Pesti Hírlap, 1925. augusztus (47. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-18 / 184. szám

16 PESTJ HIRLAP 1925 aogtfszt"JS 18 , kedd, ATLÉTIKA. Két évtizedes rekord dőlt meg vasárnap. rA BBTE- versenyén Barsi nyolcszázon 1:56-7-el, Karlo­vits rúdban 3.71-el új magyar rekordot állított fel. Meglepően kis érdeklődés kisérte a BBTE szigeten megtartott viadalát, amelyet Mattyasovszky és Szemere 1914. évben felállított rekordjainak megdöntése tesz sokáig enflékezetessé. Nyolcszázon Barsi László már a második kör elején behozta az előnnyel indultakat és azután könnyedén, csak a finishben erősítve, javította meg az l:57.2-es rekordot 1:56.7-re. A nagyszerű képességű budai fut« feltétlenül 1:50 alá szorította volna az uj rekordot, ha ellenfelei — nagyobb előnyök segítségével — még a célegyenesben is küzdelemre tudták volna szorítani. Rudugrásban Karlovita János 3-66-rói 3:7i-re javítot­ta meg a rekordot, de a 3:80-nal már eredménytelenül pró­bálkozott meg, miután azonban a magassága ehhez meg­volt, bizonyos, hogy még az idén a 3.71 is a múlté lesz. A mintaszerű simasággal lebonyolított verseny ered­ményei: 60 méter: Flukk BBTE 7 mp. — 100 m rekord­kísérlet: Fluck 10.9 mp. — 400 m: Ger« II. KAOE 50-9 mp. — 800 m előnyverseny: Borsi BBTE előny nélkül 1 p 56.7 mp. — 1500 m (II. osztály): Szabadkay FTC 4 p 22.4 mi). — 4-szer 400 m staféta: 1. KAOE 3 p 32-5 mp­2. BBTE' 3 p 38.4 mp. — 3-szor 200 m staféta: FTC 1 p 13 mp. Magasugrás (ötös csapatverseny) Budapest bajnok­ságáért: 1. Szegedi AK 1-64 m átlag. 2. MAC 1-64 m át­lag. Egyénileg: Orbán (Szegedi AK) 1.85 m. — RudugráS: Karlovits MAC 3.71 m. — Sulydobás: Egri MAC 12.81 m. — Diszkoszvetés: Donogán (Szegedi TK) 39.87 m. — Ge­relyvetés (II. osztály): Budaváry BBTE 45.90 m. Rózsahegyi 22 mp. alatt futott 200 métert a BTC szombati versenyén, de hátszél miatt a rekord nem hitele­síthető. A Fóthv-dijas triatlont Egri Kálmán nyerte. Főbb eredmények: 100 m' (II- osztály): Steinmetz KAOE 11.2 mp- — 200 méter: Rftzsahegyi MAC 22 mp. — 600 méter: Barsi BBTE 1 p 25.2 mp. — 1000 m junior: Somogyi MTK 2 p 51.2 mp. — 1500 méter: Grosz MTK 4 p 11 mp.— 3000 m ötös csapatverseny: MTK 24 ponttal, egyénileg Grosz MTK 9 p 28 mp. -- 15 kin: Zöllner MAC 54 p 03 mp. — 4-szer 400 m staféta: FTC 3 p 50.2 mp..— 10 jszer 100 m staféta: KAOE 1 p 59-8 mp. — Diszkoszvetés: Egri MAC 40.48 m. 43.40 és 45.80 az egri Molnár Béla két diszkoszdo­bása Diósgyőrött. Molnár 45.80-as dobásn, amelyet acélsza­laggal mértek Mán, négy centiméterre közelitette meg Tol­di 1914-beli 45.84-es rekordiát. Molnár kerületi rekordja 43.40. Dorogon Muskát 11.2-01 nyerte a százat és 16-2-el a 110-es gátaj. A vidékiek vándordíját a Szegedi AK ezút­tal végleg megnyerte. Főbb eredmények: Magas: Orbán SzAK 1.81 m. 400 m: Pallaghy BBTE 52.4 mp. 1500 m: C-sekey (Csillaghegy) 4 p 27-6 mp. Rud: Brausz FTC 3.40 méter. Békéscsabán Püspöki, Juhász és Bedö Startolt. Eredményeik: Bedőé súlyban 13-16, diezkoszban 37-12. Püs­pökié százon il.8, magasban 1.71, távolban 6.76, Juhászé négyszázon 55.2. kétszázon 23.2. Gáspár 190-et ugrott Nyíregyházán a NyTVÉ jubi­láris versenyén. Főbb eredmények: 100 m: Rózsahegyi MAC 11.1, 800 m: Bejczy MAC 2:02, 3000 m: Grosz MTK 0:02.6, titvol: Somfai MAC 6.63, hármas: Somfai 14.34, diszkosz:,Somfai 39 m- — Ifjúsági versenyen: 800 m: Wei­ler MTK 2:12, 15Q0 m: Weiler MTK 4:14.2, távol : Fekete (Dorog) 6.27). hármas Fekete (Dorog) 13.11. VÍZIPÓLÓ. ismét a Ferencvárosé a vizipcióbajnokság, Ä két év előtt a III. kerület által elvitatott bajnokságot visszahódította. Szombaton dőlt el az idei elsőosztályu vizipólóba-jnok­ság és pedig, mint az eddigi eredmények, különösen a kül­földi teljesítmények alapján valöszinü volt, az FTC javára, amely ezzel visszahódította az Óbudaiaktól két év előtt el­vesztett bajnoki címet. Régi nagyságában bontakozott ki a 'döntőküzdelemben az FTC-játékosok gazdag rutinja, de a III. kerület is felülmúlta önmagát, mert a játék menete ellenére a legminimálisabbra szorította a goaldifferenciát. Kettőjük hatalmas és az idegességtől gyakran tulerós küzdelem biztosítékot nyújt arra, hogy a magyar vizipóló­csapat továbbra, is fejlődésben van. A Ilalmay Zoltán által vezetett döntő meccs több mint kétezer néző előtt a következőkép folyt le: Ötperces játék után, amely alatt Wenk 18 kapufát, Vértesi sarokba vágott labdája az FTC-nek biztosítja a vezetést. Keserű I. kiegyen­lítő goalját a lövést megelőző foul miatt nem itéli meg Halmay. Az utolsó percben Keserű 1. éles lövését Nagy, az FTC kapusa, bravúrosan védi. Félidő 1:0 az FTC javára. Helycser« után egyideig változatos játék, amelynek folyamán Rudas átadásából Keserű I. sarokgoallal most már érvényesen kiegyenlít. Moßt éri el tetőfokát a küzde­lem. foult foul követ végtelen hosszú sorozatban. Vértesi vé­gül kihasználja Homormay II, pillanatnyi megállását és helyezett lövésééi eldönti a meccs sorsát. Wenk ujabb ka­pufája után Keserű I. éle« lövését Nagy csak az utolsó pil­lanatban tudja elhárítani. Végeredmény 2:1 az FTO javóra. Elsöosztályu bajnokság: 'MAO—NSC 4:4, FTC—NSC 9:3. — Másodosztályú bajnokság: MTK—MUE 4:1. MTK ezzel megnyerte a II. osztályú bajnokságot és jövőre az első osztályban szerepel. Kupa: III. ker. TVE—MAC 3:1 (félbeszakítva). Tulerőfl mecos, a MAC 3:1 után — több játékos á»ak sérüléseire hivatkozva — levonult. Sport-rigmusokp Szorul a futball. Futballisták, lassan a testtel! Már Pozsony is kibabrált Pesttel, Inkább menjetek Kukutyinba Mert ott, lia, kerülnétek kínba S. fogatok közé zabszem se megyen: Meghegyezik nagy elöockenycn. Szaporaság. Szép csöndes vasárnap délután Két uj rekord születék Budán; Termékeny a budai befreite: Ott még sportolnak az emberek! Színváltozás. Eldőlt a pólóbajnokság: Zöld-fehérek hazahozták; DÚ mire kikecmeregtek A vízből — kék-zöldek leltek. Jubileum. Negyvenéves BTC-nek Szól e fiatalos ének. Hogy még fürge és fiatal: Bizonyítja e viadal. Nem cfzi az aranyérnek Bántalmait, higyje el. Ha veret is araityérmet. Hogy a Mannó vigye el! A Dréher Antal Serfőzdéi Részvénytársaság igazgatósága és felügyelő-bizottsága mély fáj­dalommal jelenti, hogy. igazgatóságának al­elnöke (Dalamér.) úszás. Az FTC kétnapos versenyén a Hégner-dijat az MTK nyerte meg. Főbb eredmények: 100 m oldaluszás: Schlenker NßC 1:17.6. — 200 m'mellúszás: Jung NSC 3:04.2. — 100 m hátúszás: Bartha NSC 1:19. — 100 m gyorsúszás Gáborffy NSC 1:03. — Műugrás: Nagy FTC. — 1000 méter: Páhok MTK 14:49. — 100 m mellúszás: 1­Jung NSC 1:20-4, 2. Sípos MTK 1:20-4. — Hölgyszámok: 100 m mellúszás: Stieber Lotti MAO 1:38.4. — 100 m gyorsúszás: Virág Éva IIT. ker. 1:27, rekord. Arne Borg a norvég fővárosban az ezerméteres úszásban 13 perc 04.1 másodperccel uj világrekordot te­remtett. ' KEREKPÁR. Ismételten legyőzték az Európa-bajnok német Stellbrinket az UTE kétnapos versenyén. Első nap tiz km-en Bartos 8:18.4-es idővel győzött, Bániczky és Stell­brink előtt, 15 km-en Bániczky 13:20.1 alatt győzött Bartos s Stellbrück előtt míg 25 km-en már Stellbrinké volt az eísőség 22:40.6-al Bartos és Bániczky előtt. Második nap 20 km-en Bartos (17:39-2), Bániczky és Títh előzte meg Stellbrinket, 30 km-en azonban már Stellbrink 25;49.2-es pályarekorddal győzött Bániczky, Bartos és Tóth ellen. Bartos és Bániczky is végeredményben tehát jobban szerepelt a hires versenyző­nél. — A flyerek főversenyét mindkét nap Ostermeyer nyerte meg, aki Behrendt-tel együtt győzött ugy tendem­ben, mint- a tizkilométeres párosversenyben. A Gillemot-emlékversenyt a BTC-nek a Millenná­rfson megtartott jubiláris viadalán Sághy (BTC) nyerte meg Vida (BTC) előtt. Sághy a huszkílométeres távot 44 p 35 mp alatt tett meg. A kerékpáros-világbajnokságok során Amsterdam­ban az amatőrflyerek közül Meyer (holland) győzött, aki az előfutamban a magyar Uhereczkyt ütötte' el a tovább­jutás jogától. A profik csoportjában a svájci Kaufmann győzött Sehilles, Michard és Moeskops előttt. FÜLESLABDA, Az eperjesiek vendégszerepeltek vasárnap Buda­pesten a BBTE ellen, amelynek füleslabdacsapata azonban fölényesen győzte le 5:1 arányban a vendégeket Marczinko (2), Krizs (2) és Kun goaljaival. TENN9SZ, A német bajnokságok során Kehrling az egyesben Mackenthum ellen 6:3, 6:1, 6:0-Ta győzött, 'a párosban Ra­heval kikapott a Demasius—Moldenhauer-pártól 3:6, 3:6 6:1, 6:3, 6:3-ra, P. Várady Ily pedig a női egyesben Nep­pachnétól (6:2, 6:4), a párosban Senora Galvaoval az Äussern—Leicht-pártól (7:5, 7:5) szenvedett vereséget. Göncz Lajos nyerte meg Kolozsvár férfi egyes bajnokságát. ÖKÖLVÍVÁS. Ma este alakult meg az MBBOSz-ból kiváló önálló Magyar Okölvivó-Szöveiség. AUTÓ. Kaszala Károly Scctt-gépeu vasárnap az UTE-pá­lyán 14 mp-es kört futottt, ami 115.7 km-es sebességnek felel meg. Elmarad a Budapest—Szeged verseny, amelyet a MAC Szent-István rnapra tervezett. Az „Auto" szaklap augusztus í?0-án Rákospalotán rendez motorkerékpárversenyt. A svábhegyi verseny kiírását most küldötte szét a KMAC. A vprsenv napja szeptember 27. Nevezési határidő szept. 14., este 7, kettős tétel szept 20., este 7- Tréningna­pok szept. 24., 26. és 26. ur folyó hó 14-én meghalt. Az elhunytban az igazgatóság egyik leg­kiválóbb tagját vesztette el, ki kiválóságával és szeretetreméltó egyéniségével valameny­nyiünk szeretetét és nagyrabecsülését érde­melte ki. A megboldogult széleskörű szaktudásával és ernyedetlen munkásságával hatalmas em­léket szerzett magának iparunkban. Emlékét mindenkor kegyelettel és szere­tettel fogjuk megőrizni. Budapest, 1925. augusztus hó 16. Az Első Edagyar Részvény-Saríözöde igaz­gatósága és felügyelő-bizottsága mélyen elszo morodva jelenti, hogy igazgatóságának érdem­dús alelnöke, FT ur folyó hó 14-én elhunyt A megboldogult előkelő és kimagasló kép­viselője volt mindenkor iparunknak, mely ben­ne. szeretetreméltó vezetőtagját vesztette el. Munkatársainak és tanítványainak nagy tá­bora hálás kegyelettel fogja emlékét meg­őrizni. Budapest, 1925. augusztus hó 16. A fájdalomtól porig sújtva, gyásztól összetört szívvel jelentjük, hogy szemünk fénye, családunk oszlopa, főorvos, szk. v. m, kir. ezredorvos, a pesti izr. hit. község a|ap. főgimnáziumának orvosa és egész­ségtan tanára, stb. e hó 16-än hajnalban váratlanul elhunyt­Életét, szervezetét az ember szeretetének szolgálatában őrölte fel. Aki csak ismerte, min­denki szerette és becsülte, mert ő is mindenkit szerétéit; Kedden, e hő 18-án déli 12 órakor temetjük a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. Budapest, 1925 augusztus hó. Waldmann Ármin, Lajos, Janka, Erzsike és Etel ka, fivérei, nővérei és az egész rokonság. Részvétlátogatások és koszorúk mellőzését kérjük. özv. Popper Zsigmondné sz. Gruber Gizella megtört szívvel, jelenti, hogy felejthetetlen élet­társa, Popper Zsigmond ács. és építőmester 1089 0 f. hő 15-én elhunyt. Kedden, folyó hó 18-án dél­után 4Y S órakor fogjuk a rákoskeresztúri Ur. te­metőből utolsó útjára kisérni. Fejér Ernőné sz. Popper Stella, özv. Fuchs Mik­lósné sz. Popper Edith gyermekei, özv. Popper Pálné sz. Kiss Irén menye, Fejér Ernő veje, Fe­jér Gyuszi és Pista unokái, Popper Dávid test­vére és a rokonság. Részvétlátogatások mellőzése kéretik.. t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék