Pesti Hírlap, 1931. július (53. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-03 / 148. szám

1931. julius 3., péntek, PESTI HÍRLAP 15 n TENNISZ. Német döntő Wimbledonban a női egyes világbajnokságért. Wimbledon, jul. 2. (A Pesti Hírlap tudósítójá­nak telefonjelentése.) A világbajnoki tenniszverseny újabb szenzációja: a női egyes versenyben pénteken 1. német hölgy játszik egymás ellen! Ilyen még nem történt meg Wimbledonban! Az is elég lesújtó az angol tenniszsportra, hogy a férfi egyest már hosszú ideje hol amerikaiak, hol a franciák intézik el egymás között, de most az amerikai tennisz is nagy vereséget szenvedett azzal, hogy a németek ki­szorítottak mindenkit maguk mellől. A két női elődöntő rendkívül nagy érdeklődés mellett folyt le. A bajnok Krahwinkel az amerikai Jacobs ellen játszott. Az első pár ütésnél még nagy lámpaláza volt, de hamarosan érvényre jutott nagy biztonsága és hallatlan küzdőképessége. Okosan ját­szik. A hálóhoz csalja ellenfelét, ott azután rövid keresztlabdákkal eljátszik mellette. Szorgalmasan, nagy energiával gyűjti a pontokat, de nagyon meg is kell küzdeni értük. 5:3-ra vezet, egymásután két Szetlabdája van, de Jacobs nyeri a gémet. 5:4-nél újabb két szetlafcdát vészit, 8:8-ig fölváltva nyerik a saját adogatásukat. Végre 9:8-nál a hatodik szetlab- dát a közönség nagy megkönnyebbülésére érvénye­síti Krahwinkel. A második szetben pihen, jófor­mán föladja a küzdelmet, szinte formaságból ütö- get. Alig Í0 perc alatt 6:0-ra veszt, holott az első szét kerek egy órát tartott. Wimbledonban nem isme­rik a szünetet játék közben, még a hölgyeknél sem. Rögtön folytatják. Krahwinkel újra hallatlan ener­giával küzd, annyira kipihente magát az előző szet­ben, hogy még támadni is marad ereje. 6:4-re simán győz és benn vari a döntőben! A másik oldalról Cilia Aussern került az elő­döntőbe a francia Kathieu-vel. Kifejezhetetlen fölény­eivel intézte el a franciát az első szetben, percek alatt ti:0-ra. Ő is biztosra megy, mint Krahwinkel. A má­sodik szetet 6:2-re veszíti. A III. szetben azután is­mét ragyogtatja nagyszerű ütő- és lábtechnikáját. Va­lósággal agyonfuttatja a szegény franciát, aki dü­höng, kétségbeesetten iparkodik, minden hiába, a né­met még teljesen friss, ő pedig már levegő után kap­kod. 6:3-ra vészit a francia. A döntőbe tehát két né­met leány került! Erre igazán nem számítottak Wim­bledonban. A döntőt pénteken játsszák, bár Krahwin­kel kimerültségére való hivatkozással halasztást kért, de ilyent Wimbledonban nem ismernek. Ami a pro- grammon van, annak úgy kell megtörténnie. A franciáknak r v csapásra két revansot sike­rült elintézniük: Coliét és Brugnon a párosban szet- veszteség nélkül 6:4, 7:5, 6:2-re győzték le az amerikai Shields—Wood-párt, a világbajnoki döntő két részt­vevőjét. Shields még mindig sántit, erősen, fájlalja a térdét és az amerikaiak vezetője panaszkodott is ne­kem, hogy szerette volna Shieldá-et egészen lemon­datni a párosról és az egyesről is, mert a Davis Cup döntőben akarnak jól szerepelni. Kehrling Bélé a vegyes párosban vereséget szenvedett, hiába dolgozott, partnernője egyáltalában semmit sem produkált, csak néhány löböt ütött. Kehr­ling nem vesz részt a vigaszdijban, hanem Nourncy német játékos társaságában Duisburgba megy. Göncz Lajos. Wimbledon, jul. 2. Férfi páros: Cochet, Brugnon (Franciaország), Shields, Wood (USA) 6:4, 7:5, 6:2. A francia páros, a férfi egyes két finalistája fölött aratott győzelmével az elődöntőbe jutott. Hughes, Perrv (Anglia), Kirby, Farquharson (Dél-Afrika) 4:6, 6:2, 6:2, 1:6, 9:7. Vegyes páros: Nuthall, Spence—Kycett, Boussus 6:1, 6:2, Pittmann, Gregory—Shepherd-Barron, Ray­mond, 8:6, 6:4, Harper, Lott—Saterthswaite, Kehrling 6:3. 6:4, Nuthall, Spence—Feltham, Aoki 6:4, 6:4, Ridley, Collins—Pittmann, Giegory 6:4, 6:8, 7:5. Női páros: Sigart, Mctaxa—Strawson, York 7.-5, 6:0. Pillanatképek Wimbledonból. Wimbledon, jul. 2. Érdekes megfigyelni a tenniszöltözködési diva­tot. Megállapítható, hogy Alvarez nadrágja senki­nél sem talált utánzásra. Nem is volt szép, se prak­tikus, se előnyös — legalább is — a szoknyakombi­nációval. Női ruhák, csupán fehér- vagy krém-szin- ben, a vászontól a legnehezebb selyemig láthatók. De egész rövidek, térdig érők. A harisnya — az első napsugárra — lekerült mindenki lábáról. A klub és a praktikusság harcában — az utóbbi győ­zött. A legújabb divat: a külön fehér szoknya és hozzá a különféle, de egyszínű, ujjatlan, vagy rö­vid ujju bebujós pullover, hasonlószinü hajlekötő- vel. Nagyon előnyös és főleg praktikus divat, szaba­dabb benne a mozgás, mint az egybeszabott és övvel leszorított ruhában. Itt nem szükséges minden na­gyobb karmozdulat után helyrerángatni a ruhát és visszaigazitani a számtalan vállszalagot. A női me­zőny legcsinosabb tagja, mrs. Wittingsthal, az az­előtti miss Bennett Eerdte, akit egy itteni szépség- verseny feltétlen első dija illetne. Ót követné a csi­nossági versenyben miss 'Ridley, a francia Metaka és Neufeld, a belga Sigart, Cili Aussem, aki azonban már komikusán kistermetű és a „Betty“ Nuthall, akinek a lábai egy kicsit túl masszívak — igaz, hogy jól is áll rajtuk. A férfiöltözködés úgyszólván uniformis: Nagy­szerűen szabott, bő flanellnadrág, rövidujju trikót- ing. Jól esik látni ezeket a derékban nagyszerűen simuló nadrágokat és megállapítani, hogy az itteni fiuk egy hosszú mérkőzés után, bőrig izzadva ugyan, de „tip-top“ mennek le a pályáról, anélkül, hogy közben nadrágjuk vagy ingük megszökni készült volna. Csodálatos nálunk — az angol után a leg­jobban öltözködő nációnál —, hogy a tenfiisz-dresz- szükkel versenyzőink nem igen törődnek. Még a „civil“-ben kitünően öltözködő férfiak is oly nadrág­ban játszanak, amelyben épp a derékrészen vagy több van egy négyzetméter anyaggal vagy kevesebb. * A világ legjobb, Helen Wills után, következő nyolc női játékosának az összecsapása megtörtént. Szenzáció volt bőven, izgalom nem különben. Betty Nuthall sima két setben kikapott az ame­rikai Takobs-tói, aki minden tekintetben fölötte ál­lott. Igazán nem tudom megérteni, miért tartják az angolok oly nagy klasszisnak, hogy Wills távollété­ben nyerési esélyt másnak nem is adtak. Az ötödik mérkőzését figyelem, de csak akkor láttam jónak, ha támadni engedték. Védekezni nem tud, mert aránylag rosszul fut. Egy helyezett labdába bolezök- ken és alig tud egy sarokból felállni és visszafutni. Az ütése prima és bátran, néha fölösleges merészen helyez. Jakobs egy szoknyába bujtatott férfi is le­hetne. Mindent tud, változatos és amellett remekül fut. Neki van feltétlenül a legnagyobb esélye a bajnokságra. Győzelmével alaposan lehütötte az angol reményeket és csattanós választ adott Nu- thallnak tegnap megjelent éppen nem szerény cikkére, amelyben a döntőt Aussem és saját maga közt megjósolva, párizsi vereségéért ott tőle revan- sot remél vehetni. A másik fájdalmas szenzáció miss Round-naM., az Alvarezt verő angol,leánynak sima veresége, a mi kedves pesti ismerősünktől és állandó vendégünk­től, Krahwinkeltöl. Tavaly óta sokat fejlődött. Meg­tanulta a hálójátékot. Mindig biztos volt, nagysze­rűen futott is, most megmutatta, hogy küzdeni is tud. Az első setet 5 : 3-ról nyerte 8 : 6-ra. Ebben a setben még bátortalan volt, félt a vonalaktól és in­kább bízott biztonságában. A másodikban azután igazolta, hogy tud támadni is és gyönyörű labda- meneteket fejezett be a hálónál. A harmadik angol vereség nem szomorú, ha­nem örömteli az angolok részére. A fiatal, 17 éves Seriven, elvesztette a játékot a francia Mathieu el­len, de olyan küzdelemben, amilyent nők között még nem láttam. Mathieu a világranglista negyedik he- lyezetje és a tudásánál fogva is egyike a világ leg­jobbjainak. Mégis csak páratlan küzdőképességé­nek teljes latbavetésével és az összeesésig kiadva magából mindent, tudta ezt a kisleányt legyőzni. Az első setet 6 :1-re nyeri a kis angol, aki biztos, éles és roppant okos. A második setben Mathieu taktikát változtat. Ü is biztonságra kezd építeni, miután látja, hogy a kisleány ellen a legélesebben helyezett ütésekkel sem tudja a labdát megölni. Ez a taktika helyesnek látszik, dacára, hogy rengeteg futással jár, mert most Seriven kezdi jobbra és balra, hosszúra és rövidre küldözgetni nagyszerű ellenfelét, de sokszor harminc-negyvenszeres labda­menet után, mégis csak ő hibáz. 6 : 2-re végződik ez a set Mathieu javára. A harmadikban a kicsi sokkal frissebbnek látszik, mint Mathieu, aki már zihálva lélegzik. El is húz az angol 4: 1-re. A kö­vetkezőben 40—15-re vezet, de vérszemet kap, a há­lóhoz merészkedik és könnyű labdákat hibáz. Mathieu fogcsikorgatva küzd’és egyenlít, amire a kicsi láthatólag elveszti a szivét. Nem mer ütni, azt is a pálya közepére, elkövetve azt a nagy hibát, hogy engedte a franciát levegőhöz jutni és lábrakapni. Mathieu vezetését egyszer még egyenlíti, hogy végül 7 :5-re, mint vesztes, hagyja el a tapsoló arénát. Ez a kis angol leány még se rendesen adogatni, se há­lózni nem tud, de oly hihetetlen térérzéke van, ami bámulatos. Kis, görbe lábaival nagyszerűen fut és a magasabb játéktaktika összes trükkjeivel teljesen tisztában van Minden helyzetet megjátszik, reagál a változásra. Máris nagy játékosnő, de igazi még csak lesz. Az Aussem—Payot-mérkőzés holnapra maradt. Göncz Lajos. Lengyelek a BSE versenyén. A BSE nemzetközi tennisz- vereenyén csütörtökön már a három lengyel vendégjátékos is starthoz állott. Eredmények a következők: Egy nyaralás költségeit takarítja meg ha vérszegény, fejlődésben visszamaradt gyenge gyermekének 4—6 héten át ARNEA 9041 viftamindús tápszert ad, mert ez a pompás csemegeízü tápszer hatásos vérképző, idegerősitő és csontfejlesztő. Egy 3—4 napra elegendő doboz óra 1.20 pengő. Kapható minden gyógyszertárban. VIZIPÓLÓ. A válogatott csapat. A M<?Sz vizipúló válogató bi­zottsága csütörtök este a fedett uszodában tartott trial után összeállította a válogatott csapatot, amely julius 5-én, vasárnap a Császár-fürdőben Csehország válogatott csapatával veszi fel a küzdelmet. A csapat tagjai Bródy—• dr. Ivády, Homonnay—Halasy—Keserű I., Németh, Ke­serű II. Tartalékok: Barta, Sárkány, Hazai és Bozsi. Vértesit gyengélkedése miatt felmentették a próba alól, a válogatott csatár vidékre utazott pihenőre. A cseh csa­pat összeállítása a következő: Busek—Epstein, Tomasek —Koutek—Švehla, Schmuck, Steiner. Tartalék : Getreuer. A csapat tehát hat prágai és egy pozsonyi játékosból áll. A mérkőzést a bécsi Patuzzi vezeti. — Dr. Donátit Leó, a MUSz alelnöke, távirati értesítést kapott Párizsból, bogy a julius 26-i budapesti magyar-francia válogatott vlzipólő-mérkőzésen Padou is játszik a francia csapatban, még pedig repülőgépen jön Budapestre. LÓVERSENY. Budapesti iigetöversenyeli. Jó előjelek mellett kez­dődött csütörtökön a júliusi iigető-meetipg. A délelőtti záporeső iiditőleg hatott úgy a nagyszámú közönségre, mint a versenyzőkre. A versenyek iránt való érdeklődést fokozta a bevezetett fogadási újítás, a befutó- és a kettes­fogadás. A játék mindkét formáját rokonszenvesen fo­gadta a közönség s annyira kivette részét a népszerű szórakózásból, hogy az e célra berendezett pénztárak elégtelennek bizonyultak. A double-fogadásokat a napi programmban egymásután következő kőt verseny győz­tesére lehetett kötni. Az első halmozást a fiatal Baranyai kettős győzelme váltotta valóra, aki a megnyitó Három­évesek versenyében Esélyt, a Budafoki díjban Sátánt hajtotta be elsőnek. Utóbbinak közvetlen a cél előtt Pária lánya meghiúsította volna a győzelmet, ha fel nem vág; s liAjtója kénytelen volt a hibát parírozni, úgyhogy má­sodik lett. Az első befutó-fogadás csinos kvótát, közel harminchétszerest eredményezett. Az Eladóversenyben a betegségéből felépült Marsokon mindjárt első hajtását győzelemmé avatta — a favorizált Cocoval, A Handicapet két részletben futották. Az első részt Sevrig nyerte, a második részben a nagy térelőnnyel induló Patyolat II. győzött erős küzdelem után Pregoli ellen. A Local-dijban a. nyertes Dárdát tisztátalan ügetés miatt diszkvalifikál­ták. A részletes eredmény : Első nap. Csütörtök, július 2. I. Háromévesek versenye. (300. 60. 30 P.) Esély 2040 ifj. Baranyai 1 Baranyai J. és Fia Láva 1980 Feiser 2 Ali-Baba 2000 Zwillinger 3 Stefi 2020 Marzár J. o Balaton 2020 Benkő 0 Petrik 2000 Wagner 0 Feisert a befutóban való keresztezés miatt 50 P-re büntették. — Tot.: 10:84 __ Olasz: 10:50. — Befutó fo­gadás: 10:369. — Idő: 36.4 40. — Biztoean. II. Budafoki díj. (300. 60. 30 P.) Sátán 2100 ifj. Baranyai 1 Baranyai J. és Fia. Pávia lánya 2100 Kallinka 2 Kópé 2120 Deák 3 Leopard 2100 Voret 4 Ibrány 2160 Dózsa O Bufelejtő 2120 Haas 0 Thyra 2120 Maszár J. 0 Tot.: 10:18; helvre 10:13, 19, 20. — Olasz: 10:59. — Halmozott fogadás: 10:71. — Idő:- 32.4, 32.8, 32.2. — Biztosan. III. Eladóverseny. (300, 54. 30 P.) Coco 2180 Marschall 1 Mester ist. Poganao 2160 Maszár F. 2 Sárgarigó 2160 Kallinka 3 Áruló 2160 Jónás 4 Dombóvár 2180 Benkő 0 Pergő 2220 Wiesner 0 Hullám 2160 Maszár J. O Nótás 2140 Tomann 0 A győztesre ajánlat nem történt. — Kallinkát start- szalag szakítás miatt 10 P büntetéssel sújtották. — Tot.: 10:17; helyreő 10:12, 14. 16. — Olasz: 10:38. — Halmozott fogadás: 10:17. — Idő: 29.9, 31.1, 32.7. — Könnyen. IV/I. Handicap. (315. 70. 35 P.) Sevrig 2120 Feiser I Stein J. Juhar 2140 Wiesner 2 C. Endre báosi 2100 Deák 3 Dante 2120 Kallinka 4 Csárdái 2180 Maszár J. Q L.' of Pamiik 2140 Zwill. 0 Orkán 2100 Fried 0 Tot.: 10: 14; helyre 10:12. IT 16. — Olasz: 10:88. -— Halmozott fogadás: 10:23. — Idő: 30. 29.6, 31.4. — Könnyen. IV/If. Handicap. (350, 70. 35 P.) Patyolat II. 2100 Wiesner 1 Fay J. Fregoli 2160 Dózsa 2 Keringő 2120 Kallmka 3 Nurmi 2180 Zwillinger 4 Ingeborg 2100 Maszár F. 0 Otokár 2120 Wagner 0 Malvina 2140 Marek O Tot.: 10:33; helyre: 10:14. 13. 20. — Olasz 10:34. —• Halmozott fogadás: 10:45. —- Idő: 28.9. 26.5. 30.5. — Erős küzdelem. V. Local dij. (400. 80. 40 P.) Conrad 2420 Maszár F. 1 Szayer Gy. Suhanó 2440 Dózsa 2 Pogány 2440 Kallinka 3 Epos 2440 Feiser 0 Dárda 2420 Marek o Dárdát tisztátalan ügetés miatt az első helyről disz­kvalifikálták. _. Tot.: 10:34. — Olasz: 10:40. — Befutó fogadás: 10:50. — Halmo­zott fogadás: 10:127. — Idő: 27.3. 28.5. VI. Margitszigeti dij. (300. 60. 30 P.) Ecuador 2200 Kallinka 1 Kossuth L. Jeles 0. S. 2200 Hautsm. 2 Napkirály 2200 Wiesner 3 Lili of Pamuk 2180 Ha.sa 4 Gen. Laud. 2180 Maszár F. 0 Marokko 2180 Maszár J. O Jászmin 2160 Fritz O Tot.: 10:26; helyre: 10:15. 19, 18. — Olasz: 10:43. — Halmozott fogadás: 10:60. — Idő: 35, 35.2. 35.5. — Erőé küzdelem. MIKINETTE REICH MIKLÓS, BUDAPEST, tökéleteshangu táska- gramofon, 5 darab 25 cm lemezzel ....... Mozislágerek 20 cm lemezen . . . . VI. KERÜLET, VILMOS CSÁSZÁR-UT P 70.­.............P 1.40 45 . SZÁM. Vegyes páros nemzeti baj­nokság: Bánó Lehel BBTE, Demkó Eszter BSE—dr. Kiss, Szaplonczayné BBTE 6:1, 6:3, Germán, Lichtigné FTC—dr. Bayer, Faragóné MAC 7:5. 6:3. Férfi egyes nemzetköz.i (Schmid Ödön emlékverseny): Arató-—dr. Della Donna 6:0, 6:2, Stolarow (Lengyelország) —d'r. Kalledey w. o., dr. Mar- kovics—Matolcsy 6:0, 6:8, 6:1, dr. Bayer—Sutrély 6:3, 6:3. dr. Szenthey—Káoz 6:3. 6:2, Poptawski (Lengyelország)— Grosschmidt w. o., Schramek —Borsos-Szabó 6:1. 6:1. Bánó Lehel—dr. Taláry 6:1, 6:3, Stolarow (Lengyelország)— Aschner Kálmán 6:1, 6:2. Női egyes nemzetközi: Dem­kó Eszter—Halász Baba 6:2. 6:1, Wolkmer (Lengyelország) —Filáty 9:7. 6:4. Tormayné —Battloyné 6:1. 8:6. Férfi egyes kizárásos: Mauth- ner—Gailner 6:2, 4:6. 9:7. Demkó—Gerő 6:0, 6:2, Biha.ry -—Budó 6:0, 6:2. Borsos-Sza.bó —Márffy 6:4, 6:2. Molitor— TJhmann 6:1, 4:6, 10:8, Niko- lich—Schweigstil 6:2, 6:1. Zsoldos—Bikfalvy 6:8, 6:3, 6:3, dr. Filáty—dr. Stern 6:2, 8:6, Huber—Kanta 6:3, 6:2, vitéz Tóth—Bussma.nn 6:1, 6:2. A versenyt holnap folytat­ják. Döntők előtt az óbudai verseny. A MOVE—OTE ten- niszversenyen csütörtökön lejátszották a kizárásos női egyes döntőjét, ezenkívül több elődöntő is volt. A hátra­levő elődöntő és döntő mérkőzéseket pénteken és szom­baton játsszák le. Csütörtöki eredmények: Férfi egyes (I. és II. csoport kizárásával): Vadász L.—Po- lyán8zky 7:5, 6:3. Férfi páros (I. és II. csoport kizárásával): Vadász, Mauth- ner—Kirchner, Fábri 6:3, 4:6, 6:4. Elődöntő: Vadász, Mauth- ner—Kaffán, dr. Hegyi 6:2. 1:6, 6:2. Női egyes (I. és TI. csoport kizárásával): Döntő: Batta Márta—Inándyné 6:2, 6:2. Férfi egyee (I—IV. csoport kizárásával): Kerner—Nagy Imre 6:2, 6:1. Elődöntők: Ker­ner—Jónás 6:2, 6:2, Varga L. Janes 0:6, 7:5, 6:4. Kehrling végleg kiesett a wimbledoni küzdelmekből. Legújabb wimbledoni liiradás szerint a Kehrling—Sa- terthswaite-pár csütörtökön a vegyes párosban 6:3, 6:4 arányban vereséget szenvedett a Harper—Lott pártól. Ez­zel Kehrling Béla befejezte a wimbledoni szereplését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék