Pesti Hírlap, 1931. július (53. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-04 / 149. szám

1931. in! Í us 4., szombat, PESTI HÍRLAP 19 „ÖK“ JANTZENT HORDANAK Elegáns fürdözö\ a jó- szabású fürdödreszt viselifa |~*^ EAUVILLEBAN, a Lidon, Le Touqueíban „ők“ Jantzent visel- nek, Senki sem túl fiatal, senki sem túl idős, hogy Jantzenben ne lenne elegáns. Hosszú szálú gyapjúja melegen tartja a testet, gyorsan szárad és a kizárólagos elasztikus Jantzen szövés a testhez simítja az uszódreszt. Legyen magas vagy alacsony, erős vagy sovány, a Jantzen az alakhoz si- múl. A strandon vagy a vizben egy­aránt nagyszerűen áll és amellett teljes úszási szabadságot biztosit. Kérje a legközelebbi divatkereske­désben az idei szezon modelljeinek, az idény legkedveltebb szineinek a bemu­tatását. A „vörös buvárnő“ -ről ismeri meg a valódi Jantzent. Az uszódresz, amely a fürdésből úszást formált! Kossuth Lajos-u. lí Petőfi Sándor-u. 6 KÉRJEN INGYEN JANTZEN-ISMERTETŐT. öt meccset játszik közel kéthetes túráján a „Csikók“ Labdavásár Wimbledonban. A wimbledoni nemzet­közi tenniszversenyen minden alkalommal körülbelül 7500 tenniszlabdát használnak el. Minden szethez féltucat uj labdát csomagolnak ki s azokat a szét befejezése után kiselejtezik. Használat előtt tudományos pontossággal meg­mérik a labdák térfogatát, súlyát, rugalmasságát és na­gyon meleg időben a nagyobb sulyváltozás megakadályo­zása végett jégre teszik. A tenniszsport lelkesebb hívei nagy árat fizetnek a Wimbledonban egyszer használt labdákért. ATLÉTIKA. Barsi az angol bajnokság döntőjében. London, jull 4. (A Pesti Hírlap tudósítójának telefon­jelentése.) Péntek délután kezdődtek az angol bajnoki küz­delmeit a Stamford Bridge pályán. A magyarok közül első nap Barsi került sorra. A magyar kolónia nagy aggoda­lommal várta a versenyt, mert Barsi ma reggel egy hirte­len lehajlásnál kellemetlen derékrándulást szenvedett. Dél­utánra azonban elmúltak a fájdalmai. Telt tribünök előtt folytak az előversények. Barsi az előfutamát könnyen nyerte 52 mp. idővel. Másfél óra múlva már a középfuta­mokhoz állították fel a versenyzőkét. Barsi a negyedik előfutamba került a német N öli érrel együtt A harmadik pályát kapta s jő start után már a túlsó egyenesben tel­jesen ledolgozta az előtte futó Nöller egész pálya-előnyét, Úgyhogy a célegyenesben már tetemes előnnyel fordult A német Itt kétségbeesett erőlködéssel finisei, erősen köze­ledik is Barsihoz, de fél méternél jobban nem tudja meg­közelíteni. Barsi ideje 50.) mp. A szombati döntőbeu fut­nak még a középfutamok győztesei: dr. Peltzer 50.4 mp. Rinner (Bécs) 50.4 mp. és Rampling, a favorit angol had­seregbajnok, 50.2 mp. Az olasz Carlini Pettier középfuta­mában második lett és nem került be a döntőbe. Nehéz versenye lesz szombaton Darányinak, mert a cseh Donda megérkezett és igen jó formában van. Mada­rász legerősebb ellenfele a francia Noel lesz. A magyar versenyzők, Barsi múló incidensét leszámítva, nagysze­rűen érzik magukat és hálásan élvezik a magyar követség megkülönböztetett vendégszeretetét. (gl.) TURISTASÁG. Vasárnapi kirándulások. LABDARÚGÁS. A futballsport hírei. Az Újpest balsikere után most a Ferencváros is igen súlyos vereséget szenvedett. A zöldfehérek csapata Sao l'aoloban a brazíliai válogatott elleni mérkőzésen 6:1 arányban maradt alul. Ezekután érthető, hogy az Újpest, mint a Ferencváros itthoni vezetősége komolyan foglal­kozik azzal a gondolattal, hogy nem várja be a további vereségsorozatot, hanem hazarendeli a tnracsapatot. Az kétségtelen, hogy a magyar futball két vezető ligacsapata a mostani tura végigjátszása .esetén oly demoralizáltan érkezne haza, hogy az ősszel kezdődő uj bajnoki évbeu való szereplés elé komoly aggodalommal kell tekinteni. Főleg ez teszi szükségessé, hogy az önbizalmukat vesztett '—’•’•írok minél hamarabb otthonukba visszatérjenek és > ikezdetig hátralévő négy hét alatt rövid abszolút után újból harcképes együttessé kovácsolódjanak. .kármennyire is fájdalmas a magyar ligafutball sú­lyos debakelja Délamerikában, ennek a balul végződött expedíciónak egyetlen jó oldala, hogy egyhamar magyar csapat nem fog ily exotiky? túrára vállalkozni és legjobb együtteseink is beérik a középeurópai kupa csak kontinen­tális, de tagadhatatlanul jól kamatozó hírével. néven szereplő magyar liga válogatott, amelynek első meccsei szombat és vasárnap Bukarestben kerülnek dön­tésre. Első nap Bukarest, második nap Románia váloga­tottja a magyar ligakombinált ellenfele, míg a következő meccseknek pénteken Kolozsvár, jövő vasárnap Nagyvá­rad lesz a színhelye és tervbe van véve egy közbenső brassói mérkőzés is. A ligakombinált játékostagjai Weinhardt (Sabária), Dénes (Kispest) kapus, Werner (III. kerület), Biró (III. kerület) hátvéd, Odry (Nemzeti), Vámos (Sabária), Bel­esik (Nemzeti), Bán (Attila) fedezet, Paczolay (Kispest), Kovács II (Sabária), Jakube (Somogy), Bruuecker (Va­sas), Bel kő (Sabária), Hauer (Hungári i) csatár. A magyar ligakombinált. amelyet dr. Máriássy La­jos szövetségi kapitány és Herzog Edvin futballigazgató . vezet, pénteken a délutáni órákban már megérkezett Buka­restbe. BIRKÓZÁS. A BSE birkózói legyőzték a Hakoah csapatát. A Budapest Sport Egyesület- birkózó-csapata több mint ezer főnyi közönség előtt 12:13 arányban legyőzte a bécsi Hakoah csapatát és igy revánsot vett minimális pont- arányu ’bécsi vereségéért. A kitűnő rendezésben lezajlott szabadtéri verseny eredményei á következők: Bőröndök bőráruk átalakítás miatt a Muzeum-köruti CSÁNGÓ bőröndösmesternél ?mell6kfi,t «»«»*«11 kivitelben 9181 70 cm. hosszú 75 ,, u az alábbi olcsó árakban kaphatók: Valódi disznóbőr: Autólakk szedéssel : 52 pengő .......... ... 23 pengő 54 2 4 ÓTaJiodjék silány utánzattól, mert az eredeti CSÁNGÓ bőröndösmester készítményeit 26 év óta csak Muzeum-k&rut 5 alatti üzletében árusítja. Fióküzlete nincs, hasonnevű céggel nem azonos. Férfi egyes nemzetközi;- gr. Zichy—Schweiger 6:1, 6:1, Ferenezy—dr. Wayner 6:1, 6:5, Bánó Lehel—Hugó 6:1, 6:0. Povlavszky Lengyelor­szág)— gróf Zichy 5:6, 6:5, 6:4, dr. Kis®—Bánó György 6:0. 6:2, Friedrich—Szemethy 6:2, 6:2. dr. Szentey—dr. Ba, yer 6-0. 6:2, Schramek—dr. Stern 6:1. 7:5, Gabrovitz—dr. Kiss 6:2, 6:4, Adler—dr. Mar­kovich 6:1, 6:5. Elődöntő: Sztolarov (Len­gyelország)—Adler 6:4,’ 6:4, Nói egye«, nemzetközi: Gön- czné—Dénesné 6:16:0, F.ncelné Tormayné 6:4 4:6, 6:1. Vol-k- mer (Lengyelország)—Rit­scherné 6:5, 6:0, Bozsikné— Bayné 6:2, 6:4, Latesz—Ma­darászáé 6:2, 6:4. Férfi páros nemzetközi: Makrai, Adler—Wayner. Sohra-mek 6:1, 6:4, Kirchner- Nikolica—dr. Grosschmidt, w o. Vegyes páros magyar nem­zeti bajnokság: dr. Jacobi, Wienerné—Hácz, Madarászná 7:5, 5:6. 6:1, dr. Bella Don­na Engelné—Germán, Lich- tigné 6:1, 5:6- 7:5, dr. Jaco­bi, Wienerné—Aschner, Men- tovich 6:1, 6:2. Férfi egyes kizárásos: Batt- lay-—báró Dániel 7:5, 6:2, Csapiár—dr. Csuprényi 6:2. 4:6, 7:5, Adler—dr. Marko- vies 6:1 6:5. Lakatos—Battl­lay 8:6, 6:1. Kirchner—Steco- vich 6:4, 0:6, 7:5, Nikolich— Grünfeld 6:5, 6:0, Matolcsy— Bruckner w. o. Női egyes kizárásos: Tor­mayné— Elischer 86:, 6:1. TENNISZ. Cilii Aussem a hölgy világbajnok. (Felvételeink a Képes Pesti Hírlapban.) Wimbledon, jul. 4. (A Pesti Hírláp tudósítójának telefonjeleniése.) A női egyes döntőjét Cilii Aussem nyerte G :2, 7:5 arányban honfitársa, Krahwinkel ellen. A játék nem volt magas színvonalú, látszott, hogy mindkét „Freu­lein“ nagyon is érzi a tegnapi elődöntő kemény fára­dalmait. A wimbledoni versenyen — a nem hivatalos világbajnoki verseny — 54 éves fennállása óta most ke­rült először német név a bajnokok listájára. A férfi páros és a vegyes páros döntőjében az amerikaiaké lesz a pálma, mert az angolok utolsó reménységeit a Lőtt—Van Rhyn pár, Valamint a Lőtt—Harper pár végezték ki. A legjobb angol játékos, Perry, szintén Shields sorsára ju­tott, mert térdsérülést szerzett — lebukott egy kőlépcső­ről — és kénytelen volt feladni a további mérkőzéseit. Göncz Lajos. Tenniszvérseny, A BSE tenniszversenyének pénteki ered- inp.nvp.i a. következők: Magyar Turista Egyesület. Központ: Juliális a nagyszéná­st turistaotthonban. T. 7.30, 8. 8.30, 9 órakor a hűvösvöl­gyi végállomáson. Vezető: Mayer Ede, Lieb Ferenc, Var­ga Mátyás és Herciinand Ru­dolf. — Vándorfiuk: Gárdony. Vezető: dr. Nagy Egon. T. 5.50 Délivasut. — Bakonyi osztály: Kabhegy. — Diósgyőri osztály: Kirándulás a Cserhátba. Bu- jáki vár. Vezető Erdey Gyula­Budapesti Turista Egyesület Központ: Menedékházügyeletes Biró Leó. — óbudai osztály: Zugliget. Budakeszi. Tál. va­sárnap délután *42 órakor Széli Kálmán-téren. Vezető: Popper István. Gyopár Turista Egyesület. Menedékházügyeletes Neumann Géza. I. Pomáz, Gyopárház (ház­ias), Sikáros, Prédikálószék, Dömös. Tál.: 4-én 20.15 Páilty'- tér. Vez.: László Endre. Magyarországi Kárpát Egye­sület újpesti osztálya: 1. Egy­hetes tura Börzsönybe. Vez.: Erdély Péter. Tál.: vasárnap reggel %6-kor Rpalotai vasút­állomáson. 2. Szob, Mária- nosztra, Börzsöny. Ganádi-ma- jor. Vez.: Nagy Zoltán. Tál.: vasárnap reggel 346-kor Rá­kospalotai vasútállomáson. Természetimádók Társasága. A kisinóci menedékházban ügyeletes: dr. Földes Pál. Szob, Márianosztra, Tit-ház (hálás), Törökmező, Nagymaros. Ind.: 4-én 19 ó. 08 p. Vez.: Dr. Föl­des Pál. — Fallboot-tura a Ve­lencei-tóra. Ind.:, 5-én 7 ó. Gél* lért-térröl. Vez.: dr. Hahn Sán­dor. — Kismaros, Magda-for- rás, Titház (hálás). Pusztato­rony, Zebegény. Jnd.: 4-én 16 ó. 47 perc Nyugatitól. Vez.: Ra­do Félix. — Előzetes jelentés: Fallboot-tura a.z Etsch és Drá­vára. Jelentkezés 9-ig. Ind. 11. Vez. Naschi'tz Tibor. — Előze­tes jelentés: FallbooMura Pas- eau—Budapest. Jelentkezés 9-ig. Ind. 11-én. Vez.: Szász Németh József BSE pont»», zással győz Finkus Hakoah el len Gyönyörű és izgalmas mér kőzés. Gottlieb II. Hakoah győz tussal Kelemen BSE el­len. Gottlieb jó .csipődobássaJ a 11. percben győz. Németh Sándor BSE győz Gottlieb I Hakoah ellen tussal. Németh villámgyors suplexe a 12-ik percben eredményes. Berg­mann Hakoah tussal győz Győri BSE ellen. Az osztrák k-aráthuzása tu sós győzelmet hoz. Matura BSE pontozással győz Birnbaum Hakoah ellen. Dömény BSE pontozással győz Müller Hakoah ellen. Hirschl Hakoah győz pontozással Ador­ján BSE ellen. Az osztrák bát­rabb és nagyobb tudásu s meg­érdemelten győz. Befejezésül Tu n yogh y FT(' -V i tk: i UTK görög-római és Vidéki BSzKRT —Beko UTE ßzabadstilusu is­kolabirkózást mutattak be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék