Pesti Hírlap, 1931. június (53. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-28 / 144. szám

1931. junius 28« vasárnap, PESTI HÍRLAP 19 A kettős ünnep sportja. Atlétika. Mindkét napon Budapest kér. szenior és ifjúsági bajnokságai, üllői-ut, délután 3 óra. Vasárnap az UTE propagandaversenye. Megyeri-ut, délelőtt fél 10 óra. — Debrecen. Vasárnapon a keleti kerület szenior bajnok­ságai. — Szombathely. Vasárnapon kerületi szeniorver­seny. — Salzburg. Mindkét napon a SÁC versenye Re- *netz startjával. Asztali tennisz. Tapolca. Mindkét napon nyolc vá­ros versenye a Balaton-kupáért. nagymaros. Vasárnap az ifjúsági válogatott vendégjátéka. Birkózás. Trieszt. Vasárnap nemzetközi verseny dr. Ambrus. Badó és Zombory részvételével. Céllövészet. Mindkét napon a BPLE 235 éves jubi­leumi Hősök emlékversenye Marcibányi-tér, reggeltől estig. — Pestszentlörinc. A Nemzeti Torna-Egylet mi­niatűr- és pisztolyversenye hétfőn a Szemere-lőtéren, dél­előtt 10 óra. Evezés. A budapesti XXXIV. nemzetközi amatőr re­gatta a Szent Margitsziget melletti pesti Dunaágban. Va­sárnap előfutam d. e. fél 9, döntő d. u. 5, hétfőn elő­futam d. e. fél 9, döntő d. u. 5. Golf. Hétfőn bajnoki verseny a svábhegyi pályán egész nap. Katonai Sporthét. Mindkét napon lásd a rovatban. Kerékpár. Az OTT vándordijas 160 km.-es hármas járőrverseny reggel 5-kor a bécsi országút 10-es kru.- kövétől. Labdarúgás. Vasárnap: Corinthián-dij döntőjében Szolnoki Máv.—Törekvés. Kerületi döntő: Monoron Duna­keszi Magyarság—Itákoscsabai TK. — Vasutas bajnok­ság: Miskolci Vasutas—Testvériség. — Újpest Montevi­deobau, Ferencváros Rio át Janeiroban. — Válogatott: Stockholmban svéd-dán, Zágrábban jugoszláv-román. — Megszállott területen: budapesti amatörválogatott Ara­don, Bástya Temesváron, Vasas Kolozsváron, Budai „11“ Lúgoson. — Hétfőn: Vasutas-bajnokság: Törekvés—Duna­keszi Magyarság. Megszállott területen : budapesti amatőr- válogatott Temesváron, Vasas Kolozsváron, Budai „11“ Iiesicán. ökölvívás. Pécs. Vasárnap a Pécsi SC versenye ju­goszláv boxolók részvételével. Vasárnap Gyöngyösön a Gyöngyösi Atlétikai Club versenye. Tennisz. Vasárnap a BBTE versenye. Széli Kál- mán-tér, délelőtt 9 és délután 1 óra. Az OTE versenye mindkét napon Hévizi-ut d. e. 9 és d. u. 3. A PK bankközi csapatversenye mindkté nap a lágymányosi pályákon dél­előtt 8—1 és délután fél 4 órától. Vasárnap a Pestújhelyi SC versenye. PSC-pálya fél 5 óra. Vasárnap a BLTO Ba- laton-bajnoki versenye. Vasárnap Bukarestben magyar­román válogatott mérkőzés. Mindkét nap Wimbledonban világtorna és Anglia bajnokságai. — Nagykanizsa. Du­nántúl bajnokságai. Vszás. Mindkét napon UTE nemzetközi versenye osztrák és csehszlovák úszókkal. Vasárnap: UTE—III. kér. TVE, MTK—FTC, SzUE—MAC. Hétfő: MESE— MAC, SzUE—UTE és MTK—NSC bajnoki tizipóló. Csá- szárfürdő, délután 5 óra. LABDARÚGÁS. A szombat esti bécsi középeurópai kupamérkőzés. Becsből jelenitk a Pesti Hírlap-nak : A Hohe Wattén szom­bat este öt perccel Ví7 óra után kezdődött meg nyolcezer néző előtt az első középeurópai kupamérkőzés a bécsi Vienna osztrák ligabajnokcsapata és a debreceni Bocskay között. A csehszlovák Christ által vezetett mérkőzésen, amelyen a debreceni csapat nélkülözte dr. Fejér hátvé­det és Vinezét, a magyar liga legjobb góllövőjét, a Bocs­kay egyenrangú ellenfélnek bizonyult, de meggyengült tá­madása nem tudta leküzdeni a Vienna hires közvetlen vé­delmét. Az első félidő 8. és 30. percében Qschweidl bécsi középcsatár lőtt gólt. Szünetkor 2:0 volt a mérkőzés ál­lása. A második félidő közepén corner utáni kavarodás­ból Hofmann bécsi eenterhalf révén S:0-ra alakult a vég­eredmény. A revánsmérkőzés Julius 5-én lesz Debrecenben. A magyar labdarúgás uj bajnoki beosztása. FutbaJl- szövetségi körökben most sokat vitatkoznak a labdarugó- bajnokság sziikségszerü újjászervezéséről s kiülönösen azt hangsúlyozzák, hogy a második liga mai alakulatában tel­jesen életképtelen, sőt szövetségi vezetők tudni vélték, hogy talán csak a Soroksár az egyetlen biztos résztvevője a második ligának, már pedig ennek megszűnése komoly­talanná tenné az első liga működését is az osztálycsere lehetetlenségével. A megoldásra többféle kombináció me­rült fel, mindegyik uj csoport bevonásával akar friss vér­keringést biztosítani a második ligában és ezzel az egész Ugalabdarugásban. Leginkább a cégcsapatokról van szó. annak ellenére, hogy ezek az alakulatok semmi esetre sem tudnak kellő nívót nyújtani. Akik a ligalabdarugás fej­lődésének ügyét komolyan szivükön viselik, nem titkolják, hogy csak az amatőrfutballban szereplő vállalati csapatok bevonásától várható az egészséges vérkeringés, mert egy­részt döntően megerősíti a Iigafutballt, másrészt pedig az amatőrfutballban mentesiti a társadalmi egyesületeket a vállalati csapatok elnyomó konkurenciájától. Egy ily tervezet az első ligába 14, a második ligába 14 vagy 16 csapatot sorol a következő beosztásban: Első liga: Újpest, Hungária, Ferencváros, Nemzeti, III. kerület, Vasas, Budai ,,11“. Kispest, vidékről Bocskay, Sabária, Bástya, Somogy, továbbá Attila, végül a Pécs- baranya—„Vác“ kettős osztályozó győztese, ha azonban az Attilát szkreccselik, akkor a Pécsbaranya és a „Vác“ is az első ligában szerepelhet. Második liga: Turul, „Bak“, Soroksár, Józsefváros, Terézváros, Rákospalota, Megyer, Maglód. Kossuth, to­vábbá a budapesti kerület első osztályának vállalati ala­kulásai: Törekvés, Beszkárt, Postás, BSE. F. Vasutas, Elektromos és Máv. gépgyár, végül az Attila vagy a Pécs- baranya—„Vác“ osztályozó vesztese Minden bajnoki év végén az első liga két utolsó he­lyezettje helyet cserél automatikusan a második liga két első helyezettjével. TENNISZ. Wimbledon. Egész délelőtt szitál az eső. Két órára eláll — de a londoni mégis biztosra megy, ha versenyt akar látni. A pályák esőben ponyvával letakarva várják a jobb időt — a játékosok pedig készen a biztos kezdetet. Egy kis eső miatt neiu szívesen várnak a két órai kezdéssel * Alvarez tennlsznadrágja nagyobb port vert fel, mint a hideg angol közönségtől várni lehetett volna. A nagy napilapok telve fotografia, karrikatura, nyilatkozat­sorozatokkal. Pedig az Alvarez-féle megoldás előnytelen valami, ő ugyanis a bő- és állőhelyzetben szoknyának látszó fehér selyem nadrágja fölé még egy rövid szok­nyát vett fel, amely alól, úgy arasznyra a külön nadrág látszik. Mindjárt sejtettem, hogy itt valami kompromisj- szumról lehetett szó, — amit a Club-Alvarez és a sza­bónője kötöttek. Tavaly, a csupasz női lábakra huzattak hosszú harisnyát, az idén a női nadrágból engedélyeztek egy látható arasznyit, — már pedig, e két ruhadarab külön-kiilön lehet szép és praktikus, de együtt, ebben a hosszúsági arányban, szemethökkentő hiba.-x­Mlndenki tudja, hogy sportszempontból mi Wim­bledon jelentősége, de hogy a női tenniszdivat legújabb kreációi itt győznek, vagy buknak — azt csak a nagy szabócégek tudják. — Lenglen itt jelent meg először szines selyemturbánban és színben egyező trikókabát­kában. Helen Wills a fehér napelienzőt hozta divatba, most Alvarez a szoknyanadrágot. Irigy lésremél tó hely­zetük a ruhatervezőknek nem igen lehet. Modellt kell találniok és ennek nagyon kelt játszani tudnia, de arcra, alakra, mozgásra szépnek is kell lennie. Kttlön- külön könnyű megtalálni, de mintha' itt is szabály volna, hogy a szépség fordított arányban áll a tudással. A kivétel — mert az is akad — ugye erősíti a szabályt. * Sportszenzáció azért ma is történt, Alvarez ezut- tal szoknyában simán kikapott. Veresége reális. Legyő­zője egy fiatal leány. Miss Round. Senki sem ismerte — most híresség. Kitünően szervái, tisztán, iioszan üt mindkét oldalról, de legnagyobb ereje — példátlan küz­deni tudása. Három gémet nyert meg 0—40-ről. A másik esemény a Pesten is járt fiatal angol Lee-nek győzelme az amerikai Lőtt /elett. Három 7 :5-ös szetben nyert gyönyörű játékban, teljesen reálisan. Lee stílusa azt hiszem Útmutatás lesz a tennisz fejlődésére. Kis, megtámasztott mozdulattal, biztosan, pontosan és hihetetlen gyorsan üt. Lőtt egy atléta, Lee alacsony és vékony. Lőtt mindent tud, Lee-uél hiányzik az adogatás és a tejles hálójáték — mégis, képtelen volt megbirkózni Lee éles helyezéseivel. Az angolok eddig talán a leg­többet mutatták és komoly aspiránsaivá lettek a világ- bajnokságnak és a DaVis-Gupnak. A franciákra rá jár a rúd. Cochet kiesett, Brugnont ma intézte el Austin 4 szetben, Perry Gentient 3-ban. Borotva kezelőknek szá­mitó ellenfelek ellen ktizködve nyer, bár ő arról hires, hogy a gyenge fordulatokat tiehézeu, az erőseket könv- nyen nyénrl. Brussus él még, — de nagy ellenfele még nem volt. No, majd elválik — de az az érzése itt min­denkinek, hogy az igazi meglepetések még csak ezután következnek, * Egy külön élvezet itt Wimbledonban a rendet figyelni és ahhoz örömmel alkalmazkodni. A kitint levő 40—50 ezer ember észrevétlenül kijön. Két-liárom rendőr jó­indulatú segítsége mellett minden hangos szó és min­den ideges rohanás nélkül. Minden autó, taxi, autóbusz megtalálja a helyét, a közönség a bejáratot. Bennt 16 pálya körül állandó a tömeg hullámzása, de a tola­kodás itt ismeretlen fogalom. A rendőrök jóindulatú, előzékeny útbaigazítók, nem basáskodó felsőbb lények. De a legcsodálatosabb a hazatérés. Hosszú, kígyózó em­bertömeg, sétálva — minden rendőri beavatkozás nél­kül — magától kettes sorba tömörül és percek alátt benn ül az egyenként előgördülő autóbuszokban. Göncz Lajos. BIRKÓZÁS. A Budapest Sport Egyssület nemzetközi birkózó­versenye. A BSC birkózócsapata, amint mér megírtuk, a múlt héten Becsben járt és a Hakoah birkózócsapatával mérkőzött. A Hakoah ezen alkalommal két ponttal győ­zött. A BSE csapat revánsul csütörtökön, julius 2-án látja vendégül a bécsi csapatot, amellyel a Millenáris-pályán este fél 9 órakor újból összeméri erejét, de most már a nemzetközi szabályok szerint. Opera mellett, VI., Hajós-utca 15., a volt 8araker-féle kalapgyár üzlethelyiségei (két utcai és két udvari helyiség) megosztva is külön- külön, augusztus hó 1-re kiadók. 89.53 Hirdetmény. Magyaróvár megyei város a tulajdonát kénező három vendéglői és egy kávéházi célt szolgáló helyi- .Igei bérbe­adása végett 1931. évi julius hó 19. napjának délután 3 órájakor Magyaróvárott, a vármegyeháza nagytermében nyilvános árverést tart. A bérlet 1932 január 1-ével kez­dődik és 1937. évi december 31-ig tart. A kávéházi helyi­ség a vele szomszédos vendéglői helyiséggel, esetleg együt­tesen kerül árverésre. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt hivatalomban megtekinthetők. Magyaróvár, 1931 junius 23. 8948 Dr. Sattler János s. k., polgármester. FÉNYKÉPEZ? Az Ö3szes lotóujdonságokat szállítja. „F. 1“ árjegyzéket ingyen IDA IV., Fcrenclek-tere 2 küld : W és V.,Tisza lstvám-u. 7. Húszezer készpénz-kaucióval úri megélhetést keresek 41 éves, nőtlen, keresztény, előkelő, sokoldalú képzettségű gazda vagyok, kereskedelmi rutinnal. Német diplomám van. összeköttetéseim országosak. Nem szanálok, nem alapitok. Csak részletes ajánlatra válaszolok ..Tanácsos 8989“ jeligére Erzsébet-köruti főkiadóba. 0989 EVEZÉS. Az idei nagy regattáin is a Hungária és a Pannónia küzd a hegemóniáért. Vasárnap és hétfőn d. u. ötkor a Szent Margitsziget mel­letti pesti Dunaágban. Két nappal a nagy regatta előtt végig a Dunán min­den klubcsónakliázban befejeződött a munka. A hónapok óta tartó előkészületek, a naponkinti tréning után, a ver­senyt megelőző utolsó napot erőgyüjtő, idegkoncentráló pihenőnek tartják a versenyzők. Nyolcasban és négyesben az első klasszis versenyei, mint évek óta, ma is párviadalai a Hungáriának és a Pannóniának, legalább is magyar részről. Az örök rivá­lisok ezúttal is hatalmas küzdelmet vívnak egymással az elsőségért. A Hungária Bécsben és Berlinben, a Pannónia Szegeden mutatott nagy formát s összehasonlításra tu­lajdonképen csak a próbaverseny ad alkalmat. Azóta azonban hetek múltak s egyrészt a Bécsben és Berlinben járt Hungária közben két héten át nem ült saját race- hajójában, másrészt a Pannónia hendikepje — négy uj versenyző bevonása — csökkent, mert a BEC-ből átló- petteknek összmunkára volt alktnma. A Hungária mellett szól, hogy veraenycsapata há­rom éve ül együtt, ami dönti, előnynek látszik a félcsapat­tal felfrissitett Pannóniával szemben. A Pannonok azon­ban rendkívül erősen bíznak magukban — a Hungáriá­ban is veszélyesebbnek tartják őket, mint eddig — és előkészületeiket úgy osztották be, hogy legjobb formáju­kat a nagy regatta időpontjára érjék el. A klasszisversenyeken szereplő bécsiekről csak any- nyit kell megjegyeznünk, hogy a Hungária bécsi nagy küzdelme a Rennruder-Verein elsőrangú képességeit iga­zolja és a bécsiek szinte össze sem hasonlíthatók előző évi reprezentánsaikkal, ami nagyrészt a berlini hivatásos tréner működésének eredménye. Egyelőre sajnos nincs kilátás, hogy a Hungária és a Pannónia párharcába — esetleges külföldi vendégektől eltekintve — tehát magyar részről uj rivális beleszóljon. Annál nagyobb a küzdelem a többi kategóriában : a II. osztályú, junior és újonc-versenyekben. Ezekben sok az induló, a regatta két napján hét versenyben kerül sor előfutamokra s itt már bajos minden tlppelés, mert a pillanatnyi diszpozíció fog dönteni, de különben egyenlő esélyek mellett, tartalékmentes csapatok startjánál, való­színű, hogy ugyancsak a Hungária és a Pannónia lesz az élen, de számottevő erőt képvisel a Nemzeti, FTC, a 73 éves Mészáros által lelkiismeretesen előkészített Neptun és a Sirály is, betörésük nem lehetetlen. Nélkülözzük az idén a nagy regattán a Hungária Ludovikás-csapat át, amely Rajos Lajos által előkészítve évek őta győz pünkösdkor a főiskolai nyolcasban s eddig rendes közreműködője volt a nagy regattáknak is, azon­ban ezúttal gyakorlaton van s így nem szállhat vízre. A programúiba felvett női nyolcasban az Újpesti EE indít két hajót. Pénteken este érkezett meg a Renuruder- Verein s Így, miután a Lia már Budapesten van, a kül­földi vendégek előreláthatóan minden versenyben, amelyre beneveztek, starthoz is állanak. Lemondás érkezett Szegedről, a „Tisza“ Szegedi EE jelentette be minden indokolás nélkül távolmaradását. Ez a győriek rowoveres versenyévé teszi a vidékiek két ver­senyét, .úgyszintén a v.gnd^gnégyests amelyben a bécsi Rennruder-Verein maradt árván. A szövetség intézőbizottsága megejtette a startszám- sorsorást, amelynek eredménye az I. osztályú versenyeken: Első nap: Fiilepp-négyesben: 1. Hungária, 2. Pan­nónia, 3. Rennruderer. — Double scullban: 1. Jandl— Szabados, 2. Szendey—Szendey, 3. Soós-—Back. — Nyol­casban : 1. Pannónia. 2. Rennruderer. 3. Hungária. Második nap: Non cox négyesben: 1. Hungária. 2. Rennruderer. — Pair oarban: 1. Lia, 2. Hungária. — Széchenyi-nyoleasban: 1. Hungária, 2. Rennruderer, 3. Pannónia. Ifj. Levitzky Károlyt eltemették. A napokban sú­lyos csapás érte dr. Levitzky Károlyt, a háború előtti évek magyar szkiffbajnokát, 14 éves Károly fia rövid szenve­dés után történt tragikus elhunytával. Az elhunyt ten- niszben és gyorskorcsolyázásban volt aktiv és tehetsége első klasszist engedett sejteni. Atyját a súlyos csapás ágyba döntötte. Ifj. Levitzky Károlyt, akit a jégsportban „Tatár“ néven becéztek, ma délután temették el a sport­társadalom és az elhunyt diáktársainak megható részvét- megnyilvánulása mellett. ÖKÖLVÍVÁS. Az olasz ökölvívó bajnokságok. Az olasz ökölvívó baj­nokságokat most vívták meg Ferraríban. A bajnoki névsor­ban több uj névvel találkozunk, mert a tavalyiak közül töb­ben Amerikába turnéznak. A bajnoki névsor a következő: iég- suly: Stella, bantamsuly: Melis, pehelysúly: Marfurt, köny- nyüsuly: Roma, w.eltersuly: Casadei. középsuly: Liani. kisnefiéz- suly: Centobeili és nehézsúly: Vecchio. Kiadó elsejére 3-szobás modern utcai lakás utcában Bővebbet Farkas Ferenc cégnél, Bécsi-utca 3. g‘f>i Swem és hollandiai tőkéből. Földbirtokokra, elsőrendű bérházakra 7^%-os hosszúle­járatú, levonásnélküli elsőhelyü és 8%-os másódhelyü köl­csönöket korlátlan összegekben folyósittatok, értékelés 6%-os jövedelem alapján 5Ö% fólyóeitható. Budapesti, pestkörnyéki kisebb házakra, villákra 9%-os kölcsönök kaphatók. Drága kölcsönöket átkonvertáltatok. Váltóleszámítolás komoly összegekben. Közmunkákhoz óva­dékot váltófedezet mellett adok. Mindenféle pénzügyi műve­letet lebonyolítok. Szirmai bankár, Rákóczi-ut 68. Telefon 398—95. Alapítva 1910. üzletszerzőket díjazok. 8990 Délutáni állást keres fiatal, agilis magyar, német, angol levelező, diszpozíció mér­legképes könyvelő, adminisztrátor, két főiskolát végzett. 13 évi gyakorlattal, reprezentálni tudó, egyleti, titkári, gondnoki stb. ügyekben teljesen jártas; gyors-, gépírást tud. Jelige: u Kitűnő referenciák 8985T. íőkiadóiUvataíba*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék