Kartali Kisbíró, 1990 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1990-06-01 / 1. szám

Az elmúlt évtizedekben polgárainkra kényszer!tett uniformizált gondolkodást, magatartást alapjaiban forgatta fel és sodorta el a mind nyíltabban po­litizáló népünk a tavalyi esztendőben. A súlyos gazdasági bajokkal már megbirkózni kép­telen kommunista vezetés fokozatosan engedte ki az irányítást a kezéből. A kezdeti bátortalan lépések után viharos gyorsa­sággal jutottunk el közelmúlt történelmünk átér­tékeléséhez. Ezzel párhuzamosan polgárjogot nyert és gyakorivá vált az elégedetlenség kifejezésére a sztrájk, a tüntetés. Gomba módjára alakultak az új pártok. A frissen alakuló pártok mellett a falujukért aggódók, ten­ni akarók egyre több településen csoportosulnak baráti körökbe. Községünkben is megalakult a Kartali Érdekvédelmi Kör - "KÉK". A KÉK céljai: 1. a községi közélet nyíltabbá tétele 2. pártoktól független tájékoztató sajtó létreho­zása és rendszeres kiadása. Tisztelt Polgártársak! Az újonnan választott par­lament új önkormányzati törvényt hoz rövidesen. Május végén határoztak a működő tanácsok mandátu­máról. Döntésük értelmében 1990. szeptemberében helyhatósági választásokon fogjuk az új községi elöljáróságunkat, önkormányzatunkat megválaszta­ni . A KÉK alapító tagsága fontosnak tartja a válasz­tásokig a jelenlegi, majd az új faluvezetés mun­káját is segítő szándékkal kritikusan figyelemmel kísérni. A lakosság közvéleményét tolmácsolja a tanácsnak, hogy elősegítse annak minél eredménye­sebb munkáját. A községet érintő fontos, de meg­rekedt ügyeket ki kell mozdítani a holtpontról (vízellátás javítása, gázvezeték építése, környe­zetünk védelme stb.). Régi hiányt akarunk pótolni egy havonta megjelenő községi eseményekről hírt adó lappal, melynek a KISBÍRÓ címet adtuk. a KISBÍRÓ nem politikai lap. Szerkesztőségét meg­választottuk. A főszerkesztő Fülöp Lajos iskola- igazgató . Kartalon az évekkel ezelőtt abbamaradt kidobolás óta csak véletlenül és többnyire pontatlanul jut el tanácsi hír mindenkihez. A tanácstagok nem töltik be a hírvivő szerepét. Hangszórók nincse­nek felállítva a falunkban. Kora tavasszal kezdeményezte községünk néhány lelkes lakója hogy építsünk kábeltévét és azon keresztül működtessünk faluhiradót. A kisszámú, beruházást is vállaló közösségre irreális teher hárult volna így a kábeltévé építését elvetet­tük . A KÉK lapja - a KISBÍRÓ - megfizethető áron el­juthat községünk minden lakójához, és e lapból tájékozódhatnak Kartal közéleti eseményeiről. Kedves kactaliak! KÉK-tag lehet minden nagykorú községünkben lakó személy, aki az alapszabály szellemében részt kíván venni tevékenységünkben. A tagsági díj 1990. évben 100,- Ft havonta. A KÉK pártoló tagja lehet bárki, aki erkölcsi vagy anyagi téren támogatni kívánja munkánkat. Összejöveteleink nyilvánosak. Községünk minden lakóját szívesen látjuk ismertető előadásainkon vitáinkon. KÉK alapító tagjai nevében: Horváth Árpád elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék