Pesti Hírlap, 1929. október (51. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-01 / 222. szám

1929. október 1., kedd. PESTI HÍRLAP 18 KA PREMIER A ROYAL ORFEUMBAN rdmírres Amerika legnépszerűbb j azz-énekesei T17ZÉ £7 TRRhSSOV avee Mile Lydina, a párizsi Folies Bergere starjai. P EREDŐNY A gzázareu komédiás. JVRGYSaM. MEMDEBÜR?! Pesti groteszk. Irta és zenéjét szerezte: ZERKOVITZ BÉLA, Klőadják: Sugár Flóri és Callai Nándor. Márkus Alfréd legújabb slágerei HOLES BROS Az akrobatika legújabb trükkjei Érckővy László DERRJMGTON MAID PRUEY Kerékpár szenzáció. Sárossy Mihály GERT, GRR.EE & CO. „Táncőrület" c. szkeccsükben. r Éten. Békeffi László tréfája. Szereplők: Trukár Ferdinand, cupringer .... Rolkó József Zsuzsi....................................... Somlár Stefi Te rcsi..............................................................Szemlér Mária Naccsága ............................................. Bajthay Mártha Ku suyák Ferenc, kocsi vezető .... Simó Mihály Kezdete /29 órakor. A Royal Apolló az Úszó színház bemuta­tásához a Western Electric amerikai gyár le­adókészülékét szerelte fel. tekintve, hogy az Úszó szinház amerikai gyártmányú film, amely csak ezen az egyetlen készüléken adható le. A Siemens-Halske berlini cég azonban, arra való hivatkozással, hogy a Royal Apolló Western Electric készülékébe olyan alkatrészek vannak beépítve, amelyek a. Siemens-Halske-gyár sza­badalmai, keresetet adott be a budapesti királyi járásbírósághoz és hétfőn délután négy órára kérte a gép lefoglalását. Ennek a keresetnek volt a következménye, hogy dr. Wamoscher Ernő járásbiró megjelent a szinház épületében, hogy a készüléket lefoglalja. Dr. Wamoscher mellett mint szakértői bizottság megjelentek Po­gány Béla műegyetemi tanár, dr. Tomics István miniszteri tanácsos, és mint ellenőrző, Scheuer Róbert hites törvényszéki szakértő. A Siemens és Halske céget dr. Löw Loránd ügyvéd, képvi­selte, a Western Electric jogi képviselője pedig dr. Doroghi Ervin ügyvéd volt. ü A bizottság a gép megtekintése után tanácsko­zásra ült össze, amelyen megvitatásra Icerültek a »Siemens-Halske cég keresetének igénypontjai. A tanácskozás délután 4 órától esti19 óráig tartott és ekkor a bizot'ság kimondotta a Royal Apolló gépének zárlat alá való helyezését, egyúttal kimondva azt is. hogy 10.000 pengő óvadék letétele esetén a zárlatot feloldja. A Royal Apolló igazgató­sága rögtön letétbe helyezte a 10.000 pengőt, amely az ügy törvényszéki tárgyalásáig szerepel óvadék­képen, dr. Wamoscher Ernő kir. járásbiró pedig feloldotta a gépet a zárlat alól, amely ilyenformán öt percig tartott. Ennyi küzdelem és akadály után tehát mégis bemutatásra kerül az Úszó szinház, kedden délután hat órakor, mintha mi sem történt volna. RÁDIÓ BUDAPEST KEDDI MŰSORA. 550 (20). 9.15 Gramofon. 9.30 Hirek. 9.45 Gramofon. 11.10 Vizjelzés. 12 Déli harangszó, időjárás. 12.05 Az 1. hon­védgyalogezred zenekarának hangversenye. 12.25 Hírek. 12.35 A hangverseny folytatása, t Időjárás, időjelzés, víz­állás. 2.30 Hirek. 3.30 Tündérvásár meseóra. 4.45 Időjel­zés, időjárás, hírek. 5.10 Szórakoztató zene. 6 , Lukinich Imre történelmi előadása. 6.30 Mit üzen a Rádió? 7.30 Vízvári Mariska Szigeti József naplójából olvas. 8.25 Ügetőeredmények. 8.30 A bécsi rádió jubileumi hangverse­nyének átvitele. Utána, kb. 10.15 Időjelzés, időjárás, hírek, majd Magyari Imre és cigányzenekarának hangver­senye. A teljes heti budapesti, valamint külföldi részletes műsort pénteki rádiómellékletünkön közöltük. Három ánps rádió kitűnő hangszóróival és teljes felszereléssel . P 95.— DÉNES TESTVÉREK R. T., VI., Teréz-körut 26. Leszállított árak jegyzéke ingyen! fpoisrovoxn edden a Rádióban A BÉCSI RÁDIÓ ADÓTARSASÁG ÜNNEPI MŰSORÁNAK KÖZVETÍTÉSE SPORT. LABDARÚGÁS ! Csak a Hungáriánál futotta vasárnap fé.tucat gólig. A Budai 33 vereséget szenvedett, a Ferencváros döntet­lenül játszott. Teljes forduló ellenére igen csendes napnak Ígérke­zett a vasárnap, amely azonban nem járt meglepetések nélkül. A három nagycsapat közül épp az felelt meg egye­dül, amely az utolsó héttől eltekintve, meglehetősen gyen­gén játszott, mig a másik kettő, közvetlenül nagy telje­sítmények után, ezúttal nem tudott kellően érvényesülni és a Ferencváros például pontmegosztással volt kénytelen megelégedni, az Újpest pedig végeredményben egyetlen góllal győzött. Ebből következik, hogy a Hungária tudta csak egészben kielégíteni híveit s a sikerhez nagyban hoz­zájárult Kalmár eredményessége, aki nem kevesebb, mint négyszer lőtt gólt az ellenfél kapujába. Volt még egy nagy eseménye a tegnapi ligaforduló­nak : a Budai -33 nem tudta továbbra is megőrizni veret­lenségét és 12:0 gólarány után a tizenharmadik gól a budaiak kapujába Jutott és egyben első vereségüket je­lentette. A Kispest újból gól nélkül, döntetlenül szerepelt, mig az Attila Miskolcon hatásosan győzött a tavasszal a második ligában őt megelőző Pécs-Baranya /ellen. Ezúttal nem esett túlságosan sok gól az első ligá­ban. Szám szerint csak 18, ebből a harmadrészt, hatot, a Hungária csatárai érték ol. Egyénileg Kalmár négy gólja jelenti a nap legjobb teljesítményét s követi a Hungária csatárját Auer és Siklóssy két-két góllal. Egy hét múlva nincs iigaforduló, mert Budapesten a magyar-osztrák mérkőzésnek’ lesz a színhelye az MTK sporttelepe. Hungária—Somogy 6:1 (3:0). Az első percekben, majd a félidő közepetájt Kalmár lő gólt s nem sokkal ké­sőbb Tiosku jut góllövéshez. Szünet után ismét Kalmá­ié két gólt, majd a Somogy egy gólt viszonoz Varga re­vén. Közvetlenül befejezés előtt Barátky féltueatra növeli a Hungária góljainak számát. Ferencváros—Bocskay 1:1 (1:1). A kapu előtt nem volt meg a kellő energia s ez már elegendő is volt arra, hogy a volt bajnokcsapat ne tudjon győzni. Toldi szerezte meg a vezető gólt, de hamarosan Seniler kiegyenlített. Mindez már szünet előtt történt és helycsere után ezen nem változott semmi. Újpest—III. kerület 3:2 (2:1). Nem Acht szerepelt az Újpest kapujában, amelybe Konyor már kezdés után j lő gólt. Félóráig is eltart, amíg Spitz révén Újpest ki- • egyenlít, de hamarosan Auer még szünet előtt bőgi IM. ! szabadrúgását vezető góllá továbbítja. A második félidő­ben egy 11-est kihagy az Újpestt azonban a félidő közepe- j táján Auer újabb gólt lő, amelyre szükség is van, mert l befejezés előtt Lengyei kettőre növeli a Ili. kerület adott góljait. Nemzeti—Budai ,,33“ 1 :0 (1 :0). Közel félórás já­ték után esett a meccs egyetlen góljavés pedig Réiíiáy 111. révén. A budaiak jelentősen többet, voltak fölényben, de nem sikerült nekik semmi. Orth szünet után megsérült és hamarosan kiállt. Kispest—Bástya 0:0. Ezen a gólnélküli meccsen egyetlen eseménynek számit két játékos öászeverekedése, amiért mindkettőt kiállították. Attila—Pécs Baranya 3:0 (1:0). Az első félidő "kö­zepén Siklóssy lőtte a vezető gólt. Szünet után tiz perc-' | cél előbb Szeder növelté a gólokat, majd tiz perccel befe ; . jezés előtt ismét Siklóssy volt eredményes. Az eiső liga állása: Újpest (4, 13-—4) 8 pont, Budai | ,,33“ (4, 12—1) 6 pont, Ferencváros (3, 12—2) 5 pont, j Hungária (4, 15—7) 5 pont, Nemzeti (4, 5—5) 4 pont, j Attila (4, 5—8) 3 pont, Bocskay (4, 5—lü) 3 pont, Bás- | tya (4, 6—13) 3 pont, III. kerület (4, 6—14) 3 pont, So- j mogy (4, 5—12) 2 pont, Pécs-Baranya (4, 1—7) 2 pont, j. Kispest (3, 0—2) 2 pont. Az első liga leg;Obb góllövőí: Ember (Budai o3j i nyolc, Takács 11. (Ferencváros) és Auer (Újpest) hal­hat, llirzer (Hungária) és Kalmár (Hungária) öt-öt, Fo ság (Bástya) és Ticska (Hungária) négy-négy, Konya. (IH. kerület) és Siklóssy (Attila) három-három gr lal stb. A második ligában a vezetők csoportja hét-hét gólt lőtt: igy a Sabária, Vasas és a, Vac FC is. Eredmények: Sabária—Rákospalota 7 :0, V asas—Megver 7 :0, Vac FC— Mercur 7:1, Turul—Zala Kanizsa S! A, Bak TK—Kos suth 3:1, Terézváros-—Józsefváros 3:1. Nemzetközi mérkőzés: SO Post (Becs)—Postás SE 6:4. Budapesti kerület: Első oszt. : BEAO—F. Vasutas 2 :1, MTK—Pestújhely 4:2, Testvériség—UTE 5:4. 111. kér. TVE—Beszkárt 5:4. — Második osztály: Népjóléti­Vasas 2:1, Máv—Bp. Vasutas 4:1, Csepelt TK—Köb. TG 1:0, BRSC—SzAC 1:1, Várhatom—Egyetértés 2:0. Urak—I. kér. 1:1, RUAC—TLK 2:0, RTK — Nyomdász , 3:0, 'Kelenföld—Zuglói AC 4:2. Középmagyar kerület. Első osztály: SASG--RTF 2:1, RTK—CsFC 6:0, PÁC—GIK 5:2, 0. Move—MSE 1:1, DAC—D. Magyarság 0:0, Sz. Máv—-KAC 3:1, KTC—R. Vasutas 5:1, EMSE—ABC 5-:3, TUBE—VTK' 3:1, SzAK—VSC 4 :0, KTE—SzMTE 2:2. Corinthián-dij: Tatabányai SC—1Törekvés SE 5 :0. Az Újpest—Sztávia döntőmérközések sorsolását' szer­dán tartják meg, ha a Szíávia nem küld képviselőt, amely- esetben dr. Fodor Henrik lesz jelen a sorsolásnál, ha Loos, a Szlávia igazgatója eljön Budapestre, akkor-a sorsolásra csak csütörtökön kerül sor. Corinthián-dij mérkőzés lesz a Dunakeszi Magyar­ság és a Szolnoki MÁV között. A magyar válogatott csapat, amely vasárnap Auszt­ria ellen szerepel, a következő játékosokból áll: Atomi - Acht (Újpest), Miindj—Mandl (Hungária), l’oyolyr—l’oyl III. (Újpest), — Harsányt (Újpest). 'Kalmár. (Hungária), óbecsei—Obits (Ferencváros), — Martos (Bocskay), Ta­kács 1T. (Ferencváros, Avar—Auer (Újpest), Híres—- Hirser^ (Hungária), Titkos—Ticska (Hungária). —.Tar­talék: Angyal—Amsei. (Ferencváros), Hunyadi Huugler (Ferencváros), Kompot!—Kiéber (Hungária), Toldi (Fe­rencváros). —• Szerdán <1. u. főinégykor tréning lesz az MTK-pályár, ellenfél a Népjóléti Minisztériumi BE. Külföldi eredmények. Prága: Szálvia—Rapid 8:2, — Milánó:. WAO—AMBROSIANA és FC Milano komb. 3:0. — Osló: Norvégia—Svédország 2:1. —- Becs: Wacker—Bohemians 1:0, Hertha—Ail mini 4:2, Sportklub—Austria IK), Nicholson—- Hakoa-h- 0:0. — Frankfurt: Bél—Nyugat 7:3. KERÉKPÁR Az M KSz utolsó bajnoki verenye. A Csillag Kerék­pár Kör vasárnap rendezte meg a M K Sz megbízásából Budapest motorvézetéses és páros bajnoki versenyét. A Millenáris-pályán háromezer néző jelenlétében gyönyörű küzdelmek folytak le. Budapest motorvezetéses bajnok­ságát. Szekeres, az .50 kilométeres párosbajnokságot pe­dig a Sziits—Maxiik MTK együttes nyerte. Szekeres és a Sziits—Maxiik pár óriási fölénnyel győztek, sőt előbbi 25 kilométer távra országos rekordot is állított fél. A ki­tünően rendezett verseny eredményei i. következők: Budapest műtői-vezetése.- bajnoksága. Bajnok: Szekerei* Postás SE 48.300 ni. Vezető: Nagy. 2. Garay Postás SE 47.470 m. Vezető: liártos. 3. Tóth 1. EKE 43.528 m. Vezető: Uröger. Budapest 50 kilométeres páros bajnoksága: Bajnok: Szüts—Mazák MTK 1 ó 17 p 50 mp, 2. T-ovass—Pelvássy MTK, 3. Zakariás—Bodnár BSE. 4.. Nemes Postás SE—Jtus- kovits DKK. A Lehel KK versenye. A gödöllői országúton a Le­hel KK háziversenyt rendezett, amelyen 1. Szeifert János. 2. Pál Sándor, 3. Lenárt István, 4. Pregartner Rezső lett. A Vasasoa kerékpárversenye. A gödöllői országúton a Vasasok 100 kilométeres versenyt rendeztek. 1. Jobbágy 3 ó. 27 p. 40 mp. 2.-Ruble rajta, 3. Krajcsovics rajta. A Világosság Kerékpár K.' országúti versenye. A Vil. KK 100 kilométeres házibajnokl viadalában 1. Tet- novszky 3 ét 10 p. 08 mp. 2. Adainik, 3. Szenes, A szenior- bajnokságot (30 km.) Táby nyerte 1 ó. 00 p. 2 mp. alatt. Pápa város százkilométeres országúti versenye. Pápa város minden évben megrendezi Í00 kilométeres ország­úti versenyét, amelyre az idén kitűnő fővárosi versenyzők rándultak le. A verseny eredményei a következők: 100 km. föverseny: 1. Istenes . UTE 3 ó 24 p 46 mp 2. Vida II. Postás SE 3 á 24 p 46 mp, 3. Jálics Postás SE. Gyönyörű verseny a két első között. Kezdők versenye: 1. Vihrl UTE 3 ó 38 p 54 mp. 2. Dudás Rákosszentmihály. 3.- Horváth Magyaróvár! előre. Haladók versenye: 1. Orezán Törekvés 3 ó 38 p 26 mp. 2. Galambos RKK 3 ó 38 p 55 mp, 3 Vitéz Nyomdász 3 ó 38 p 56 mp. GÓL. A Magyar Golf Club nemzetközi golfversenye. A (tolj Club nemzetközi golfversenyei megkezdődtek. Az első napon a dara Illés emlékverseny volt (t főszám, amely­ben a játékosok a következő sorrendben végeztek: i. dr. Kovách Jenő 154 ütés, 2. vitéz Gyurkovich Béla -158 ütés, 3- dr. Szldvy Hólánc 160 ütés, 4. kaliber Dezső 103 ütés. dara Illés hendikep: 1. Gróf Zichy Kázmcr, 2 báró Ma- darassy-Bcck Béla, 3, dr. Secngcr Béla. 15* A Triesii Aíta ános Bíz ositó Társulás (Asncurazioni (jene ali) a maga es eányhté elei neveben mély fájdalom­mal jelenti, h~.gy miskolci főügynöke héthársi A Megboldogult, több mint 33 éven át állította páratlan szorga'rrut az intéze. szolgálatába, soha el nerr múló érdemeket szerezve magénak az intézet miskolci üzietének fejies?- ese körül. De ezeket az érdemese j túlszárnyal a az a szeretetés tisz elet, melyet szivióságával. leikéből kisugárzó nemességével a biztosított felek körében kivívott, akiknek érde­keit mindig összhangzásban tudta tartani a Társulat igazságra törekvő nemes tradícióivá'. Mélyreható az ür, melyet mega után hagy és emléke örökké élni fog szivünkben. Budapest, 1929. szeptember hó Dr. mindszenti Rákosy Imre, a volt ausztriai f- . magyar konzuli főtörvényszék elnöke, a magyar kii vuria' nyug. bírája, ügyvéd és személyzete fájdalommal megtört szívvel jelenti, hogy hűséges alkalmazottja Steinmann Félix ur tart. tüzérfehadnagy, az ezüst és bronz Signum Laudis, valamint a kis ezüst, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa a bán-téren szerzett gyógyíthatatlan betegsége folytán, utolsó pillanatig és ön megtagadással végzett munkája közben, 42 éves korában f. hó 28-án váratlanul elhunyt. Benne memos a k hűséges alkalmazott és igaz kolléga: veszett el, hanem mindenki, aki jóságos ^zolgálatkész- ségét ismerié, tragikus halálával benne őszinte barát­ját gyászolja. Utolsó útjára október 1-én d. u. lí>4 órakor fogjuk kisérni a. rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. Adjon a jóságos Isten fáradt testének örök pihenést. Áldás és béke poraira!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék