Pesti Hírlap, 1923. május (45. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-30 / 120. szám

majiig 30., szerda. f ESTÍ HIRLAP Szerdán szünetel az értéktőzsde és megtartják a f.'zetőnap&t. Csütörtökön az ünnep miatt zárva marad a börze. Pénteken le-z a most folyó periódus második napja. Hivataios árjegyzések. Tiszavidéki buza To kg.-os 2(1.250—20.500. 76 kg.-os 2Ö.ÖOO—27.U00, pestvidéki és fejérmegvei 7ti kg.-os 20.000— 28.230. 78 kg.-os 20.230—20.500, rozs 17.500—17.750. zab 18.250—18.300. tengeri 16.500-17.000, takarmányárpa 13.000-15.500, sörárpa 16.500— 17.500 korona Budapesten. A mezőgazdasági helyzetiül kedden kevésbbé kielé­gítő liirek érkeztek a tőzsdei cégekhez. A taitós szárazság sok vidéken liely repít olkatat Ián kárt tett. A gabonatőzsdén alig volt forgalom. Állomási árak: buza 25500—26000, rozs 16500—17000. takarmányárpa 14Ö00—1450Ó, sörárpa 10000—16500, kukorica 15000— 15500, zab 16500—17500 korona. Az őrlemények piacán nem volt üzlet. * Zürichben igy zárult a deviza jegyzés: Budapest 0.10 Vi. Párizs-3675,'London 2564^. Newvórk 554%. Mi­lano 2652K'. Hollandia 217, Berlin 0.0089. Bécs 0.0078K. ji^ófia 560, Prága 1656, Varsó 0.0008, Belgrád 600. * A. berlini deyizazárlat: Budapest 1145. Milano 2860. London 271500. Newyork 60000, Vári/.- 3977, Zürich 10850, (J:'C8 8525, Prága ÍSOO, Szófia 6-yj. * A bácsi tőzsde zárlata: 0</.ti-úk koronajáradék 180, Magyar ko­ronajáradék 50.000. Mag var aranyjáradék 58.000. tisztrák aranyjáradék 1I.300. Osztrák Hitel 182.300. Magyar Hitel 545.000. Magyar .leizálog 50.000. Államvasút 1,030.000. Délivasut 170.000, Krupp 410.000. Rima 208.000. Kéburg 101.000. Salgó 1.225.000. Magyar Általános Kőszén 3.S50.0M. üagyar Vasatforgalmi 540.000, l'akercskedelmi r.-t. 390.000, Prágai va< 'l.900.000. Délután öt órakor az irányzat ílzlettelen. Magyar Hitel 540 000 Osztrák Hitel 162.0tXh Államvasút 1,035.000. Délivasut I7ii 000 Délivasut eWibbsíg 575.000, Rima 208.000. Salgó 1.2:10.000. Krupp 440.000, Alpesi 605.000. Devizazárlat. Budapest 1280. Prága 2122. BeO'rád 770 Varsó 127. Milano 3400. Bukarest 392, London 328.000. :<i-,'york 77.001). l'árizs 4705. Zürich 12.UOO, Berlin 120, Amsterdam ' 27.800. Brtisszel 1025, Szó«» 730. * Alomszalnia, szénit és zab szállítására pályázatot hirdet a MAV. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE JEGYZÉSEI. Szélső árf. Záró árf. Május i9-é:i Bankok: 23-en 2S-án 7000-7100 Angol-m. b. 7075 7000 5U0-5175 Bosny. agr. 5175 5000 10150-9700 Ipar 8600 9650 ssooo-üíúo 1-öldhitelb. 42750 37000 lt.-,oo-i3600 Hazai bank ;3tioo 11500 2900-2725 ITermos ..2750 2650 5550-0000 Horvát 5SOO 5100 4800 5100 Agrár 5100 4400 »9000 ÖOOOO Magy. hitei 49aoo 49000 Booco- 32000 Ingatlanb. .32000 szooo 2500-2250 cseh 2S50 2250 6150-7400 Forgalmi b. 7400 5500 5600-5100 Jelzálofíb. .5100 4200 SbOO- — Ker. hltelb. 8500 8600 5*50-5750 Leszám. b. 6500 5650 1750. — M. Német .1750 1800 4025-4350 M.-olasz b..4350 3700 1500-1100 Közp. Jelz.1400 1450 1930-2000 Városi 1900 1950 2900-2925 Merkur ...2900 2950 4300-3/00 Semzeti ..3700 3600 15700-15000 üsztr. hitel.1510a 14900 . 88000-70000 Ker. bank .60000 63000 TokaréScp. és Biztosítók: 4700-44^0 Belvárosi .'.4700 4600 16ÓO-1SOO Lipótvárosi 1750 1450 8000-9000 Fővárosi ..8500 i2o0 ísoóo-H'joo Magy. ált .1310013200 9250-8750 Orsz. L;özp. 9000 9000 80000-90000 Hazai első .90000 80000 1,80000- I- M. biz.380000 370000 81000-29500 Fonciére . .S0500 28000 — - - M.-I'rancia 17000 170«0 íűooo-ioooa Jég n»oo 9650 e oooc-— Pannónia..«t'ooo aoooo Malmok: 2»000-24000 Borsod-m. .23000 21500 lííiOO-13800 Konkordia.13700 1-2800 BIOO-ioioo Békés loooo 9450 ,11000-55000 Első bpestl ctooo r,üooo 7030-7500 Tcirökszm . .7000 5000 11000-12500 Gizella ... Mbo íoooo 10000-10200 Uj Gizella . — 8200 32000-29500 Hungária..S0500 20500 13600- — Királymal. i3ŐOO 13250 39500-36500 Viktória . .38500 37500 9000-9600 Transit ... 9200 8000 Könyvnyomdák: 83600-32000 Athenaeum35250 30OGO 7100-8075 Globus ....8050 7050 19500-20500 Pallas . . . .20250 18500 10500-13000 Révai .... laooo 9250 Bányák ós tórjlagj árak : H7000-I50000 Beocsinitsooo itoooo 44500-47000 Borsodi . .40500 43000 2-JC00-23000 Szentlórinci22000 21000 24500-20500 Cement . , .20500 25000 75000-73000 Szászvári..74000 coooo 106000-110000 Kohó..115000 11-1000 10000- — István ....9500 9500 22000- — Köb. tégla.20000 21000 43000-11000 Dräsche... 42D00 40000 290000- — Magiléí. 290000 2B5000 12000-12850 Aszfalt . . .12750 12750 S69000-385000 Al.bősz.38 >000 363000 soöoó'30250 Kerámia ..30000 31000 16150-15800 Nagybát. . 15300 15800 112000-116000 Salgótartl6500110600 82760 Újlaki ....22250 22750 . — Urikány .215000 214000 i> Közlekedési vállalatok: JSIOOO-96000 Adria 94000 93000 117000-18250 Atlantica .17260 18000 10500-10200 Közúti . ..10500 10300 114100-16000 Városi . ...11000 14100 8000-8500 Bur 8800 8200 10000-17000 Déli vasút .16000 10500 'isi000-i26oooLevante 126000 12SOOO •3600-9250 Miskolci V. 9250 9100 36000-35000 Nova ....85000 84000 £>16000-99500 Állam V. . .97000 95250 »5600-25500 Tröszt . . . .24500 21000 ' Vasművek, gépgyárak: ,15000-16000 Kóburg . .16000 12000 Í31900-13600 Csákv ....13500 11300 [9000-9300 Fábián ...9200 8500 IÍJ30000-248000FegyVer 241000 236000 ISÍOOOO- — Uj Fegy. — — iSäOOO-25750 Franki . . . 26000 24000 ^ ssooo . seoooGazd . gepgy . äöooo 35000 «600000-2400000 G.D.2400000 2Í25000 W ;oooo-si50ooGanz viUioooo sooooo 18000-U760 Győrlly-W. íoooo 17500 47000-49000 Holherr ...48000 48000 48000-45000 Uj Holherr — — 15800-16500 Kaszab ...10000 15000 ! 17000-18000 Kistarcsai . 17760 16260 S1250-22000 Kühne ... 22000 20000 ,41500-46500 Láng 45500 42760 .I 5000-6400 Lipták .... 6150 4950 45000-46500 sl.acél ... .46750 68500 20000-22600 Mág 22000 19000 I*I000-4850« Magy.-belga47ooo ssooo Széísi árf. Záró árf. május 29-én 29-én 28-án 17500-20500 Motor ....20000 17500 10000-10900 Ólomáru ..1075010500 12000-13760 Vegviipar .13000 10750 30005- — Rézíi 38000 — 20500-25250 Waggon ...2SS50 25000 27800-288011 Rimamur . 28700 27600 24500-22200 Roessem. ..23750 23000 34000-37500 Schlick ...30260 01500 25000-20000 Schull r . . .23750 28000 15760-17600 Teud.-Dittr.í6750 15600 10Ü00-9375 Wörner ...9450 9000 4500-4300 Rex. lloy. .4300 4450 Különfélék: 03000-6S000 Gáz 66000 66500 3400-3800 Bárdi 3600 3400 520J-5000 Baróti .... 5050 5250 240(10-22500 Bóni 22500 21600 88OOO-UÓOOO Brassói . . .94500 68000 14500-13500 Chinoln ...14000 1S800 21750-2350Ü Danica ...22000 19750 2600-2775 Diana ....2T5Í2500 4550-4700 Égisz 4600 4375 «8000-35000 Izzó. ..... .87000 86000 5300-4900 Győri text. 4900 5000 .126000- — H.CUk. 125000 126000 16OŐ0-16000 Gyapjú ...15500 22000 10700-12800 Magy. paDir 12500 íosoo 36000-41000 Részv.sorf..40500 37500 11000-9750 Szövő 10760 10500 37500-39000 spódlum ..39000 36500 20000-30000 Temesv. sz. 28000 22000 140000-115000 Feiten .150000 115000 2-000-29500 Flóra ...,.2SOOO 27600 7700-7900 Föv. ser.... 7850 7500 21000-23000 Goldberger 22500 19500 70000-64600,Gschwdt ..70000 65000 82000-90000 Műtrágya .83600 77000 31000-36500 Juta 42000-13600 Karton ...43000 43250 3600-4100 Keglevich.,3950 2600 nooe- — Keleti . ...11000 11000 2700-2900 K. Auto ...2800 2650 13000-12500 Király sör .12500 13500 10000-11260 Klein .....11000 9000 19260-22500 Klotild ...22000 18260 26250-24000 Krausz ...96000 24500 49000-52000 Polgári ...51000 16000 5500-5600 Ligetszan. .5500 5500 70000-00500 Mhegy. C.. .69000 66500 460000-490000 M. CUk..485000 160000 39000-130ÓO Lámpa . . . 42500 38750 38000-40000 Auer 38500 35000 18000-20250 Kender és I.200O0180OO 60000-61760 Őstermelő .60000 61000 66000-70000 Pamut ... .fiíioo 66Ö0Ü 35500-31000 Gummi . . .34750 31000 7S00-7650 Szalámi .. .7600 7050 50000-46000 Vasúti forg. 46500 62500 12000- — Marosv. pet. — — 137000-111000 Georgia 139000 186500 135000-134 OÖOUj Georgmooo 135000 11400-10700 Óceán . . . .11300 10850 18500-23000 Ola] 22000 18000 5050-4950 Panns 5000 4900 11100-12500 Phoebus . .12250 11700 12500-11500 Püspöki b. 11500 10500 15000-16000 Royal .... — — 10500- •— Schwartzer 10000 10000 5SO0O-575OO Szeged ....67500 53000 19600-20000 Szikra .... 19750 18500 295000-285000 Stumer 285000 285000 35500-36500 Telető 1 • » • 35000 31000 22600-24000 T. SCrf . . . .22500 22550 7400-7300 Török ....7300 7000 2550-2800 Unió 2600 2600 5500-5300 Villányi ...5400 5200 4400-4600 Szolnoki .. .4500 4800 3500-3300 Uj Szolnok.3300 3300 13000-16000 Vasv 14000 11000 20250-21750 Pállalvi üv. 21500 19750 6000-6700 Haltenyész. 6600 5450 Falpari vállalatok: 2600-3300 Mercurla ..2900 2825 - — Cserfa 3200 3200 3250-3500 Egy. la ...3300 2150 7000-7500 Furnér . ...7300 6200 53000-60500 Guttmann .62500 19500 22000-20000 Faterruelő .21500 20500 3000-3100 Honi 3000 2400 2550-2800 Kőrösbány. 2700 2475 6800-5750 Kronberger 5750 5400 15000-16700 Lignum . .16ő00 13800 6200-7000 Amerikai .. 6500 6200 3300-4000 M. Lloyd . .3800 2700 2450-2900 Magy. erdó 2600 1950 4200-3975 Malomsoky.3950 350 0 19000-52000 Nemzeti ..4900049000 3100-3350 Lichtiw ....S325 3100 3100-2700 Uj Lichtig.. 3050 2700 282000-268000 Nasici .273000 208000 72000-69000 Uj Orsz. la. 69500 66500 11500-18500 Rézbányai 13000 10130 13700-16700 Szlavónia .15100 12100 5600-5100 Vikt. bútor.5250 5200 82000-31000 Zabolai....33500 80500 26000 27000 Zentai ....26500 24000 * A Kartonnyomó Ipar Részvénytársaság igazgató­sága elhatározta, hogy a folyó évi junius 10-úra egybehí­vott közgyűlésnek javasolni iogja, miszerint a társaság alaptőkéje 75.000 darab 1000 K 11. é. uj részvény kibocsá­tásával és a régi részvények névértékének 200 K-ról 1000 K-ra való felemelésével 225 millió koronára felemeltessék és az összes részvények a régi részvényeseknek 2:1 arány­ban felajánltassanak. A kibocsátási árfolyam 2750 K, melyből 1000 K az uj részvények névértékét, 1600 K a régi részvények felbélyegzésére fordított összeget és 150 K a költségek és kamatot ellenértékét képviselik. Az elő­vételi jog folyó évi junius l?-től 28-áig bezárólag a Ma­gyar Általános Hitelbanknál gyakorlandó. Az 1922. évre vonatkozó mérleg 27,013.626 K nyereséggel zárul és az igazgatóság javasolni fogja, hogy az osztalék f. é. junius 18-tól 150 koronával váltassék be. * Az első anyaszénu. Noha az április első fele távol­ról sem volt előnyüs a szénát nyújtó füvek fejlődésére, azok a rájok nézve vajmi kedvező májusi időjárásban oly gyorsan fejlődtek, hogy már most láthatók a legelső széna­petrencék a Rákos folyó medrének hosszán elterülő réte­ken, úgyszintén a lucernás-földeken. A széna piaci ára ennek dacára emelkedő irányzatú. SPORT. Kehrling Béla győzőit Rahe ellen. — A bajnoki férfi egyes döntője. — Ma este hat óra után került sorra a Budapest baj­noki férfi egyes döntője, amelyben Kehrling Béla a Kele­men Aurél elleni 6:2 <1:1 győzelmével és a német Rahe a Göncz Lajos elleni 6-:2, 6:0 győzelmével voltak az ellen­felek A nagy érdeklődés megérdemelt volt. Mindketten klasszikus mesterek a groundon, de természetesen o magyar bajnok különálló klasszis s ugy hálójátékával, mint a hátsó vonal menti akcióiban messze" felülmúlta a németek képvi« selöjét. A Kehrling volleyütései pedig egyenesen ellenáll­hatatlanok Ha Rahe mentségére fel kell említenünk, hogy majd­nem sziinet nélkül, közvetlenül Göncz elleni játéka után állt ki bajnokunk ellen, viszont Kehrling a sportban ritka ön­zetlenséggel szinte tnlzásba vitte a gentlemanlikeséget, min­den csak látszólag is kétséges helyzetben a Rahe javára való döntést kérve. Kettejük meccse páratlanul élvezetes volt, 'Az első selben már 3:0-ra vezetett Kehrling. mikor Rahe egalizálta a setét-. Kehrling ujabb két gamejét- Rahe ismét behozta (5:5), Kehrling azután két gyors game-mel a maga javára döntötte e! a setet: 7:5. .4 második set nyitánya kópiája volt az elsőnek, 3:0 után Rahe gamehez jutott, de már csak egyhez mire Kehr­ling 5:1-re javított, majd Rahe ujabb gameje után ö:2 gameavánnyal fejezte be a setet. A harmadik set nem ugy indult, mintha az utolsó lenne. Kehrling nemcsak hogy s'zemmelláthatólag pihentette magát, di»több izben könnyelműen kiengedett labdát. Rahe a starttól vezetett s 0:3-ra vitte, mikor Kehrling is egy gamehez jutott, lia-he l:4-re növelte elönvét, de Kehrling gyorsan 2:4-re állította a setet. Rahe még egvszer össze­szedte magát, de csak 2:5-ig bírta, s most következett a Kehrlhig-finish: 2:ö után jött 3:5. 4:5, azután rövid per­cek alatt 5:5, 6:5. Rahe ekkor már készen volt és Kehrling könnyedén szerezte meg a döntßgamet: 7:5, megnyerve ezzel setet 'és meeeset_ A mai eredmények különben a kővetkezők: Margitszigeti díjas férfi egyes: Elödóntök: Kehrling • Göncz w. 0., Fittler—Bartus 7:5 6:1 — Középdöntő: Rahe—Oláh 6:1. 6:0 f 'Kehrling—Fittler ée a döntő szerdán •Bajnoki női egyes: Elődöntők: Markoviciné—Tiboldné 7:5, 6:4, Walter—Halászné 6:4. 7:5, de Chatel—Hállayné 6:2, 6:2. — Középdöntő: Redliohné—Markomciné 6:1, 6>3 de Chatel— Walter 6:3, 6:4. — Döntő: Redliohné Fürst Médi—de Chatel Márta első set 6:3, o második set szerdán Bajnoki férfi páros: Elödöntök: Kehrling. Rahe—^ Oláh. Haupt Stummer szerdán Göncz, Pittler—Jacobi. Roz­manits 6:2, 6:0, Kelemen Kirchmayr—Szikszay, Bayer W. 0.. Kalledey. Bartus—Bálás, Révay 6:2. 6:0 — Közép­döntők és döntő szerdán Bajnoki vegyes páros elő- és középdöntők valamint donto szerdán. A bajnoki viadal utolsó napján, szerdán, már délután hYján zd5dnek a me ccsek a MAC margitszigeti pá­LÓVERSENY. . Megyeri versenyek. A májusi xueeting iarmatfk napja kedden riyán Vögten gyönge látogatottság mellett zajlott le. A délután legnagyobb része unalmas egyhangú­ságban telt el, mert az egyes niérkőzft-ekben kis mezőnyök indultak. A főfutamban. az Urlovasok gát-versenyében, is mindössze három ló állt a starthoz. Noszával "szemben ugyanis csak a mérsékelt képességű Schabesz és Királynőm állott ki. Nosza persze a több reás fogadást könnven vál­totta valóra. A favoritok ma is sorozatos győzelmet arat­tak, a hatodik futam kivételével, amelynek tizenkilences mezőnyéből a kiváló esélyű Dissappointment került ki győztesen., A ring közönsége e kilencszáz méteres verseny­ben Vera III-at favorizálta, mely azonban helvezetlenül végzett. Azután a megyeri vadá'szugratSs következett, a melyben a harmadik csoport mérkőzött. Az elsőséget Perezei Olivér Kelméje vivta ki Binder Ottó századossal 2.55 mp. alatt. A részletes eredmény a következő: 1. 1. Herceg Festetics Lelkes (4 :10 r.) Szabi L. II. 2. Sláger (%) Biernáeky. I h. nyerve. Tot.: 500 : 550. IL 1. Wodiáner B. Hű­ség III. (p.) Vástagh. 2. Pető (114) Lipták. S. Ugardv (4) Fetting. F. m.: Attila. Nyakh. nyerve. 4 h. harmadik. Tot.: 500 : 730. III. 1. Egyedi A. Nosza (5 r.) Rakovszkv. 2. Schabesz (5) Grafl. lV, b. nyerve, rossz második. Tot.: 500 : 580. IV. 1. Egyedi A. Iródiák (2 r.) Pacák. 2. Toliuein (l'/í) Gimpl. Feltartva számtalan h. nverve. Tot.: 500 : 600. V. 1. Orosz E. Pajti (2% r.) Gimpl. 2. Jofe "(5) Fetting. 3. Peggy (7) Baluska. F. m.: .Repkény. V/j h. nyerve. h. harmadik. Tot.: 500 : 0ö0. VI. 1. Mr. J. Osborne Disapointment (3) Biernáeky. 2. Delmartino (6) Kperjessi. 3. Terike (10) Hofbauer. F. m.: Gaymaid, Mátyásföld. Backer, Katia, Menekült. Keszkenő. Superstition, Vera III., Szerény II., Vaskalapos. Katicabogár. Jenő, Pour l'amour, Tayirózea, Virgonc, Artemis. 3 h. nyerve, IH h. harmadik. A budapesti ügetöversenyek szerdai liapján nagy mezőnyökre van, kilátás, a Kettes fogatú verseny kivéte­lével valamennyi futam nagyszámú nevezéssel zárult. A versenyek délután Y,4 óiakor kezdődnek. A bécsi derbyben Handfult Pretzner, Ascaniot Takács és F. Béla bácsi segítőtársát, Mi'gvast, Biernác-zkv lova­golja. Pásztordal a bécsi Kaucadijban aratott könnyű győzelme ellenére nem indul e versenyben. 3600-3800 Dunahar. . .3600 3800 4 táblázatban kihagyott értékekbea nem volt kStéi. Főszerkesztő : Felelős szerkesztő: DR. LÉGRÁDY OTTÓ. LEN KEY GUSZTÁV. ^ cieiiftó* állt»» meciállíipiloíl tSttirtB doi'xtuípiőclméiiy, mely elWdüH bofsttfl«»» • való jímcís Ki'nctb&utH'AWeí -i^tt«*- -is- • . - ­Csillaghegyi Strandfürdő közli, hogy a Pálffy-téri helyiérdekű villamos állomásról kombinált fiirdőjegyejj bocsátatnak ki. Utazás oda-vis«» éd fürdőjegy hétköznapon 200.»- kor,, vaaáxnap 850.-— kor. Kabin 4 személyre hétköznapon 400.—- kor.« va«4r­nap 600.— kor. Öltöző szekrények hétköznapon 100»-— vasárnap 130.— kor. 7378^, D r­6ws j nrchenífc s & szappan szeplők, májfoltok stb. ellen. Főraktár: Török József r.-t. gyógyszertára, Budapest, VI., Klr$ly-utca 12. szám. ni)« Jó hegymászó, kétüléses kis SPORTAUTOT keresek megvételre. Részletes ajánlatokat -„000 kgj" jeligére,a főkiadóba kérek. 725»— Balatonfonyódi nyaraló eladó. Fekvése gyönyörű 600 öles veteményes gyümölcsös­ben három tágas szoba, nagy veranda kilátással Bala­tonra, cselédszoba, konyha, előtér, borpinee, mosókonyha, teljes berendezéssel. Bővebbet 114—91 telefonszám, hétköznap tizenkettőtől kettőig. 7369$ I Florentin, szalma, bőr-, nemei é> sport NÖI KALAPOK nagy választékban kaphatók: VIRÁNYI I. nöikalap gyárában, Bpest, Ferenciek-tere 3. Női- és férfi kalapok átalakítás, festit 6« tisztítás végett elfogadtatnak. |J AHISFOGAT1000 koronáig 11 Arany, ezüst, platina, briltfáns és régi pénz bevál­5160«. tás: Kossuth Lajos-u. ti. I. 5 Pénztári órák 8—6-ig. Előrehaladt idény miatt visszavonásig CIPÓ árain kbél 107« Very Well CIpfihfiz.RúR6cz]-ut1. 7386« 0 engedményt adunk. VÁROSLIGET, Tel.: 55-53. Naponta este 1 sSórakor, csütörtök, (rom- 9 n, ff u máíllei miionr bat. vasár- is ünnepnap d. u. '."»-tw * n< ,S" m< ,l u« 1 niUSUl Fővárosi Circus B 6á6op-EiuneueSöintézeíben Budapest, VI., Munkícsy-u. 21. — Telefon : 90—00. a belralások qz 1923—4 tanévre megkezdődtek. Prospektus. »es— Nyaralótelep Nagymaroson és a Tátrában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék