Százhalombattai Hírtükör, 2008 (21. évfolyam, 1-26. szám)

2008-02-21 / 4. szám

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7. oldal Szalai Gábor, aki megőrizte nyitottságát Kiállítás az Aranyban Életpályadíjat vett át a MOL-tól Szalai Gábor február 12-én az MTA székhá­zában. A százhalombattai frissnyugdíjas szerencsés ember, és annak is tartja magát. Harminckilenc évig dolgozott első munkahelyén, és harminchat éve él feleségével. Kiállításon mutatták be az eltérő tantervű tagozat képzőművészeti munká­it az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban február 8-án. A gye­rekek szereplése után dr. Fazekas István alpolgármester és Nagy Endre festőművész mondtak ünnepi beszédet. A MÓL Nyrt évente Életpályadíjjal tünteti ki azokat, akik legalább hu­szonöt évig dolgoztak a cégnél, és tel­jesítményükkel kiérdemelték ezt az el­ismerést. Idén négyen kaptak díjat a százhalombattai finomítóból: Szal- másné dr. Pécsváry Gabriella, Füstös László, Sági Ferenc és Szalai Gábor. Szalai Gábor szakközépiskolai vég­zettséggel, 1968-ban helyezkedett el az akkori DKV-ban szivattyúkezelő­ként. Első munkahelyén, az AV-2-ben a szintén most életműdíjassá lett Füs­tös László kezdte bevezetni a kőolaj­feldolgozás rejtelmeibe. Később táb­lakezelő, 1973-tól pedig műszakveze­tő lett. Az AV-3 1972-es indításában Sági Ferenccel, a MÓL másik életmű­díjasával dolgozott együtt. Munka mellett végezte el a kőolaj-feldolgozó szakmunkásképzőt, majd vegyipari gé­pésztechnikus képesítést szerzett. Ké­sőbb munkavédelmi technikusképzőt és tűzvédelmi előadó tanfolyamot is végzett. Részt vett több üzem - az AV- 3, a Katalitikus Krakk, a Hidrogén- Fluoridos Alkilező, majd az MTBE üzemek - indításában és üzemeltetésé­ben. 1999-től 2005-ig a finomító EBK szervezetének munkatársa volt, majd visszakerült a Katalitikus Krakk üzem­be, és innen vonult korengedményes nyugdíjba tavaly novemberben. Édes­apja, apósa, fia, és családjának más tagjai is a nagyvállalat dolgozói voltak, illetve ma is azok. Harminckilenc aktív évéből har­minchármat töltött három műszak­ban. Ez a munkarend próbára teszi az embert, és nemcsak tőle, hanem csa­ládjától is áldozatokat követel - mondja. A MÓL nagyvonalúságát jel­zi, hogy azoknak, akik legalább huszonöt évet három műszakban dol­goztak, ötvenhét éves kortól lehetővé teszi a korengedményes nyugállo­mányt. Ezzel a problémával azonban felsőbb szinten is foglalkozni kellene - véli mert szerinte nem véletlen, hogy sok kollégája nem érhette meg a pihenőéveket, ráadásul az sem biztos, hogy a stresszhelyzeteket megfelelően tudja kezelni egy hatvan éves ember. Ő maga szerencsésnek tartja magát, mert mindig szerette a munkáját, és ma is egészségesnek érzi magát. Ebben nagy segítségére volt a stabil családi háttér, no meg az, hogy sikerült meg­őriznie szakmai kíváncsiságát, az új dolgok iránti nyitottságát. Az üzemek­ben, amelyekben tevékenykedett, több újítását is bevezették. Kezdeményező­készségét a kiváló újító díj bronz foko­zatával ismerték el a ’70-es évek végén. December 1-je óta nyugdíjas. Örül, hogy mostantól több ideje jut a család­jára, olvasásra, kirándulásra. Felesége szintén a mai napig első munkahelyén dolgozik, a városi könyvtár vezetője. Aktív életet élnek, részt vesznek a könyvtár rendezvényein, és alapító tagjai a Forrmás Táncegyüttesnek. Az iskolában 1996 óta működik eltérő tantervű tagozat, ahol első­sorban értelmi fogyatékos és autista gyerekekkel foglalkoznak.- Általában hatvan-hatvanöt tanu­lónk van, a létszám év közben is vál­tozik. Kisebb csoportokban tanul­nak a diákok, mint az általános ta­gozatokon, így válik lehetővé az egyénre szabott fejlesztés. A gyere­keknek ugyanazt a műveltségtartal­mat igyekszünk átadni, mint a többi tanulónak, de más módszerekkel - mondta Dr. Nagypatakiné Hajzer Anna tagozatvezető. Borverseny Ötödik alkalommal rendezi meg a Barátság Művelődési Központ és a Csobolyó Borbarát Klub Egyesület regionális borversenyét március 2- án, vasárnap a BMK-ban. A borokat szakértő zsűri bírálja el Cseh Már­ton szomelier vezetésével. A győzte­sek emlékérem és oklevél jutalom­A kiállítás egy hatodik éve tartó Európai Uniós együttműködés, az úgynevezett Rainbow (szivárvány) projekt része. A programban részt­vevő országok továbbküldik egy­másnak a tíz legszebb rajzot, vagy festményt, hogy ezzel is megünne­peljék a gyerekek sokszínűségét. Az iskola célja, hogy a kiállítással megmutassa a helyi közösségeknek az eltérő tanterv szerint tanulók ké­pességeit, és hogy bebizonyítsa: ők is ugyanolyan értékesek a társada­lomnak, mint egészséges társaik. Takács Gyöngyi ban részesülnek. A versenyen a Száz­halombatta régiójában termelt sző­lőből készült borok vehetnek részt. A rendezvényen fellép az idén 35 éves Liszt Ferenc Vegyes Kar, vala­mint a művészeti iskola fúvószene­kara és az Arany János iskola kama­rakórusa. Információt a BMK-ban (23-355-488), vagy személyesen Ta­kács Pétertől lehet kérni (06-30- 9147-847). A Békés Könyvesbolt és Jegyirodában már számos rendezvényre helyben, várakozás nélkül is megválthatja belépőjét! Békés Könyvesbolt és Jegyiroda Százhalombatta, Ifjúság u. 1. Telefon: 23/350 675 ti Zenés, verses utazás a Kárpát-medencében Diavetítéssel egybekötött történelmi, irodalmi, zenés előadást tartott Giricz László a Halmok Polgári Értékőrző Egyesület felkérésére a Pártok Háza dísztermében február 14-én. Elmond­ta, előadásának anyagát három szen­vedélyének köszönheti: egyik az uta­zás, másik a fotózás, harmadik pedig a történelem. Bemutatója irodalmi, néprajzi és zenei jártasságról is árulko­dott, történelem-értékelése pedig reá­lis volt. Utazásait Erdélyben kezdte, aztán a felvidéki Szepesség, Kárpátal­ja, a burgenlandi Őrvidék majd a Dél­vidék szerelmese lett. Amit látott, jól komponált diafilmeken rögzítette. Előadásának anyagát a Millennium évében, 2000-ben állította össze, és nem az anyaországban, hanem a tria­noni határokon túli részeken mutatta be ottani egyesületek, különféle kö­zösségek és gyülekezetek meghívására. A vetítéssel, versekkel, népzenével és interjúkkal színesített beszámoló­nak köszönhetően bejárhattuk az ezeréves határokat, sajnálatos, hogy alig húszán. Talán a rossz szervezés volt az oka. Megkockáztatnám, hogy megismételhetné színes, minden ízé­ben érdekes bemutatóját, hátha több érdeklődő figyelmét sikerülne felkel­teni.- Szaniszló ­Programajánló 35 éves a Liszt Ferenc Vegyes Kar Idén ünnepli fennállásának 35. évfor­dulóját Százhalombatta legrégebbi művészeti csoportja, a Liszt Ferenc Ve­gyes Kar. A jubileum alkalmából szá­mos érdekes programot szerveznek az év során. A sorozat március 2-án veszi kezdetét a Vasárnapi Muzsika című rendezvénnyel, ahol már az új karna­gyukkal -Szeghő Borbálával - és a má­sodkarnagyukkal -Kriesch Andrással - mutatkoznak be. A kórus arra kéri a városlakókat, hogy juttassák el a BMK-ba azokat az énekkarral kapcsolatos emléktárgya­kat, amelyek a tulajdonukban vannak, mivel szeretnék összegyűjteni és kiállí­tani azokat. Természetesen minden tárgyat, fényképet visszaadnak a tulaj­donosnak. Az emléktárgyakat Cseh Kornélné várja. Február 21-én, 19 órakor: Jövőre veled ugyanitt - vígjáték két részben - Budaörsi Játékszín Február 21-én, 18 órakor: Jövőnk- re nyíló ablakok - ökológia népfőis­kolái sorozat II. félév, környezet - eti­ka - vallás - Előadó: Turgonyi Zoltán- HBVK Február 24-én, 18 órakor: Mert én mindig feltalálok - Szőke András és Badár Sándor műsora a BMK Színház- termében, belépődíj: 1000 forint, helyfoglalás: érkezési sorrendben Február 24-én, 15 órakor: A doktor úr - vígjáték két részben - Színházbér­let 2. előadás - Szepes Gyula Művelő­dési Ház, Érd Február 27-én, 19 órakor: Társasjá­ték New Yorkban - vígjáték két rész­ben - Budaörsi Játékszín Február 28-tól március 2-ig: Utazás- Nemzetközi Turisztikai Kiállítás - Budapest, Hungexpo Február 28-án, 19 órakor: Oscar - zenés bohózat két részben - Budaörsi Játékszín Február 28-án, 10 és 14 órakor: L’ECSÓ - mesemozi - belépő: 500 fo­rint, bérlet 1000 forint - Szepes Gyu­la Művelődési Ház, Érd Február 28-án, 18 órakor: Czuczor Gergely Népfőiskola - írástörténet 2. - Előadó: Varga Géza - belépő: 500 forint - Szepes Gyula Művelődési Ház, Érd Március 1-jén, 21 órakor: Super- butt koncert az IKSZ-ben - Belépődíj: 500 forint, tagoknak ingyenes! Március 3-án, 10 és 14 órakor: Hány Istók - a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház vendégelőadása - Szepes Gyula Művelődési Ház, Érd Március 6-án, 18 órakor: Az ökoló­giai lábnyom - Népfőiskolái sorozat - Előadó: Vida Gábor - HBVK Március 7-én, 17 órakor: Városi Nőnap - “Éljen minden bájos szép nő!” - a három magyar tenor, Maros Gábor, Kocsmáros Péter és Gerdesits László műsora - belépés díjtalan - BMK Színházterem BÉRELHETŐ HELYISÉGEK! Az OKTÁN munkásszálló Ifjúság úti garázs és üzletsorán 19 m2 nagyságú helyiségek kiadók, egy autótárolás, egy pedig üzlethelyiség céljára. Információ: OKTÁN Szálló recepció Százhalombatta, Ifjúság út. 5. (23) 354-812, 20-256-5809 J A Domi Tours utazási irodában az ország összes utazási irodájának last minute ajánlatát megtalálja! TUNÉZIA 7 éj 03.18.,21.,25.,28. 3* FP 33.900.- J* FP 44.900.- 4* AI 66.900.­DJERBA 7 éj 03.07. 3* FP 34.900.- 4* FP 41.900.- 5’ AI 103.900.­EGYIPTOM/ Hurghada 7éj 03.02.,05.,09., 12. 4*8P 74.900.- 5* FP 79.900.- 5* AI 109.900.­EGYIPTOM/ Sharm El Sheikh 7éj 03.02.,09. 4* FP 79.900.- 5* FP 96.900.- 4* AI 104.900.­Zöld-foki szigetek 7éj 02.23. 3* R 135.900.- 4* R 139.900.­MADEIRA 7éj 02.22.29. 3* R 109.900.- 3* FP 139.900.­GRAN CANARIA 7éj 03.02.,09.,16. 3* R 146.800.- 3* FP 197.800.­THAIFÖLD/Pattaya 10 éj 03.02. 3* R 174.900.- 4* R 204.900.­4* R 278.800.­Nyári előzetes PARALIA 7éj ap+busz+öe 05.20.18.900.- 05.27.24.900.- 06.10.31.900.­SARTI 7éj ap+busz+öe 05.24.16.900.- 05.31,06.07.22.900.- 06.14. 29.900.­OLYMPIC BEACH 7éj ap+busz+öe 05.27.,06.03. 21.900.- 06.10. 28.900.- 06.17. 32.900.­COSTA BRAVA 7éj hotel+FP+busz 05.09.56.900.- 05.16.66.900.- 05.23. 67.900.- TÖRÖK RIVIÉRA 7éj 04.19. 3*FP 39.900 3* AI 49.900.- 5* AI 59.900.­SZÁZHALOMBATTÁRÓL INDULÓ UTAK: SCHÖNBRUNN-i KASTÉLY és ALLATKERT 1 nap 03 15. 5.200.­DINOPARK Ausztria 1 nap 05.24. 6.200.­További szolgáltatásaink: valutaváltás, repülőjegy, szállásfoglalás, biztosítás. Domi Tours Utazási Iroda, 2440 Százhalombatta, Piac tér D/2. Tel.: 357-283, 357-989 . E-mail: domibatta@domitours.hu Web: www.domitours.hu . % - - f ÁLLATORVOS dr. Miro • dr. Fekete Balázs Rendelő: Százhalombatta, Olimpia u. 1/e. • Rendelési idő: H - P: 8-19, Sz.: 9-11 óráig • Széles körű állatorvosi ellátás kis- és nagyállatok esetén is. • Sebészeti műtétek (ivartalanítás, daganateltávolítás, lágysebészeti beavatkozások) • Laboratórium és egyéb műszeres diagnosztikai háttér • Védőoltások • VESZETTSÉG elleni vakcinádé • Központi nyilvántartású mikrochip beültetés Szükség esetén házhoz kiszállás S 06/20-981 -6474

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék