(Alvég, Antalhegy, Belváros. Blaha. Fácános, Fenyves. Haraszt, Kertváros, Királyleltp. Máriabesnyó. Nagyfenyves. Róges, Szilhát) Hello HD www.hellohd.tv Tovább gyűrűzik a vízbotrány Lapunk november 25-i számában adtunk arról hírt, hogy az egyetem ivóvizében a megengedett értéknél nagyobb meny- nyiségűgyomirtószer-maradványt találtak. Az ügy kapcsán keletkezett hullámok azóta sem csendesülnek sőt, újabb hí­rek keltek szárnyra, miszerint a szennyezés kezdete korábbra datálható, és az érintettek köre is nagyobb lehetett. Először dr. Csányi Sándor dékánt kér­deztük.- Információnk szerint ön fedezte fel a vízszennyezési. Ez feltételezhetően így volt, melyről tájékoztattam rektor urat. Az esetet egyetemi ügynek tekintem, amelyről rektor úr illetékes nyilatkozni.- Mikor történt ez a bizonyos tájé­koztatási1 A nyár folyamán.- Ez elég tág időtartam... Nem kaptam rektor úrtól felhatalma­zást arra, hogy bármit nyilatkozzam. • Megkerestük dr. Solti László rektor urat is, aki nem volt elérhető, de felhatal­mazta Bálintné Kristóf Krisztinát, a gö­döllői egyetem Biztonságszervezési Iro­dájának vezetőjét, hogy nyilatkozzon lapunknak.- Rektor ár körútiban azt mondta, hogy nyár végén, amikor szabadsá­gáról visszatért, akkor szerzett tudo­mást a vízszennyezésről. Egy szer­kesztőségünkhöz eljuttatott jegyző­könyvből viszont az derül ki, hogy az egyetem má r jú n ius 24-én megren­delt egy laboratóriumi vizsgálatot, Tüntetések várhatók? Ahogy a világ számos pontján rende­zett nemzetközi csúcstalálkozók al­kalmával, úgy állítólag Gödöllőn is várható, hogy a különböző globális érdekvédők tüntetéseket szerveznek céljaik elérése érdekében. Nem hivatalos információnk sze­rint van esély a GreenPeace szoká­sos demonstrációjára, melyre állító­lag a hazai aktivistákon kívül a világ más részeiről is érkeznek majd Gö­döllőre. amely kimutatta, hogy a tizminta a megengedettnélpval több Nitrátot és Atrazint tartalmazott. Én is hallottam arról a vizsgálatról, viszont azt nem az egyetem rendelte meg. Rektor úr szeptember 1-én kapott szóbeli tájékoztatást az egyik dékántól, hogy volt egy ilyen vizsgálat.- A birokunkban lévő dokumentum fénymásolatán az egyetem szere­pel, mint megrendelő. Egyetemi alkalmazott rendelte meg a vizsgálatot, az egyetem vezetésének nem volt erről tudomása.- Ezek szerint nem az egyetem, ha­nem az alkalmazott fizette azt az igen költséges vizsgálatot? Nem tudom hogyan és milyen forrás­ból fizették, de az ilyen vizsgálatok álta­lában elég költségesek.- Aki megreiuielte és megkapta a la­boratóriumi vizsgálat eredményét, nem kellett volna értesítenie akár szabadsága idején is a rektort, tnotui- ván intézkedésre van szükség? Jelenleg folyik annak a tisztázása, hogy ki vagy kik azok, akik már nyáron tudhattak a víz szennyezettségről, mert nekik természetesen jelezni kellett vol­na hivatalosan a problémát.- Amikor a rektor szeptember 1-én egy akkreditált laboratórium jegy­zőkönyve alapján tudomást szer­zett a vízszennyezésről, nem kellett voltul október vége helyett azonnal tájékoztatnia az érintetteket? Rektor úr kizárólag szóbeli tájékozta­tást kapott, semmilyen hivatalos, írásos bejelentés nem érkezett hozzá. Ennek ellenére rögtön elrendelte a hatósági el­lenőrzést.- Egy birtokunkban lévő ÁNTSZ le­vél szerint az egyetem október lé­én fordult hozzájuk. Mi az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetét hivatalosan szep­tember elején kerestük meg, a vízvizs­gálatra kötött szerződés aláírásának dátuma szeptember 14. Az október 12- én kézhez kapott eredmény birtoká­ban másnap értesítettük az ÁNTSZ Gö­döllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézetét. Folytatás az 5. oldalon Okostelefont * mindenkinek a Vodafone-tól! Netezz telefonoddal Magyarország leggyorsabb adathálózatán! csak rólad Szól Minden hónapban 1000 hétvégi perc és SMS bonuszként Sony Ericsson Xperia X8 9 990 Ft • • • • Nézz be hozzánk! Gödöllő, Szabadság tér 26/a. TeL: 28/416-334; 70/316-0087 Nyitva tartás: H-P: 9-18; Szó: 9-15 ■Ufa» * vUeörnpfOMt» v* Mr + 65 °C Fennakadás nélkül halad a város ha­tárában zajló geotermikus hőkút fú­rása. Információnk szerint január kö­zepére 1820 méter mélyre jutottak. Ebben a mélységben a hőmérő 65 °C fokott mutatott, de a szakemberek en­nél többet szeretnének elérni. Értesüléseink szerint a napokban néhány hétre leállnak a fúrással, amíg Kínából megérkeznek a további műveletekhez szükséges alkatrészek. A végcél a mintegy 100 °C elérése, amelyhez 2000 méter alá kell jutniuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék