Pesti Hírlap, 1922. július (44. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-25 / 166. szám

1922 . Julius 2o.. Kedd PESTI HIRLAP 9 budapesti 8100 K. vidéki 7800 3900 K. K, takarmányliszt Hivatalos árjegyzések: Tisza vidéki buza 6100 '—6150, dunántuli és pestmegyei 6050—6100, rozs 4950—5050, uj rozs 4950—5000, takarmányárpa 5000—5200, zab 6100—6500. tengeri 5400—5600, repce 11.500—12.000, korpa 3450—3600 korong Bu­dapesten. * Zürichben igy zárult a devizajegyzés: Buda­pest 0.32 cs fél, Berlin 1.00, Hollandia 202.75, New­york 523.75, London 2332, Páris 43.75, Milánó 24.75, Prága 11.25, Zágráb 1.52 és fél, Varsó 0.08 és fél, Bécs 0.015. Osztrák bélyegzett 0.017 és fél. * A berlini devizazárlat: Budapest, 32, Milano 23.40, London 2240, Newvork 503, Páris 42.30, Zürich Bécs 1.65, Prága 10 88. * A prágai valutazárlat: Magyar korona 2.95, Osztrák korona 0.16, Márka 9.25, Dollár 4500, Líra 207, Francia frank 378.50, Svájci frank 865, Holland forint 1776, Angol font 20.150, Dinár 55.62 és fél, Léva 30, Lengyel márka 0.79. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE JEGYZÉSEI Szélső árf. Záró árf. Julius 24-én Bankok: 24-án 21-én 750- 755 Angol-m. b. 750 — — Anglobank 1350 1225 1250-1300 líosny. agr. 1276 1200 670- — Ipar 070 670 3400-3500 Köidhitelb. 3500 3550 3700-2730 Magy. hitel 2705 2720 1875-1930 Ingatlanb.. 1930 2000 42ü- — Forgalmi b. 420 410 240- 250 Jeizálogb .. 240 250 310- S80 Leszám. b.. 825 795 315 M.-olasz b. 315 Slí 850- 390 Városi.. .. _ 850 850 500- S20 Osztr. hitel 500 475 8050-8150 Ker. bank.. 8100 8000 Takarékpénztárak: 810- — Bei-városi .. 810 810 280- — Lipótvároei 280 280 2375-2400 Fővárosi .. 2385 2400 1610-1520 Magy. ált... 1510 1500 — Orsz. kőzp. 2800 2S00 27350-27750 Hazai eleű.. 27250 £6760 Malmok: 4650-4750 BorEod-m.. 4700 4950 8300-3600 Konkordia. 3500 3326 7625-8000 Elaö bpesti 7600 8055 2600-2700 Gizella .... 2Ö25 2S00 5600-5800 Hungária > 5650 3475 tdúOO-14500 Viktória .. 14250 14300 Bányák és téglagyárak: 18650-11150 Beoosini.... iüöoo 13400 2800-2850 Szcntlőrinoi 2800 2830 6600 Cement •• 5400 5500 7950-8500 Északmagy.7905 8250 3350-iou.o szászvári.. 9300 9300 124ÜQ-14000 Kohó ÜJÚO 14200 700- 705 István .... 690 750 3400- — Köb. tégla.. 3400 3400 <200-7250 Drasohe.. „ 7100 7200 12600-24700 Magnezit .. 2Ü00 26O00 Ü300-2700 Aszfalt. „ .. 2600 2975 U7iw-űiooo jiJt. köezén 34500 36600 3500- — Kerámia ..3450 3G50 1900-2150 Nagybát. .. 1350 1900 14700-15700 Salgótárjánii465010100 3450-3550. Újlaki 3600 3550 14300-11050 Urikány.... 14000 uu« Küzialiociósi vállalatok: ,6800-17000 Adria. losoo issOo &Q25-3150 Atkuitiea .. 3050 3175 1600-1730 Közati .... 1610 1780 2450-3000 Oéli vasút.. 2700 3350 iOOOO-21700 i-evante.... 20000 anoo 1000- — Miskolci v. 1000 975 47300-20000 Államvasút íscoo 17000 3625-8900 'i röszt 2850 3900 Vasművek, gépgyárak: 3350-3500 Kóburg .... 8275 3500 122U-1Í50 Csáky 1225 1260 3710-3750 Üű.zd.gépfe-y.3700 3800 IS5UO-14SOO ifegyvergy. 13500 14000 Í22000-126000 QanZ.D.122000 130000 tlzOO-22500 GanZTillam.21000 23200 99Ű-104-0 Gyór£fy-W. 1000 1000 StOO- — Kaszai) .... 3150 — WOO-4SOO Láns » .... 40U0 4475 197- 60Ű Lipták 49S 500 5600-3650 M. aczél.... 3600 4125 K0Ü- — Magy.-bolga3700 3775 — Metar 1100 1200 J000-4475 Kimainur- 4Ü00 4225 1600-1675 Koeesam. _ 1600 1550 1300- — fc'ohuüer.. „ 1300 1400 1225-1300 Toud.-Dittr.1225 1300 1450-16'J0 Waggon.... 1550 1450 735- 815 Woruei .... 780 800 Különfélék = 6100 Gáz ........ 9100 9400 630- 640 lítacü 030 620 1080 1110 Baróti 1090 1130 ÖÜ005300 itűni.. 6000 4900 SzélsO árf. Julius 24-én 7600-7850 Brassói.. ­1800-1900 (Jhinoin .. .. JG50-375U üanioa _ .. 690- 720 É.íisz .. .. ­10100-10800 izzó 1050- — Győri textil 3150-3250 Gyapjú .... 2700-3125 Magy.papir 14500-14800 Részv. Bórf. 1700-1775 Spódium .. 6000- — Temesv. sz. itiOOO-17700 Felten 5000-5250 Flóra 8300-3450 Főv. ser.. .. 2050-2250 Goldberger 16900-17400 Gschwlndt. 7600-7950 Műtrágya.. 1600-1610 Juta 40000- — Köbei 2500-2600 Királyáért.. 4000-4500 Klotild — Polgári .... 65000-70000 Magy. ozuk. 4400-4800 lámpa _ .. 3400-3500 áuer 1400-1480 őstermelő.. 4550-4900 Gummi .. .. 2900-3100 Vasúti forg, 2900-3000 Marosv.pet, 1825- — Óceán .. .. 2900-3100 Olaj 880-1030 Phoebus.... 875- 900 Püspöki b.. 2375-2725 Szikra 32000-36000 ötummes .. 6300-6500 Telefon .. .. 8100-8400 T. seri... _ 340- 350 Török 1650- — Villányi.... Zára árf. 24-on 21-én 7700 8400 1850 1725 3700 3600 700 715 10200 10800 1050 104-0 3150 3400 3100 2975 14500 15000 1725 1830 5700 5000 10000 16000 5103 5750 330C 3425 2200 2000 17100 18260 7300 7000 1600 1700 40000 36000 2503 2325 4000 4400 28000 olOOO -65000 68500 4400 4800 3400 — 1400 1470 4550 4600 -2854 3250 -.2900 2900 1825 1825 2900 3125 970 890 900 850 2700 — 31700 32000 6300 6910 8100 7600 340 370 1650 1650 Faipari vállalatok: 290- 305 Egy. ía .... 285 310 1400- — Fornór - .. 1400 1460 4725-4800 Quttmann. 4750 4850 2600-2650 Fatermelő.. 2600 2550 Ú00 Körösbány. 500 500 900- 920 Kronbergor 910 930 2975-3150 Ugmirn.. .. 300 -J 3200 760- — Magy. erdő 750 800 10800-11000 Nemzeti la 10800 10560 430- 460 Lichtig „ .. 430 460 1190-1280 Országos la 1256 1340 1750-1800 ftézbányai 1800 1826 1576-1650 Szlavónia.. 1600 161U 1825-2000 Zabolai .... 1825 1 810 8500 Zentai 8500 8500 Valuták: 6000-6240 Arany 20 ír. 5876 6100 7100 6950 1 angol font 6750 8960 1500-1590 1 am. dollár 1500 1650 24-26 100 l.márka 24 24 30U-304 100 márka S04 311 7000-7150 100 líra .. .. 7000 7000 4-05 -4.35 lOOo. kor. 4.— 4.25 910- 995 100 rom. lei 910 1010 3280-3410 100 szokol 3280 3360 1300-1895100 k.-dinár 1800 1 820 Devizák: 6C0- — Amsterdam 592 605 — Kopenhága 326O0 sacoo — Krisztiánja 25600 26000 6800-7100London .... 6700 6875 1685 Newyork - 1510 — 1S100-13?00 Páris „ _ „ 18100 13825 304-312 Berlin _ - 299 314 6800-7200 Milano.. .. 8325 — 3300-3425 Prága .. .. 832ó 3340 945-950 Soíla 965 9S0 — títockholm 80000 40400 iOÍSaO-OOJOOSvájOZ _ .. 23800 29800 3.75-4.30 Wien .... 8.85 4.10 450-505 Zllgrái _ .. 455 46.'Vt A tá'cláiatbíi kihagyott értékekoen n»m folt kötés, " A bácsi értéktőzsde a jóvátételi bizottságnak a zálogjogok felfüggesztését illetőleg hozott határo­zatának ellenére hétfőn ismét rendkívül szilárd irányzattal nyitott s ugy a külföld, mint a helyi spe­kuláció nagy vételi megbízásokkal jelentkezett a piacon, ami ugy a kulisszán, mint a korlátpiacon ugrásszerű áremelkdésekhez vezetett. Az érdeklődés mindvégig elsősorban a bankpapírokra, Államvasút ós Alpesire összpontosult, mig a cseh értékek a cseh korona lanyhaságával kapcsolatban alig tudták leg­utolsó jegyzésüket megtartani. A hangulat mindvégig szilárd maradt 3 zárlatkor sem állott be irányvál­tozás. A befektetési piacon az árfolyamok szintén emelkedő irányzatot mutattak. A zárlat a következő volt: Májusi Járadék 7U0, Osztr. kor. jár. 630, Feb­ruári jár. 9000, Ápfc járadék 5500,. Magyaj' korona jár. 19000, Magy. aranyjár. 51000, Osztrák arany járadék 18000, Angol-Osztrák Bank 82000, Wiener Bankverein 14300, Földhitelbank 27500, Osztrák hitel 16200, De­positenbank 4850, Laenderbank 109000, Merkurbank 6400, Osztrák-Magyar Bank 59000, Wiener Komm. 3180, Wien Unionbank 12900, Forgalmibank 5000, Magy. Jelzálog 5100, Zivnostenska' 320000, Angol-Ma­gyar Bank 27000, Kompass 3530, Adria 460000, Duna­gőzhajó 999000, Iíassa-Oderbergi 189000, Ferd. Északi V. 6000000, Osztrik Lloyd 2400000. Államvasút 710000, Délivasut 62300. Államv. élvezeti 600000, Délivasut el­eőbbségi 150000. Törők sorsjegy 290000, Köniffisfcu Ce­ment 859900, Pilsen Sör 1970000. Aussig Vegyip. 595000, Klotild 125000, A. R. G. 19950, Brown Boweri 14000, Egyes. Villamos. 44900, Siemens-IIalske 17900, Alpesi bánya 225000, Osztr. bányák. 795000, Felten 1000000, Hutter Schrantz 49500, Krupp 158000, Kraj­nai vas 230000, Poldikohó 284000, Prágai vas 600000, Rimamurányi 120000, Fegyvergyár 9900, Ditmarlám­pa 60000, Kóburg 99000. Brüxi Szén 355000, Felsőmgy. Kohó 369000, Salgótarján 418000, Nyugatcsehszén 250000, Danek 260000, Briinni Gépgyár 298000. Daim­11 er 6490. Osztr. Hoffherr 15900, Magy. Ho£fherr 25800, Simmeringi 54000, Skoda 372000, Apolló 270000. Ga­lic. Kárpátok 945000, Galicia 2950000, Fanto 745000, Schodnica 700000, Schöller 1200000, Magy. Vasút tor. 70000, Semperit 52900, Fakereskedelmi 179900. Inwald 711000 5 órai árfolyamok: Államvasút 700.000. Déli vasút elsőbbség 152000. Rima 120.000, Salgó 410.900, Államvasút élvezeti 570.000, Alpesi 225.000. Devizazárlat. Budapest 2800, Prága 725, Zág­ráb 100, Milánó 1560, London 149300, Newyork 33500, Páris 2800, Zürich 6400, Berlin 67, Amsterdam 13100. * A szegedi paprikapiacon az irányzat szilárd. Arak: édes, nemes, különleges 520—560, nemes keres­kedelmi áru 490—500, félédes 430—470, rózsa la 300— 320, Ila 180—220, Illa 90—110. selejtes 60—70, régi füzéres 800—920, uj füzéres 460—600 korona. * A hétfői marhavásárra 671 belföldi származású marhát és pedig 42 bikát, 214 ökröt. 404 tehenet, 3 bivalyt és 8 növendékmarhát, ezenkívül 56 erdélyi és romániai származású marhát, még pedig 50 ökröt és 6 bivalyt hajtottak fel. Az árak a következők voltak: ökör jobbminőségü 90—125, közép 60—88, silány 46— 58. Bika jobb 72—96, silány 52—68. Telién jobb 80—94, silány 36—74, kicsontozni való 40—44. Növendékmarha 40—64 korona. A vásár irányzata szilárd és az árak ujabb 6—8 koronával, némely esetben többel is emel­kedtek. Bécsbe ma is vásároltak és szállítottak ki körülbelül 250 darab marhát. * A sertésvásárra 1700 darabot hajtottak fel. Könnyű Sertésért fizettek 160—266, középsertésért 210—65, nehéz sertésért 238—66 koronát. Különösen a zsirsertés iránt volt nagy a kereslet. SPORT, A SVlűegyetem jubiláris úszóversenye* — A magdeburgj Helias sorozaips győzelmei. — — Második nap, — A MAPC nemzetközi viadalán a német vendégek közül a magdeburgi Hailas egy csoportja az egész vo­nalon győzött. Sajnálatos, hogy a mi üszőink száz mé­teres pályán egyáltalában, nem tudnak versenyein! B legjobb sprintereinkat ezíiz. yardon a németek hátcm­uBzőja győzte le. Eredmények: 100 yard (Királyülj): 1. FrüWieh, HeJlas 58.2, 2. Kenyery MAFC. — 100 m. meUaszáa (Államdíj): 1. Sípos Mártcm MAFC 1.21.8, 2. Eiben­schütz, München. — Hölgyuszás (100 in. mellen): X. Kraszaer Kató NSC 1.49.2. — Ifjúsági verseny (200 méter): L Barta Károly tíSC 2.49.2. — 50, 100, 150 m.' vegyes staféta (Fürstenberg-vándordij): 1. Helias— Magdeburg (Steffens, Hilmar, Kuntze) 3.36.4, 2. MAPC. — Müugráp (MAFC-dij): 1. Magy Károly FTC, 2. Szalai VAC. — Vidékiek versenye (100 méter): 1. Bitskey Zoltán, Egri MOVE 1.12.6. — 100 m. hátonu,szás (Roes­semann ós Kühnemann-dij): 1. Frőhlich, Helias 1J.9, 2. Kövecses MAC.,— 400 m. föveraeny (Székesfőváros dija): 1. Bperjessy Béla MOVE-BSC fe50 sw. o. — Háromszor 100 m. sprintstaféta (Hangya-vándordíj): 1. Helias—Magdeburg (Frőhlich, Hilmar, Ktrntze) 3.26, 2. MAFC..— Háromszor 50 m. juniorstaféta: 1, MAC, 2. T-. —'Vízipóló: MAFC—német komb. 6:1.— Jubileumi dij (egyesületi pontverseny): 1. Helias—-Magdeburg 15 ponttal, 2. MAFC 11 ponttal. Az MTK Dániában 5:0 arányban győzött a tava.sz­azai Budapesten járt Áarhus ellen. GoatlÖvők: Braan (2), Qpata, Senkey II, Molnár. A BBTE országos lawntertnieversenye a hét végén nyc-r-t befejezést. Nagy áldozatkészséggel több mint két héten át rendezte a BBTE ezt a versenyt, amelynek sima lebonyolítása elsősorban Szánthó László szakosz­tályvezető érdeme. A kőt nyílt verseny részletes ered­ményeit, valamint a handicapszámok döntőit alább közöljük: Férfi eyyes a Rakovszky Islván-vándordijcrt: Minő­sítő forduló: Cindric—Somogyi 2:6, 6:0, 6:2, Jacobi— Neuschloss 6:2, 6:2, Szikszay—Vangel 4:6, 7:5, 6:2, Stocker—Lőrinc 6:4, 3:6, 6.-2, Bzánthó—Rozmanits 7:5, 6:4, Ordödy—Szabados 6:2, 6:4, Pick—Füredi 6:4, 6:1, Török w. o., Kiss—Péteri 6:3, 6:0, Uöncz—Zelbr 6:1, 6:2, Ra­kovszky—Mosdóssy 6:1, 6:2, Oláh—Csögényi 6:1, 6:2, Bartus—Schreiber 6:1, 6:2, Brandenburg—Havas 9:7, 9:7, Darvai—Dietl 6:1, 6:2, Petri—Ullmann 6:2, 6:3, Kirch­mayer—Káilay 6:0, 6:2. — Első forduló: Fittler—Balla 6:0, 6:0, Baver—Kertész 6:0, 6:1, Hegyessy w. o-, Cindric —Visini 6.-X, 6:1, Szikszay—Jacobi 9:7, 6:1, Stocker— Szánthó 6:4 6:3, Pick—Ordódy 4:6, 6.-1, 6:4, Kiss—Tö­rők 6;4. 6:3, Göncz—Rakovszky 6:1, 6:4, Bartus—Oláh 7:5, 6:1, Darvai—Brandenburg *6:2, 6:0, Kirehmayer— Petri 6:1, 6:2, Horváth—BaJcy 6:3, 6:4. Vigh—Marossy 1:6, 6:4, 7:5, Mihalovits w. o., dr Péteri w. o. — II. for­duló: Fittler—Baver 0:4. 6:4, Hegvessy—Cóidric 3:6, 6:3. 7:5. Szikszay—Stocker 0:2. 12:10, Pick—Kiss 6:4. 6:0. G«aez—Bar,tűs 6:4, 7:5, ICiichiuayer—Darvai 6:2, 6:3, Horváth—Vigh 7:5. 6:2. dr Péteri—Mihalovits 6:1, 6:1­— Középlorüuló: Fittlei—Hegyessy 4:6, 6:3. 8:6, Pick— Szikszay 3:6. 6:4, 8:6, GBncfr—Ki rchmayer 8:6, 5;7, 8:6, Horváth w. o. — Elődöntők: Fittler—Pick 6:0, 6A 6:4, Göncz—Horváth 6:4, 6:2. — DBntö: Göncz Lajos—Fittler Kamill 6:3, 6:3. Aöi egyes nyílt: Miuősitő forduló: Schréderné w. o-, OlShné—Kertész 6:4. 7:5, Dröxter Sári w- o, Tiboldné— Nagyné 3:6, 6:1, 6:0, Péterffyné—Kajnárué 6:2, 6:1, Vá­sárhelyiné—Haulerné 6:0, 6:0. Halászné—Hellebront-hné 6:3. 6:1, Pálfőldy—Szőnyinő 6:3, 7:5, Soós Jolán—Hál­layné 2:6, 6:4, 7:5, Wajter Mignon—Rakovszkyné 6:2, 6:3, Bartu6 Irén—Landeszné 6:4, 6:3. Baráthné—gréf Feste­tichné 5:7, 6:4, 6:4. — Főfordultó: de OhateJ Márta— Szaplonczayné 6:3. 6:2, Schréderné—Oláhné 6:2, 6:?, Tl­boldné—Dröxler 6:8, 6:3, 7:5. yá6árhelyin&—Pétarlíjc­né 6:1, 6:0, Halászné—Pálfőldy 6:1, 6:1, Soós—Walter 6:4, 3:6, 9:7, Baráthné—Bartus 6:2. 6:3. Krencsey Médi—Sán­dor 6:0, 6:0. — Középforduló: de Chatel—Schréderné 6:2. S:ö. Vásárhelyiné—Tiboldné 6:1, 9:11, 12:10, Halászné— Soós 1:6, 6:3. 6:4, Krencsey w. o. — Elődöntők: Vásár­helyiné—de Chatel 6:4, 6:3," Krencsey—Halászné 6:3, 6:1. — Döntő: Krencsey Médi—Vásárhelyiné 6:0, 6:3. nandicapszámok. Férfi egyes: Mihalovics—Ozarovszky 6:1, 6:1. — Női egyes: Vásárhelyiné—gróf Festetichné 6:2, 6:3. — Férfi páros: Kehrling. Göncz—Gresics, Laczkovits 2:6, 6:0. 7:5. — Női páros: Vásárhelyiné, Hállayné—Dröx­ler, Walter 6:2, 6:2. — Vegyes páros: Szánthó, Vásárhe­lyiné—-Vásárhelyi, Oláhné ellen w. o. Magyarország legjobb vidéki csapata az idén k a Szegedi Athletikai Klub, amely vasárnap az MTK-pá­lyán megtartott döntő játékban feltűnő biztonsággal győzte le 5:2 (0:0) arányban a Diósgyőri VTK csapa­tát. Mintegy négyezer főnyi közönség nézte végig a vidék két kitűnő képviselőjének élénk, változatos, ni­vós küzdelmét, s az értékes sport után megérdemelten győzött a védő Szeged Hapa (3), Martonosi és Nagy­vári goaljaival. Diósgyőr goaljait Csapkay lőtte. A győz­tes csapat tagjai voltak: Baumgartner — Beck, Hor­váth — Ruzits, Csáky, Vezér II. — Nagyvári, Hapa, Megyery, Martonosi, Solti. Biró: Gerő Ferenc. Az esti bankettről az MSLz elnöksége távolmaradt, ami éles támadásokra adott alkalmat. Az FTC Stockholmban egy kombinált csapat ellen döntetlenül játszott (1:1). Az egyetlen goatt. Schwarz lőtte. A Turul kerékpárversenyén a német Sohmuoker legyőzte a legjobb magyar flyert, Uhareczkyt. A 25 km.-es motorvezetéses versenyen Bartosék győztek; Balla a Starttól távolmaradt- Az egyórás párosverseny-i ben az első helynek Dénes és Velvárt a birtoköBa. Pó­lóban a Világosság 3:2-re győzött a Törekvés ellen. Az óbudai TE athletikai versenyén Budapest szé­kesfőváros vándordíját a nagy stafétában az MTK nyer­te meg. A főbb eredmények: magasugrás: Panyigay Dunántuli AC (Győr) 1.65 m., 400 méter: Kainráth MTK 55.6, 1000 méter: Fonyó MTK 2.45.4, 200 m.: II. oszt.: Gerő II. KAOE 23.9. 200 m. gát: Braun MTK 28-3, 100—200—300—400 m. staféta: MTK Kainráth, Görög, Steiner, Ehrenfelci 2.12.8, 3000 m. junior: Theisz Munkás TE 10.01.8, 15-ször 400 m. staféta: 1. MTK Szegő, Rothász, Kern, Markotán, Bese, Koszta, Braun, Adler, Ehrenfeld, Hirschl, László, Pártos, Steiner, Fonyó, Vá­radi 14.26.2, 2. Munkás .TE 15.24.6, 3. Csillaghegyi FC 15 : 39. A Kőbányai TE a Hl. osztály íootballbajnoka, a döntőben 2:1 arányban győzelmet aratva a Wekerle­telepi SC felett. A Szombathelyi AK ujabb sikere igen Jó fémyt vet a fővárosi csapatok ellen is túlnyomóan eredményes kitűnő szombathelyi együttesre. A Wacker elleni 2:2 eredmény után ezúttal Bécs egy másik etóőosztályu. csapata, az Admira, vendégszerepelt Szombathelyen, de 5:3 arányban vereséget szenvedett. A' íteAK goallővől: Kruczler II, Farkas és Mészáros (3). Felvidéki footballeredmények. Kassa: Törekvés— KAC 2:1. — Ungvár: Vasas—DTK 3:L — Zsolna: VAC —Zsolna 6:0, — Treaoftén: VAC—Trencsén 3:0. — fcesztercebánya: VAC—BTC 3:0. Az első kerületközi athletikai viadalon, amelyet Székesfehérvárott rendeztek meg Északnyugat ős Dél­nyugat között. Északnyugat nyerte meg. A versenyen két kerületi rekord is megdőlt és pedig 1500 méter: Lőwinger (Észak) 4.35, rúdugrás: Höffler (Dél) 3 m. A Dunakerületi uszóbajnokságait vasárnap, tartot­ták meg Dorogon. Eredmények: 100 m. mell: Szamos RUE 1-37, — 100 m. gyors: Szilágyi RUE 1.17. — 100 m. : hat: Ruby RUE 1.37. — 400 méter.: dr Martiny CsFC 6.05. — Négyszer 100 m. staféta: Rákosligeti UE 6.16.2. — Vizipőló: 1. Rákosligeti UE. Az MTK athleták Düsseldorfban több győzelmet arattak. Igy, Kurunczy 400-on 51.2-vel, Grosa 1500-on 4-14-el. Háromszor ezer méteres stafétában az MTK harmadik. A Helias úszói Briinaben is szerepeltek. Győzött ott Benecke, Dittmann és egy négyes epr in tataié tájuk. Egyidőben Brünnben volt a IH. ker; TVE ie, amely megnyert egy nyolcszor 33 méteres stafétát 4* 2:2 arányban döntetlenül végzett a Helias Vizipólócsapa­t&val. Magyar boxbajnokságokat rendez decemberben az MBOSz. Budapesten. Bécs amatőrboxbajnokságainak döntőit szombaton és vasárnap rendezték meg a WAC Prater-sporttele­pén. A nyolc súlycsoportból ötben WAC ökölvivő győ­zött. Eredmények (Légsúly): Inhauser WAC ellen Blaas feladta a 2. menetben. — (Bantamsnly): Oapak WAC győz Stressler ellen pontozással. — (Pehelysúly); Ko­ritschoner (Irón) győz a védő Kobelkov WAC ellen pontozással. — (Könnyűsúly): Stark (Fünfhaus) ellen Hanacik a 2. menetben feladta. — Weltersuly): Wittko­vits WAC győz Czerny ellen pontozással. — (Közép­súly): Saxl WAC győz Jurecka ellen pontozással. — (Félnehézsúly): Vrbancic WAC győz Schwarzer ellen pontozással. — (Nehézsúly): Kurtz (Kritzendorf) győz Ross ellen pontozással. A WAC boxolóit Holberg dán bajnok készítette e!5 a döntőkre. LÓVERSENY. A megyeri urlovas-meeting. Bárhol e világon, ahol versenylovak Jutnak és bootauakerek működni, a turí hívei között erősen tartja, magát a, tudat, hogy a könyve­seknek külön Istenük van. Inkább él bennük, mint * görög nép-hitben Zvu.i. A sokféle alakban képzelt külön lstea, fe­lekezetre, kurzusra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Ol­talmába veszi a bookmakereket. Ez azonban nem azt jelenti, hogy még nem láttunk letört bükit. Ez külön emberi sors--. Nos. vasárnap délután a-z urlovaa-meeting befejező napján ez a külön Isten a rekkenő hőségben nagyon elbóbiskolha­tott vagy talán haragjában végitélettel csapott le kiina a pályán, a ring-bódéba, valami M bent a váj-osban a fogadő­irodSk fedezékébe ... Ki tudja, hogy a tizenöt közül melyik vonta magára rettenetes haragját? Amikor Vonzalom, Kindy, Anyukám győzelmi jelszavak mellett véreztek a tűzvonalban, Gyöngy, Bauer és Teplánszky vezérek néma megadással álltak a veszteséget, csak körülöttük hallatszot­tak kiáltások, mig a balszárnyán Szotyory őrszem fujts tovább teli tüdővel a harci riadót. Qj. tAroaito, «i ütközeU,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék