Gödöllői Dombvidék, 2013 (4. évfolyam, 1-3. szám)

2013-02-01 / 1. szám

GÖDÖi LŐ ....................................."M,"7..-.................... H avonta megjelenő ingyenes, független, közéleti újság Q:;..ŰJ.]..LL-l£.yY IV. évi)ly'an'ri"'tt/im'''^ My Q 13,000 pld. ) :0 :0 o (Alvég. Antalhegy, Belváros, Blahitj Fácános, Fenyves, Haraszti Kertváros, Klrálytelcp, Máriabesnyő. Nagyfenyves, Röges, Szilhát) Hello l-D www.hellohd.tv Idén már biztosan nem lesz uszoda A polgármesternek „hátszél” kellene, hogy asszisztáljon az uszodaépítéshez A víz még zavaros, tisztulnia kell egy kicsit, hogy mindenki átlásson rajta Mint ismeretes, két gödöllői szervezet egymástól függetlenül pályázott a Magyar Vízilabda Szövetségnél uszodaépítési támogatásra: az egyetemmel együttműködés­ben álló Főnix Ifjúsági Közhasznú Egyesület és a Gödöllői Sportközalapítvány. Utóbbi pályázatát nem fogadta el a szövetség, előbbi pedig hibába nyert a pályázaton, ha nem talál a városi építési hatóság számára is elfogadható helyet az építkezéshez. A polgármester szerint „olyan uszodához kell adni a nevünket, amelyik szakmailag is megfelelően megalapozott és pénzügyileg is megfelelő háttere van. Meg van hozzá minden törvényes jogszabályi kötelezettség és szak­mai ‘hátszél’is, amihez egyébként öröm ‘asszisztálni’.” Ez egyenes beszéd, persze a szél forgandó... A baj csak az, hogy amíg jó szélre vá­runk (reméljük nem hiába), addig űjabb év múlik el anélkül, hogy legalább egy uszo­dája lenne Gödöllőnek. A témáról további informácót találnak a 8. oldalon. OÚMtéfaé /rúᣠ- w (tfánfyáréuK/é Szemét ügy A tiltakozások ellenére megépült a hulladékudvar, ráadásul engedély nélkül Hulladékkezeléssel kapcsolatos korábbi cikkünkre több olvasónk is reagált, ezekből a levelekből válogattunk. §§|g Cikkeink a 4. és 5. oldalon Életpálya modell Novemberi számunk „Két uszoda, egy támogatás?”című cikke nyomán többen jelezték, hogy nem is hallottak még a Főnix Ifjúsági Sportegyesületről, ezért Balázs Zoltán elnököt arra kértük, mutassa be az egyesületet. Az egyesület 2008-ban alakult, s a kö­vetkező évben kezdett aktív tevékeny­ségbe. Kezdetben az úszószakosztály, majd labdarúgó, kézilabda és vízilabda szakosztály jött létre.- Az úszószakosztály hol tart edzést? Úszásra alkalmas gödöllői létesít­mény híján jelenleg Szentendrén és Bu­dapesten évente mintegy 300400 gye­rek sportol az úszószakosztályban, ami azt jelenti, hogy megtanul úszni és egy részük rendszeresen sportol.- Hol van az egyesület székhelye? Kezdetben Budapesten volt, később, az Aegon SZIE Tanulj és sportolj prog­ram keretében Gödöllőn alakítottuk ki bázisunkat.- Milyen céllal jött létre az egyesület? Már a kezdetekkor az volt az alapkon­cepció, hogy egy sport életpálya-mo- dellt nyújtsunk kisgyerekkortól az egye­temig. Annyiban egyedi a Főnix sport- koncepciója, hogy átjárhatóság van a szakosztályok között. Ezt úgy kell elkép­zelni, hogy három lépcsőben folyik a képzés. A legkisebbek egy általános mozgáskultúra - mozgáskoordináció fej­lesztésben vesznek részt. Ez után lehe­tőséget nyújtunk a gyerekeknek arra, hogy minél több sportágat kipróbálja­nak, átjárva a sportágak között. Itt kap­csolódnak saját szakosztályainkhoz a GEAC különböző szakosztályai is. Egy életpálya modellt kínálunk a fiatalok számára! A Szent István Egyetem és az AEGON Magyrország Zrt összefogásával elindult az AEGON-SZIE Tanulj és Sportolj! program. A program keretén belül gyakorlati segítséget nyújtunk az egyetemünkön tanuló sportolóknak egyedi tan- és vizsgarend kialakításával, ösztöndíj programmal. Támogatjuk azokat a profi sportolókat, akik a sport mellett nehezebben tudják tanulmányaikat végezni, illetve azokat a hallgatókat, akik a tanulás mellett sportolni is szeretnének. A részletekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. AFGON-Sm Tanulj és sportolj! www.lawljmspmtotj.hv Támogassák lapunkat! Adójuk 1%-át ajánlják fel a Dombvidék újságot kiadó Kapocs Alapítványnak! 18723311-1 13 Korábbi számainkat keressék az interneten: http://dombvidek.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék